Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ing. Mgr. Ivan Repák 601 A 6 058 / 2445 310 ivan.repak@upsvr.gov.sk
§44 - §48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54, projekt „ Pripravený na prácu" Mgr. Katarína Sentandrášiová 601 B 6 058 / 2445 311 katarina.sentandrasiova@upsvr.gov.sk
§44 - §48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) - Repas+/Kompas+ písm.: L,Ľ,M,N,O,Ó,P,R,S,Š,T,Ť,U,Ú,V,Z,Ž Ing. Mária Kučeráková 602 B 6 058 / 2445 313 maria.kucerakova@upsvr.gov.sk
§44 - §48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) - Repas+/Kompas+, písm: A,B,C,Č,D,Ď,E,É,F,G,H,CH,I,Í,J,K Mgr.Janette Urcová 602 A 6 058 / 2445 312 janetta.urcova@upsvr.gov.sk
§44 - §48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Akt. 1 - Bilancia kompetencií Mgr. Marian Gosť 606 B 6 058 / 2445 314 marian.gost@upsvr.gov.sk
Koordinátor vzdelávania v rámci NP " Vzdelávanie UoZ - 2" Daniela Gérecová 606 A 6 058 / 2445 315 daniela.gerecova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci NP „Cesta na trh práce“ Mgr. Oľga Hižnayová 604 A 6 058 / 2445 316 olga.hiznayova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci NP „Cesta na trh práce“ Mgr. Simona Szentandrassiová 604 B 6 058 / 2445 317 simona.szentandrassiova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Mgr. Jana Adamová 607 A 6 058 / 2445 318 jana.adamova2@upsvr.gov.sk
Odborný poradca NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Mgr. Jana Adamová 607 A 6 058 / 2445 318 jana.adamova2@upsvr.gov.sk
Odborný poradca NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Mgr. Marian Gosť 607 B 6 058 / 2445 319 marian.gost@upsvr.gov.sk
späť