Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Miroslava Nemogová 101 B 1 058 / 2445 510 miroslava.nemogova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Jelšava - Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Gemerský Sad, Hrlica, dotácie na stravu, školské pomôcky a na výkon osobitného príjemcu , SOS dotácia PhDr. Zuzana Pavková 101 A 1 058 / 2445 511 zuzana.pavkova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky: Mur. Dlhá Lúka, Sása, dotácie na výkon osobitného príjemcu, stravu a školské pomôcky, SOS dotácia Ing. Monika Dubecká 102 A 1 058 / 2445 511 monika.dubecka@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Sirk, Licince Bc. Božena Vargová 102 A 1 058 / 2445 512 bozena.vargova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Lubeník, Gemerské Teplice, Ploské, Prihradzany, Revúcka Lehota, Revúca: Tomášikova, Jilemnického, Daxnerova, Fraňa Kráľa, Mgr. Janka Herichová 102 B 1 058 / 2445 513 jana.herichova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Jelšava – okrem ulíc Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Ratkovské Bystré, Nandraž, Ing. Dušana Belicová 102 B 1 058 / 2445 513 dusana.belicova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemer, Držkovce, Chvalová, Levkuška, Polina, koordinácia rodinných dávok, SOS dotácia Mgr. Adriana Humeníková 103 A 1 058 / 2445 514 adriana.humenikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Šivetice, Rákoš, Turčok, Leváre, Rašice, Žiar, Muránska Lehota, Revúca: Jesenského, Bernolákova, Hviezdoslavova, B. Nemcovej, Kukučínova, Gen. Viesta, Zochova, Záborského, Hlinku, Litovelská, Dukl. Hrdinov, Nandrássyho, Fándlyho, Hrebendova, Podjavorinskej, J. Kráľa, Reussova, Jarná, Ružová, Jesenná, Škultétyho, Tajovského, Letná, Timravy, Kalinčiakova, Železničná, Maša, Kúpeľná, Muránska, Okružná, Vajanského, Kollárova, Remeselnícka, Palkovičova, Muránska Zdychava Mgr. Nikola Čizmárová 103 A 1 058 / 2445 514 nikola.cizmarova @upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Gemerská Ves, Skerešovo, Otročok, Muránska Huta, Višňové, koordinácia rodinných dávok, SOS dotácia Mgr. Elena Kročková 103 B 1 058 / 2445 515 elena.krockova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce Mgr. Martina Maršíková 106 A 1 058 / 2445 516 martina.marsikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávly : Revúca ul. : Magnezitovce, Mokrá Lúka, Rybník Revúca: ul. Strmá, Sládkovičova, J. Bottu, Magnezitárov, Š. Maliaka, Bodického, Dobšinského, Sv. Quirina, Komenského, 1. Mája, Štúrova Ing. Iveta Dolná 106 A 1 058 / 2445 516 iveta.dolna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky obce : Hucín, Chyžné, Revúca : Francisciho, Gen. Goliana, I.Krasku, J. Kordoša, Mierová, S.Chalupku, Šafárikova, T.Vansovej, V. Clementisa Ing. Lýdia Smutná 106 B 1 058 / 2445 517 lydia.smutna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obec : Ratková, Revúca: SNP, 1.slov. gymnázia, Partizánska, Revúčka, Ing. Simona Melicherová 106 B 1 058 / 2445 517 simona.melicherova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Sedláková Michaela 103 B 1 058 / 2445 515 michaela.sedlakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Šmidtová Vladimíra 102 B 1 058 / 2445 512 vladimira.smidtova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Šmidtová Vladimíra 102 A 1 058 / 2445 512 vladimira.smidtova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník
Terénny sociálny pracovník Bc. Lucia Poprocká 104 A 1 058 / 2445 601 lucia.poprocka@upsvr.gov.sk
späť