Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Gabriela Smereková 407 B 4 058 / 2445 400 gabriela.smerekova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýh, §50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a region. zamestnanosti, §50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest, §54- Cesta na trh práce3- opatrenie č.2, Mgr. Jana Mečiarová 401_B 4 058-2445 402 jana.meciarova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §54 - Cesta na trh práce 3 – opatrenie č.3 A-K §32 ods 12 písm.d – náhrada cestovných výdavkov §53-Príspevok na dochádzku za prácou, §53a-Príspevok na podporu mobility za prácou, §53c- Príspevok na presťahovanie za prácou Bc. Lukáš Tolnai 402 A 4 058 / 2445 404 lukas.tolnai@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §54 - Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č.1 Pracuj zmeň svoj život - aktivita č. 3 Ing. Anton Seidl 401 A 4 058 / 2445 401 anton.seidl@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§49,54,57 príspevok na začatie podnikania - samozamestnanie , Pracuj zmeň svoj život –aktivita č.1, §54 - Cesta na trh práce 3 – opatrenie č.3 L-Ž Ing. Ján Brtáň 402 A 4 058 / 2445 404 jan.brtan@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, § 54 Praxou k zamestnaniu 2, Veronika Kovácsová 401 B 4 058 / 2445 402 veronika.kovacsova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §51-Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, §50b-Integrácia znevýh. UoZ u zamestnávateľa prechodného zamestnania §53f-Príspevok integračnému podniku, §53g-Kompenzačné príspevky integračnému podniku, §55-CHD/CHP, §56-Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP, §56a-Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní, §59–Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov, CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov NP Podpora udržania zamestnanosti v materských školách, NP "Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách" Výbor pre otázky zamestnanosti, §54 - Pracuj zmeň svoj život - aktivita č. 2 §54 - Pracuj zmeň svoj život –aktivita č.2 Ing. arch. Nataša Pásztorová 401 A 4 058 / 2445 401 natasa.pasztorova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre občana Reštart pre mladých 2 – L-Ž PhDr. Rita Hreňová 402 B 4 058 / 2445 403 rita.hrenova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana Reštart pre mladých 2 – A-K Ing. Lenka Lukášová 402 B 4 058 / 2445 403 lenka.lukasova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu §52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, Pracuj zmeň svoj život - aktivita č. 3 Bc. Soňa Szantóová 407 A 4 058 / 2445 405 sona.szantoova@upsvr.gov.sk
ppríspevky AOTP pre samosprávu §52 Príspevok na aktivačnú činnosť pre obec, Pracuj zmeň svoj život -aktivita č. 3 Mgr. Nikola Kožuchová 407A a 058 / 2445 405 nikola.kozuchova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, Publicita NP, DEI III,NP, Efektivita II NP Absolventská prax štartuje zamestnanie,NP PIP, NPCesta na trh práce- A5, A6, NP Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne, NP Praxou k zamestnaniu-2, NP Cesta na trh práce 3 – O1, O2,O3 , NP Vzdelávanie mladých UoZ-2, Prvá Pomoc O4 Bc. Ivana Klobušníková 505 A 5 058 / 2445 406 ivana.klobusnikova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP Cesta na trh práce 2,NP Zosúladenie RaPŽ, NP Podpora ochrany detí pred nási+A48lím, NP Reštart pre mladých 2, Prvá pomoc O1,O3 Bc. Anna Paulíková 505 B 5 058 / 2445 407 anna.paulikova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP Podpora ZP-4,NP Úspešne na trhu práce,NP PZ VAOTP-4,NP Hrady, NP Podpora Integračných podnikov, NP Podpora MŠ,NP Podpora zamestnanosti, NP Investičná pomoc pre soc.poniky nenávratná zložka, NP Vzdelávanie UoZ-2, Prvá pomoc –O2, NP, NP IPV SP Ing. Dáša Barnová 505 B 5 058 / 2445 407 dasa.barnova@upsvr.gov.sk
Prvá Pomoc Ing. Dominika Fráková 603 A 6 058 / 2445 444 dominika.frakova@upsvr.gov.sk
Prvá Pomoc Ing. Martina Vrábľová 603 A 6 058 / 2445 444 martina.vrablova@upsvr.gov.sk
späť