Odbor sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Hlohovec

Odbor sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca úseku soc. vecí a rodiny na pracovisku Hlohovec Janíčková Anna, Mgr. 235 1 033/2442 501 anna.janickova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychologička Tvrdá Lucia, Mgr. 316 2 033/2442 611 lucia.tvrda@upsvr.gov.sk
späť