22013 Zmluva o prevode správy majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:17.09.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:17.09.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody22013
Zmluvná strana: MPSVaR, Špitalska 4,6,8, 816 43 Bratislava
IČO zmluvnej strany:00681156
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť