Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.12.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:16.12.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody7149406
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s.Metodová 8,Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 1.-
Naspäť

Print