Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - mobilné tel. čísla

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - mobilné tel. čísla

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Eva Derdáková 105 A 1 0917 456 795 eva.derdakova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - priezvisko klientov: H,CH,K,L,M,N,O,S , Š, T Mgr. Dominika Kubejová 107 A 1 0917 467 061 dominika.kubejova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Monika Krchová 107 B 1 0918 784 191 monika.krchova@upsvr.gov.sk
späť