Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Eva Derdáková 105 A 1 058 / 2445 600 eva.derdakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník OPPK ŤZPaPČ Mgr. Natália Hrbálová 104A 1 058 / 2445 601 natalia.hrbalova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: A,B,C,Č,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž Bc. Zuzana Cholvadtová 104 A 1 058 / 2445 601 zuzana.cholvadtova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O Ing. Erika Vrbjarová 104 B 1 058 / 2445 602 erika.vrbjarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - priezvisko klientov: A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,I,J Tatiana Oravcová 107 A 1 058 / 2445 603 tatiana.oravcova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - priezvisko klientov: L,M,N,O,R,S,Š, T Mgr. Dominika Kubejová 107 A 1 058 / 2445 603 dominika.kubejova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - priezvisko klientov: H,CH,K,P,U,V,W,ZŽ, ŠSD Mgr. Lucia Kúchenová 107 B 1 058 / 2445 518 lucia.kuchenova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Janka Sojáková 107 B 1 058 / 2445 518 janka.sojakova@upsvr.gov.sk
späť