Referát služieb pre zamestnávateľa - UPSVR Piešťany

Referát služieb pre zamestnávateľa - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
spovolenia na zamestnanie cudzincov, HP Jančovičová Denisa, Bc. 413 4 033/2441 412 0918/ 993 385 denisa.jancovicova@upsvr.gov.sk
informačné karty Gonová Zuzana, Mgr. 413 4 033/2441 412 0918/ 993 385 zuzana.gonova@upsvr.gov.sk
412 4 033/2441 411
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, povinný podiel Matesková Erika, Ing. 412 4 033/2441 411 0918/ 993 385 erika.mateskova@upsvr.gov.sk
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK Žemla Marián, Mgr. 412 4 033/2441 411 0918/ 993 385 marian.zemla@upsvr.gov.sk
späť