Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad Recepcia: +421 52 2440 330
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pp@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce - vedúca oddelenia Behunová Anna PhDr. vedúca oddelenia +421 52 2440 200 anna.behunova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce recepcia Bednárová Anna Mgr. oddelenie sprostredkovania práce 1 +421 52 2440 330 anna.bednarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Biesová Terézia Mgr. Hôrka: L - Ž, Spišská Teplica: K - Ž, Štrba: K-Ž, Veľký Slavkov: K - Ž, Poprad: Harmincova, J. Poničana, Košická, Lerchova, Schmoerova, Scholtzova, Uherova 10 +421 52 2440 233 terezia.biesova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Boratková Emília Mgr. Hranovnica - bez ulice, Dubina, Lúčna, Mlynská, Školská, Štúrova, Topoľová, Poprad - bez adresy, Scherfelova, Zemplínska 8 +421 52 2440 227 emilia.boratkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Dobisová Anetta Mgr. Hôrka A - K, Spišská Teplica A - J, Štrba A-J, Štrbské Pleso, Veľký Slavkov A - J, Poprad: Fabíniova, Gattingerova, Jazová, Papierenská, Tatranská, Vodárenská, Wallachyova, 10 +421 52 2440 235 anetta.dobisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Ďurišová Iveta Mgr. Spišský Štiavnik A-Š, Poprad: Dominika Tatarku, Lesná, Matejovská, Matejovské námestie,P. Jilemnického, Široká, Ustecko-Orlická od 1-2346 13 +421 52 2440 201 iveta.durisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Fedorová Valéria PhDr. Kravany, Mlynica, Štôla, Poprad: Allendeho, Bernolákova, Gerlachovská, Hviezdoslavova, Malinovského, Nešporova, Novomeského, Popradskej brigády, Rázusova do 1-3287, Zimná 13 +421 52 2440 212 valeria.fedorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Garčárová Beáta Mgr. Gánovce, Hranovnica - Budovateľská, Družstevná, Rovná, SNP od 1 - 196, Poprad: Brokoffova, Cintorínska, Družstevná, Hitschova, L. Svobodu od 1-2499, Májová, Nad tehelňou, Orlická, Šarišská, Tranovského 8 +421 52 2440 228 beata.garcarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Gonšorová Janka Bc. SVIT - 9. mája, Hviezdoslavova, Jesenského, Lesná, Mierová, Nová, Priečna, Skalná, Sládkovičova, SNP, Školská, Štefánikova, Štúrova, Tatranská, Terasová, Ždiar, Poprad: Kysucká, Moyzesova A - L, Nemocničná, Sobotské námestie 9 +421 52 2440 232 jana.gonsorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Hudáková Daniela Mgr. Liptovská Teplička - bez ulice, Kufajka od 416, Lučivná, Poprad: Bezručova, Donská, Letná, Námestie sv. Egídia, Tolstého 13 +421 52 2440 204 daniela.hudakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Jašková Mária Mgr. Liptovská Teplička - Bory, Drevárska, Kobyliarky, Koliesko, Liptovská, Pílisko, Pod úbočou, Ráztocká, Štefana Nahalku, Teplická, Uhlárová, Záhrady, Kufajka od 1 - 415, Poprad: 1. mája, 29.augusta, Františka Hečku, Francisciho, Grebova, Horská, Jarmočná, Kvetná, Lipová, Majstra Pavla, Pod bránou, Podtatranská, Rovná, Slovenského odboja, Tajovského 13 +421 52 2440 210 maria.jaskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Jurčová Ivana Ing. Nová Lesná, Svit - bez ulice, Horská, Fraňa Kráľa, Hájova, Hlavná, Ivana Krasku, Jilemnického, Komenského, Kpt. Nálepku, Kukučínova, Mlynská, Okružná, Rybničná, Záhradná, Železničná, 9 +421 52 2440 232 ivana.jurcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Kompišová Mária Ing. Jánovce - od Pechová až Ž, Vikartovce A-P, Poprad: Brežný riadok, Dlhé hony, Dolný rad, Drevárska, Hlavná, Jedľová, Kmeťova, Poľná,Priemyselná, Richarda Bekeša, Riečna, Sládkovičova, Svätého Juraja, Šafárikova, Šrobárova od 1-2666, Štefánska, Štúrova 7 +421 52 2440 216 maria.kompisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Kubičarová Mária Mgr. Gerlachov, Šuňava, Poprad: Buzulucká, F. Kráľa, Jesenná, Jesenského, Levočská, Lúčna, Oravská, Rastislavova, Slavkovská, Športová, Tatranské námestie 5 +421 52 2440 226 maria.kubicarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Liptáková Anna Mgr. Švábovce, Poprad: Bajkalská, Farbiarska, Grossova, Huszova, Jarná, Jókaiho, Malinová, Mlynská, Murgašova, Palárikova, Puškinova, Slnečná, slobody, Staré ihrisko, Suchoňova, Továrenská štvrť, Trhová, Vagonárska, Velická cesta 10 +421 52 2440 234 anna.liptakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Kubičarová Mária Mgr. Vydrník od 24 viac, Poprad: Budovateľská, Hraničná, Jahodná, Koperníkova, Lidická, Partizánska, Staničná, Vajanského 5 +421 52 2440 224 maria.kubicarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Marušinová Helena Jánovce - A až Pecha, Vikartovce R-Ž, Poprad: Mierová, Mnoheľova, Okružná, Reinerova, Sv. Mateja, Šrobárova od 2667, Wolkerova 7 +421 52 2440 217 helena.marusinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Méreyová Eva, Mgr. Spiské Bystré, Poprad: Alžbetina, Gorkého, Hurbanova, Chalupkova, Kollárova, Kompecherova, Liptovská, Magurská, Nám. Mórica Beňovského, Nábrežie Jána Pavla II., Odbojárska, Popradské nábrežie, Rázusova od 3288, SNP, Stavbárska, Šoltésova, Tehelňa, Továrenská, Železničná 13 +421 52 2440 204 eva.mereyova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Mervová Adriana, Bc. Hranovnica - Hviezdoslavova, Víťazstva, Kvetnica, Vysoké Tatry - Pod Lesom, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Tatranská Polianka, Nová Polianka, Tatranská Kotlina, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina, Poprad: Tomášikova od 2503, J. Curie 6 +421 52 2440 206 adriana.mervova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Nikerlová Monika Mgr. Vydrník od 1 - 23, Poprad: Bulharská, Karpatská, L. Svobodu od 2500, Lomnická, Mládeže, Sokolovská, Svätoplukova, Zdravotnícka 8 +421 52 2440 228 monika.nikerlova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Orolínová Anna Mgr. Spišský Štiavnik T-Ž, Vernár, Poprad: Amurská, Boženy Němcovej, Dostojevského, Gemorská, Krátka, Kukučínova, MPČĽ, Nerudova, Pavlovova, Spišská, Strážske námestie, Záborského 13 +421 52 2440 202 anna.orolinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Pavličková Emília Mgr. Hozelec, Mengusovce, Poprad: Komenského, Moyzesova M-Z, Na letisko, Nová, Velické námestie 9 +421 52 2440 230 emilia.pavlickova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Rothová Michaela Ing. Batizovce, Poprad: Banícka, Bottova, Dubová, Jabloňová, Podjavorinskej, Prešovská, Skladova, Smetanova, Škultétyho, Švermova, Teplická, Uralská, Ústecko-Orlická od 2347 13 +421 52 2440 212 michaela.rothova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Šulíková Monika Bc. Hranovnica - Lipová, Sládkovičova, Slnečná, SNP od 197 viac, Vysoké Tatry - Dolný Smokovec, Tatranské Matliare, Tatranské Zruby, Vyšné Hágy, Podbanské, Poprad: J. Kráľa, Kežmarská, Kopečná, Kuzmányho, Majunkeho, Sadová, Štefánikova, Tekovská, Tomášikova od 1-2502, Traktorova, Úzka, Záhradnícka 6 +421 52 2440 206 monika.sulikova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Adamkovičová Lenka, Mgr. Agent voľných pracovných miest 103 +421 52 2440 450 lenka.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Božoň Ján JUDr. Agent voľných pracovných miest 103 +421 52 2440 131 jan.bozon@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Pilcová Zuzana Mgr. Agent voľných pracovných miest 101 +421 52 2440 410 zuzana.pilcova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Tatarková Andrea Ing. Agent voľných pracovných miest 101 +421 52 2440 411 andrea.tatarkova@upsvr.gov.sk
späť