Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDodatok č.1 k dohode 8/§51a/2015/VT
Zmluvná strana: VFD, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36495026
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 k dohode 8/§51a/2015 VT o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print