Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody016/§52/2014
Zmluvná strana: Obec Nižný Hrušov
IČO zmluvnej strany:332607
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print