Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Dlhy rad 17 bj@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Recepcia Ing. Jana Chomová 201 1 054/2440 250
Recepcia Ing. Juliana Imrichová 201 1 054/2440 250
vedúci oddelenia Ing. Marek Vanát 204 1 054/2440 200
Bardejov - Šl-Šz, Hertník, Kurov Mgr. Ivan Fellegi 208 1 054/2440 202
Bardejov - Ka-Kn; Cigeľka O-Ž; Komarov Ing. Milan Gáll 303 2 054/2440 209
Bardejov - Z,Ž; Andrejová; Bartošovce; Becherov; Frička Mgr. Sylvia Görögová 315 2 054/2440 213
Bardejov - Sj-Sz; Kobyly; Kochanovce; Nižná Voľa, Stebnícka Huta Michal Hadváb 311 2 054/2440 210
Bardejov - N, Ph-Pz; Krive; Rokytov Mgr. Hudáková Mária 314 2 054/2440 212
Zborov - F,M; Beloveža; Brezovka; Dubinné; Vyšná Polianka Ing. Mária Jančušová 302 2 054/2440 215
Bardejov - G, Kučín, Sveržov, Tročany Adriána Karaffová 306 2 054/2440 205
Bardejov - A,F; Mokroluh; Petrová A-K Ing. Eva Kravcová 304 2 054/2440 207
Bardejov - T, Bogliarka, Dubie, Kružľov, Mikulášová, Smilno, Varadka Mgr. Mária Krušková 209 1 054/2440 203
Bardejov - Pa-Pe; Lukavica; Nemcovce; Vyšná Voľa Mgr. Kyjovská Eva 314 2 054/2440 212
Bardejov - Č,E; Hutka; Lukov; Zlaté Jana Mačejovská 315 2 054/2440 213
Bardejov -I, R; Poliakovce; Richvald; Stebník Mgr. Marcel Majcher 210 1 054/2440 204
Bardejov - J,CH; Fričkovce; Petrová L-Ž Mgr. Alena Maňková 304 2 054/2440 207
Bardejov - D, Chmeľová, Nižný Tvarožec, Oľšavce, Vyšný Tvarožec Mgr. Katarína Moravcová 210 1 054/2440 204
Zborov - K,S; Šiba Ing. Jaroslav Packa 302 2 054/2440 208
Bardejov - Ba-Bi, Gaboltov, Lipová, Porúbka Mgr. Alena Paľová 207 1 054/2440 201
Bardejov - C, Hažlín, Hrabské,Tarnov Mgr. Jana Petrašková 316 2 054/2440 214
Bardejov - Ho-Hz; Hrabovec; Lenartov - C-Ž; Livovská Huta Anna Pillárová 313 2 054/2440 211
Bardejov Mi-Mz, Hervartov, Janovce, Nižná Polianka Mgr. Mária Prítoková 305 2 054/2440 206
Bardejov - Ko-Kz; Cigeľka A-N; Kožany; Križe Ing. Vladimír Puzder 303 2 054/2440 209
Bardejov - Sa-Si; Kurima; Šarišské Čierne Daniela Romanová 311 2 054/2440 210
Zborov - ostatné; Hankovce; Jedlinka; Livov; Vaniškovce Valéria Silvašiová 302 2 054/2440 208
Bardejov - Ha-Hn; Lenartov - A,B; Lopuchov Terézia Stašová 313 2 054/2440 211
Bardejov - Ša-Šk, Malcov Alžbeta Sykáčková 208 1 054/2440 202
Bardejov - Ma-Mh, Abrahámovce, Buclovany, Kľušov, Ondavka, Regetovka Božena Šurkalová 305 2 054/2440 206
Raslavice Daniela Švecová 316 2 054/2440 214
Bardejov - U,V,W; Ortuťová; Osikov; Rešov; Šašová Monika Timcová 209 1 054/2440 203
Bardejov - L,O; Snakov Mária Vavreková 306 2 054/2440 205
Bardejov - Bj-Bz, Gerlachov Mgr. Andrea Želizňaková 207 1 054/2440 201
Referát služieb pre zamestnávateľa
Voľné pracovné miesta Mgr. Renáta Achejevová 421 3 054/2440 272
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Hudáková 421 3 054/2440 272
Cudzinci Bc. Petra Pavelčíková 420 3 054/2440 303

Referát služieb pre občana

Centrálna 812/11 sk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Recepcia Mgr. Tomáš Jurina 10 1 054/2443 250
Svidník " H, M " (začiatočné písmeno priezviska), Belejovce, Cernina, Dlhoňa, Dobroslava, Jurková voľa Mgr. Stanislava Ivančová 8 1 054/ 2443 513
Svidník " S " (začiatočné písmeno priezviska), Svidnička, Havranec, Kapišová, Mestisko, Mlynárovce, Nižná Jedľová Mgr. Nadežda Guzyová 7 1 054/ 2443 312
Svidník " E, F, G " (začiatočné písmeno priezviska), Hrabovčík, Krajná Bystrá, Kurimka, Medvedie, Príkra, Šarbov Mgr. Iveta Ligová 11 1 054/ 2443 317
Svidník " A, B " (začiatočné písmeno priezviska), Kružlová, Nižná Pisaná Bc. Iveta Brjančinová 6 1 054/ 2443 315
Svidník " CH, L, Ľ, N, Ň, O " (začiatočné písmeno priezviska), Bodružal, Cigla, Hunkovce, Kečkovce, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Miroľa, Nižný Komárnik Mgr. Daniela Brindová 8 1 054/ 2443 195
Svidník " I, J " (začiatočné písmeno priezviska), Ladomirová, Korejovce Mgr. Iveta Rudyová 7 1 054/ 2443 202
Svidník " P, R " (začiatočné písmeno priezviska), Beňadikovce, Dubová, Nižný Orlík, Okrúhle, Pstriná, Rakovčik, Šemetkovce Ivo Rodák 11 1 054/ 2443 317
Svidník " U, V, Z, Ž, Y, X " (začiatočné písmeno priezviska), Radoma, Hradisko, Rovné, Krajná Poľana, Vagrinec Mgr. Jana Zribková 7 1 054/ 2443 312
Svidník " Š, T, Ť " (začiatočné písmeno priezviska), Nová Polianka, Roztoky, Šarišký Štiavnik, Vápeník, Vyšná Jedľová Ing Anton Binder 4 1 054/ 2443 020
Svidník " C, Č, D, Ď, Dz, Dž " (začiatočné písmeno priezviska), Stročín, Vyšná Písaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Orlík, Mgr. Michaela Krajkovičová 6 1 054/ 2443 315
Svidník " K " (začiatočné písmeno priezviska), Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov Ing. Božena Michaličová 13 1 054/ 2443 311

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
riaditeľka odboru JUDr. Anna Hanobiková 569 4 054/2440 500
Koordinátor ochrany detí pred násilím Mgr. Ing. Nováková Mária 219 1 054/2440 599
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately JUDr. Dana Hegedüšová 474 3 054/2440 600
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Ladislav Bačo 470 3 054/2440 606
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Iveta Buvaličová 471 3 054/2440 603
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Gabriela Glovňová 464 3 054/2440 604
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marta Guttová 469 3 054/2441 502
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Kravcová Katarína 466 3 054/2440 837
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marta Hudáková 473 3 054/2440 602
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela PhDr. Marianna Jaszayová 471 3 054/2440 603
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Mária Juhásová 470 3 054/2440 606
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Zuzana Kmecová 465 3 054/2440 604
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Pangrácová 473 3 054/2440 602
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Ľubomír Šesták 469 3 054/2441 502
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Dagmar Schleifová 469 3 054/2441 502
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Marta Snaková 464 3 054/2440 604
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Zuzana Vatehová 464 3 054/2440 604
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúci Oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Marián Bodik 575 4 054/2440 510
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Matúš Barbuľak 325 2 054/2440 509
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Erika Cinová 567 4 054/2440 514
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Anna Dinisová 572 4 054/2440 552
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Helena Gmitterová 573 4 054/2440 555
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Mária Hurajová 574 4 054/2440 519
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Marta Jutková 325 2 054/2440 509
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Paulína Kučečková 564 4 054/2440 517
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Emília Labancová 566 4 054/2440 174
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Marianna Mačejovská 574 4 054/2440 519
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD. 570 4 054/2440 550
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Eva Mašlarová 564 4 054/2440 517
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Emília Matiašová 573 4 054/2440 555
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky JUDr. Emília Mikulová 565 4 054/2440 522
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Blanka Rimarčíková 571 4 054/2440 511
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Dana Semanová 567 4 054/2440 514
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Simona Šinalová 571 4 054/2440 511
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúci Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Erik Sokoli 261 1 054/2440 670
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Stanislav Baranok 262 1 054/2441 641
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Henrieta Bobeková 264 1 054/2440 643
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Bc. Jana Brachová 325 2 054/2440 660
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Eva Ratvajová 268 1 054/2440 645
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Kamila Cverdeľová 262 1 054/2441 641
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Anton Hudák 272 1 054/2440 676
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Zuzana Krakovská 271 1 054/2440 671
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Jana Kandelová 272 1 054/2440 676
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Dominik Spišák 264 1 054/2440 643
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Alena Pisarčíková 270 1 054/2440 672
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Tatiana Prokopovičová 268 1 054/2440 645
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Mária Šoltysová 271 1 054/2440 671
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Daniela Veselovská 263 1 054/2441 640

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
riaditeľ odboru Mgr. Marek Krúpa 411 3 054/2440 310
Referát správneho konania
správne konanie JUDr. Ján Hricko 422 3 054/2440 332
správne konanie Ing. Jozef Lipka 422 3 054/2440 301
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúci Oddelenia poradenstva a vzdelávania PhDr. Klaudia Ondiaková 221 1 054/2440 313
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: K-O Mgr. Eva Borecká 221 1 054/2440 313
Agenda PaV PhDr. Lukáš Grohoľ 225 1 054/2440 314
Agenda PaV Mgr. Mária Hudáková 224 1 054/2440 311
Agenda PaV PaedDr. PhDr. Radoslav Micheľ PhD. 224 1 054/2440 312
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: A -J PaedDr.PhDr.ThLic. Marcela Nováková PhD. 220 1 054/2440 317
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: P-Z PhDr. Klaudia Ondiaková 221 1 054/2440 313
Agenda PaV Mgr. Lenka Štefancová 224 1 054/2440 311
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúci Oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF PhDr. Rastislav Klima 501 4 054/2440 400
§51 - BJ, Agenda ESF Mgr. Monika Babejová 521 4 054/2440 411
§60 - prevádzkové náklady - SK, BJ Ing. Jaroslava Banasová 511 4 054/2440 401
§54 - NP Šanca na zamestnanie - BJ, NP Hrady, § 50k, §53b - SK, BJ, §54 - NP Cesta na TP - aktivita č.2, NP Praxou k zamestnaniu Mgr. Jana Borecká 524 4 054/2440 402
§54 - NP 50+, §55, §56, §59 - SK, BJ vyúčtovania platieb § 54 - NP CzKN Mgr. Martina Brehuvová 510 4 054/2440 407
agenda ESF JUDr. Ján Dolhý 522 4 054/2440 405
§52, §52a - BJ Mgr. Adriana Franeková 525 4 054/2440 408
§54 - NP Úspešne na TP, §51a - BJ, SK, §50 - BJ Daniela Herůfková 512 4 054/2440 404
§32, §53, §53a - BJ Mgr. Miroslav Horvath 522 4 054/2440 405
§60 - prevádzkové náklady - SK, BJ Ing. Anton Chovanec 511 4 054/2440 401
agenda ESF Ing. Ján Chovanec 520 4 054/2440 406
§54 -NP Cesta z KN - SK, BJ, NP Reštart pre mladých a2, NP Reštart DN a1, NP Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných UoZ na TP s využitím neštátnych služieb (ADZ) - SK, BJ Ing. Radka Kloknerová 521 4 054/2440 411
§54 NP Reštart pre mladých a2, NP Reštart Dno a1 Mgr. Alena Krupová 508 4 054/2440 412
§51 - SK, NP DEI NS, NP EFEKTIVITA II., Agenda ESF PhDr. Monika Mačeková 520 4 054/2440 403
§54 – NP Cesta na trh práce 2 - opatrenie č.1 Bc. Silvia Micenková 507 4 054/2440 409
tajomník VOZ, Agenda ESF Mgr. Vladislav Pangrác 520 4 054/2440 403
§50j - SK,BJ Mgr. Valéria Pechová 509 4 054/2440 410
§60 - prevádzkové náklady - SK, BJ Mgr. Mária Sokolová 510 4 054/2440 407
§52, §52a - BJ Mgr. Silvia Soroková 525 4 054/2440 408
§54 - NP Úspešne na TP, §51a - BJ, SK, §50 - BJ Mgr. Eva Sosňáková 512 4 054/2440 404
§54 - NP Praxou k zamestnaniu - BJ, SK PhDr. Lenka Vrabcová 509 4 054/2440 410
§49, §57 - SK, BJ, §54 - NP, NP Cesta na TP - aktivita č.4 Mgr. Anna Tribusová 508 4 054/2440 409
Aktivačné centrum
vedúci Aktivačného centra Mgr. Erik Slimák 326 2 054/2440 370
koordinátor §10, §12 Mgr. Marek Gmitter 203 1 054/2440 371
koordinátor §10, §12 Ing. Viera Havrilová 322 2 054/2440 372
koordinátor §10, §12 Mária Hudáková 203 1 054/2440 371
hlavný koordinátor Ing. Viktor Jaroščák 322 2 054/2440 372
koordinátor §10, §12 Mgr. Agáta Jurčišinová 203 1 054/2440 371
koordinátor §10, §12 Mgr. Jana Palšová 203 1 054/2440 371
hlavný koordinátor Mgr. Peter Šandala 203 1 054/2440 371
koordinátor §10, §12 Daniela Štefanovová 203 1 054/2440 371

Pracovisko Svidník

Centrálna 812/11, Sovietskych hrdinov 102
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
vedúci pracoviska PhDr. František Pochanič 15 2 054/ 2443 310
NP "Efektivita II" Mgr. Jana Baková 28 2 054/2443 511
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marcela Berezná 30 2 054/2443 603
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ Mgr. Daniela Braslavská 22 2 054/2443 319
správne konanie Ing. Ján Brenišin 19 2 054/2443 212
poradensko-psychologické služby Mgr. Katarína Cimbová 90 Prízemie, budova OÚ 054/2443 616
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Darivčáková 17 2 054/2443 605
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 94 Prízemie, budova OÚ 054/2443 673
NP "Efektivita II" Mgr. Silvia Feková 16 2 054/2443 614
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Dana Gereková 29 2 054/2443 318
agenda aktivačné centrum Ing. Júlia Gocová 14 1 054/2443 371
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Gojdičová 16 2 054/2443 614
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Ing. Jaroslava Grossmannová 5 1 054/2443 454
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Nikola Handogová 20 2 054/2443 553
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Jana Haninčíková 24 2 054/2443 313
NP "Efektivita II" Mgr. Dominika Hlivjaková 20 2 054/2443 553
agenda aktivačné centrum PaedDr. Jozef Choma 14 1 054/2443 371
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Vladimíra Chripáková 3 1 054/2443 401
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Marcela Ivanegová 31 2 054/2443 452
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Lýdia Ivanová 2 1 054/2443 403
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Mária Jurinová 5 1 054/2443 400
Agenda poradenstva a vzdelávania § 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Ing. Katarína Kalináková 23 2 054/2443 316
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Mária Kimáková 18 2 054/2443 514
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Patrik Kolečava 28 2 054/2443 511
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Jana Kromková 21 2 054/2443 222
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Silvia Lešková 95 Prízemie, budova OÚ 054/2443 641
agenda aktivačné centrum Mgr. Ján Lucík 14 1 054/2443 371
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Aneta Maguláková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671
agenda aktivačné centrum Ing. Jana Malačinová 14 1 054/2443 371
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Aneta Morozová 26 2 054/2443 314
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Otrošinová 92 Prízemie budova OÚ 054/2443 210
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Milena Palubová 86 Prízemie, budova OÚ 054/2443 643
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ Ing. Marek Pavelčák 22 2 054/2443 319
NP "Efektivita II" Mgr. Lucia Pašeňová 18 2 054/2443 514
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Bc. Mariana Pašeňová 3 1 054/2443 401
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF PhDr. Helena Pichová 2 1 054/2443 402
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Ing. Roman Popik 1 Prízemie 054/2443 191
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Veronika Potočňáková 24 2 054/2443 313
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Renáta Rusinková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Ivana Sipľaková 85 Prízemie, budova OÚ 054/2443 642

Pracovisko Giraltovce

Hviezdoslavova 3
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 9 príz. 054/2442 641
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Ing. Edita Fričeková 17 príz. 054/2442 512
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Ing. Mária Haľková 16 príz. 054/2442 551
Agenda služieb pre občana Jana Harčariková 11 príz. 054/2442 313
Agenda služieb pre občana Bc. Kamila Jendroľová 1 1 054/2442 312
Agenda služieb pre občana Anna Kaňuchová 10 príz. 054/2442 314
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. František Mašlej 9 príz. 054/2442 641
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Bc. Bibiana Ondrašinová 17 príz. 054/2442 512
§54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Veronika Potočňáková 5 1 054/2442 401
späť