5/2012/RHS Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.10.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:15.10.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody5/2012/RHS
Zmluvná strana: Xepap, spol.s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31628605
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť