Ekonomické oddelenie - mobilné tel. čísla

Ekonomické oddelenie - mobilné tel. čísla

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ing. Peter Lašan 306 B 3 0917 456 658 peter.lasan@upsvr.gov.sk
Všeobecná správa Ing. Peter Lengeň 301 B 3 0917 652 509 peter.lengen@upsvr.gov.sk
Správa majetku , správa registratúry Ing. Štefánia Dachová 307 A 3 0917 652 544 stefania.dachova@upsvr.gov.sk
Autodoprava Ján Mandalík 301 B 3 0917 463 919 jan.mandalik@upsvr.gov.sk
späť