Návrh priorít na rok 2022 v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za územný obvod Levice.

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac