Contact

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVR Pál Mikuláš, Mgr. 306 2 045/2444100 mikulas.pal@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa Weisová Erika, Mgr. 306 2 045/2444101 erika.weisova@upsvr.gov.sk
fax 045/2444109
Odbor sociálnych vecí a rodiny
zastupujúca riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Knoppová Slavka, Mgr. 309 2 045/2444500 slavka.knoppova@upsvr.gov.sk
Odbor služieb zamestnanosti
zastupujúci riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Slávik Dušan, Ing. 224 1 045/2444400 dusan.slavik@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti Havaldová Jana, Mgr. 313 2 045/2444301 jana.havaldova@upsvr.gov.sk
správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti Kubalová Jana, Mgr. 313 2 045/2444302 jana.kubalova@upsvr.gov.sk
správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti Čunderlík Štefan 110 prízemie 045/2448302 stefan.cunderlik@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
finančná, vnútorná a vonkajšia kontrola, sťažnosti a petície Furindová Mária, Ing. 332 2 045/2444130 maria.furindova@upsvr.gov.sk
finančná, vnútorná a vonkajšia kontrola, sťažnosti a petície Ďurica Michal, Mgr. 332 2 045/2444131 michal.durica@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúci oddelenia - rozpočtovanie Turányi Matúš, Ing. 326 2 045/2444700 matus.turanyi@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Ráczová Miroslava, Ing. 325a 2 045/2444702 miroslava.raczova@upsvr.sk
finančné účtovníctvo Belovický Miroslav, Ing. 325a 2 045/2444703 miroslav.belovicky@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Šmidtová Radoslava 325b 2 045/2444704 radoslava.smidtova@upsvr.gov.sk
finančné účtovníctvo Mališová Miroslava, Ing. 325b 2 045/2444705 miroslava.malisova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Horváthová Ľuboslava, JUDr. 045/2447706 luboslava.horvathova@upsvr.gov.sk
verejné obstarávanie, autodoprava Šulek Erik, Bc. 328 2 045/2444711 erik.sulek@upsvr.gov.sk
MTZ, správa majetku Chmelinová Nicolette 328 2 045/2444712 nicolette.chmelinova@upsvr.gov.sk
registratúrne stredisko, podateľňa Láslová Marta 313 2 045/2444715 marta.laslova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca oddelenia Kováčová Eva, Mgr. 135 prízemie 045/2444200 eva.kovacova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, F, N, Z) Tichá Mária, Mgr. 120 prízemie 045/2444209 maria.tichaml@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (C, D, E, G, H, CH) Hanusková Silvia, Mgr. 122 prízemie 045/2444204 silvia.hanuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (I, J, L) Bačová Ivana, Ing. 121 prízemie 045/2444203 ivana.bacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (K, M, P, T, V, W) Koóšová Tatiana 119 prízemie 045/2444201 tatiana.koosova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (O, R, U) Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (S) Kašiarová Henrieta 136 prízemie 045/2444206 henrieta.kasiarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Baďan, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Vysoká Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Belá Kašiarová Henrieta 136 prízemie 045/2444206 henrieta.kasiarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Podhorie, Prenčov, Štiavnické Bane Bačová Ivana, Ing. 121 prízemie 045/2444203 ivana.bacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Svätý Anton Hanusková Silvia, Mgr. 122 prízemie 045/2444204 silvia.hanuskova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
voľné pracovné miesta, zamestávanie občanov Európskej únie a tretích krajín Rückschlossová Lucia, Mgr. 124 prízemie 045/2444205 lucia.ruckschlossova@upsvr.gov.sk
povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, hromadné prepúšťanie Tichá Mária, Mgr. 132 prízemie 045/2444209 maria.tichaml@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
vedúci úseku sprostredkovania práce Bakoš Peter, Mgr. 213 1 045/2448200 peter.bakos@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, Á, C, D, Ď, Dz, Dž, E, É, F, L, Ľ, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Holečková Marta 203 1 045/2448203 marta.holeckova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (B, Č, J, R) Búryová Bronislava, Bc. 209 1 0452448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (G, H, CH) Tomková Jana 209 1 045/2448206 jana.tomkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (I, Í, K, M, N, Ň, O, Ó, P) Zliechovcová Dagmar, Ing. 203 1 045/2448207 dagmar.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hodruša-Hámre (A, Á, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, É, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, Ľ, M), Horné Hámre Búryová Bronislava, Bc. 209 1 045/2448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hodruša-Hámre (N, Ň, O, Ó, P, R, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž), Voznica; Recepcia Tomková Jana 209 1 045/2448206 jana.tomkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hrabičov Zliechovcová Dagmar, Mgr. 203 1 045/2448207 dagmar.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kľak, Píla, Veľké Pole Holečková Marta 203 1 045/2448203 marta.holeckova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ostrý Grúň, Župkov Gazdíková Marta, Mgr. 208 1 045/2448202 marta.gazdikova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Gazdíková Marta, Mgr. 208 1 045/2448202 marta.gazdikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
fax 045/2447109
vedúci úseku sprostredkovania práce Naď Jaroslav, Ing. 4 3 045/2447100 jaroslav.nad@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, B, C, Č, D, G, M) Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (H, J, L, Ľ) Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (Ď, DZ, N, O, R, U, V, W, Y ) Kašubová Iveta 6 3 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (Š) Suchá Lenka 4 1 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (S, T, Ť, Z, Ž) Debnárová Jana, Mgr. 6 3 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Brehy Debnárová Jana, Mgr. 6 3 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
travlý pobyt Hronský Beňadik Kašubová Iveta 6 3 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
travlý pobyt Malá Lehota Suchá Lenka 4 1 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Orovnica Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Tekovská Breznica Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
vedúca úseku sprostredkovania práce a vedúca pracoviska Žiar nad Hronom Kropilová Daniela, JUDr. Ing. 17 1 045/2445100 daniela.kropilova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (A, Á) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ba - Bď) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Be - Bch) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Bi - Bž) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (C, Č) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (D, Ď) Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (E, É) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Fa - Fd) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Fe - Fž) Mikulová Andrea, Mgr. 7 prízemie 045/2445207 andrea.mikulova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ga -Gn) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Go - Gó) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ziar nad Hronom (Gp - Gz) Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (H) Mikulová Andrea, Mgr. 7 prízemie 045/2445207 andrea.mikulova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (CH, I, Í, J) Orolínová Eva 19 1 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kaa - Kak) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kal - Kaž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kb - Kň) Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Koa - Kou) Orolínová Eva 19 1 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kov - Kož) Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kp - Kr) Orolínová Eva 19 1 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ks - Kž) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (L, Ľ) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ma - Mch) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mia - Mij) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mik - Mň) Orolínová Eva 19 1 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mo - Mž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (N, Ň) Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (O, Ó) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Pa - Pch) Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Pi - Pž) Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Q) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (R, Ř) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Sa - Sk) Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Sl - Sž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ša - Šb) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Šc - Šk) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Šl - Šž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (T, Ť) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (U, Ú) Mikulová Andrea, Mgr. 7 prízemie 045/2445207 andrea.mikulova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Va - Vch) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Vi - Vž) Mikulová Andrea, Mgr. 7 prízemie 045/2445207 andrea.mikulova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (W, X, Y, Z) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bzenica Mikulová Andrea, Mgr. 7 prízemie 045/2445207 andrea.mikulova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Trnávka Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ždaňa Pružinová Andrea, Mgr. 20 1 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (A - K) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (L - Š) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (T - Ž) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ždaňa (A - K) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ždaňa (L - Ž) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hronská Dúbrava Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Janova Lehota Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kosorín Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ladomerská Vieska Orolínová Eva 19 1 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lehôtka pod Brehmi Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovča Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovčica-Trubín Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lutila (A - L) Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lutila (M - Ž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Pitelová Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prestavlky Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prochot Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Repište Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Sklené Teplice Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Slaská Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Stará Kremnička (A - Ř) Orolínová Eva 19 1 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Stará Kremnička (S - Ž) Mikulová Andrea, Mgr. 7 prízemie 045/2445217 andrea.mikulova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Trnavá Hora Fronková Mária 18 1 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Vyhne Murínová Katarína, Mgr. 18 1 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Novodomcová Eleonóra 17 1 045/2445212 eleonora.novodomcova@upsvr.gov.sk
poradenské služby pre zamestnávateľov, organizácia výberových konaní Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
fax 045/6720535
vedúca úseku sprostredkovania práce Popová Klára, Ing. 1 045/2446100 klara.popova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, P, R) Kovalčíková Zuzana, Mgr. 1 1 045/2446201 zuzana.kovalcikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž) Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bartošova Lehôtka Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ves Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ves Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ihráč Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Jastrabá Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kopernica Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Krahule Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnické Bane Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kunešov Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lúčky Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nevoľné Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Popová Klára, Ing. 1 045/2446100 klara.popova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúci oddelenia Slávik Dušan, Ing. 224 1 045/2444400 dusan.slavik@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pre pracovisko Banská Štiavnica, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP, § 54 NP Hrady, § 54 NP Úspešne na trhu práce Belovická Monika, Ing. 209 1 045/2444401 monika.belovicka@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50 - vytváranie prac. miest pre znevýhod. UoZ, 54 NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), § 53c - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 Bellušová Magdaléna 221 1 045/2444402 magdalena.bellusova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50j - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 Pracuj v školskej kuchyni, § 54 NP Zosúladenie rodinného a pracovného života Gáliková Sidónia, Mgr. 222 1 045/2444403 sidonia.galikova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 47 - vzdelávanie zamestnancov, § 51 - absolventská prax, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 - prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na presťahovanie za prácou, §53b - prísp. na dopravu pre zamestnancov, § 54 NP Reštart opatrenie č.2, § 54 NP Pomôž svojej obci Buzalková Zuzana 217 1 045/2444404 zuzana.buzalkova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 51a - podpora vytvorenia PM v prvom pravielne platenom zamestnaní, § 53g - kompenzačné prísp. integračnému podniku, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp. na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 56a - prísp. na udržanie občana ZP v zamestnaní, § 59 - prísp. na pracovného asistenta, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP - zamestnávateľ Lúdiková Martina, Ing. 210 1 045/2444405 martina.ludikova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 NP Praxou k zamestnaniu 2, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp.na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 56a - prísp. na udržanie občana ZP v zamestnaní, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP - zamestnávateľ Voštiarová Katarína, Bc. 220 1 045/2444407 katarina.vostiarova@upsvr.gov.sk
projekt Prvá pomoc Babirádová Nikola, Ing. 219 1 045/2444314 nikola.babiradova@upsvr.gov.sk
projekt Prvá pomoc Macková Otília 213 1 045/2444315 otilia.mackova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Zajvaldová Michaela, Bc. 225 1 045/2444408 michaela.zajvaldova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Machilová Mária 225 1 045/2444409 maria.machilova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Sentineková Lucia, Mgr. 225 1 045/2444410 lucia.sentinekova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
koordinátor referátu poradenstva a vzdelávania Gregáň Ivan, Ing. 223 1 045/2444310 ivan.gregan@upsvr.gov.sk
§ 43 odborné poradenské služby Víziová Silvia, Mgr. PaedDr. 215 1 045/2444311 silvia.viziova@upsvr.gov.sk
§ 46 vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 REPAS, § 43 odborné poradenské služby Hajduová Michaela, Ing. 214 1 045/2444312 michaela.hajduova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Vzdelávanie UoZ Fašáneková Ingrid 219 1 045/2444313 ingrid.fasanekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
odborný poradca, § 43 - cestovné náhrady Tóthová Katarína, Mgr. 204 1 045/2448311 katarina.tothova3@upsvr.gov.sk
odborný poradca, § 43 - cestovné náhrady Briešková Miriam, Ing. 204 1 045/2448312 miriam.brieskova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Lipianska Janka, Mgr. 206 1 045/2448401 janka.lipianska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Úspešne na trhu práce Oslancová Jana, Mgr. 206 1 045/2448402 jana.oslancova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 53a - prísp. na podporu mobility za prácou, §53c - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 NP Hrady, § 54 Pomôž svojej obci Krištofová Andrea, Ing. 205 1 045/2448403 andrea.kristofova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
odborný poradca, § 43 - cestovné náhrady, § 54 REPAS, § 54 NP Vzdelávanie UoZ Jančoková Zuzana, Mgr. 2 prízemie 045/2445311 zuzana.jancokova2@upsvr.gov.sk
odborný poradca, § 43 - cestovné náhrady, § 54 REPAS, § 54 NP Vzdelávanie UoZ, § 54 NP Reštart pre mladých Beňová Mária, Mgr. 3 prízemie 045/2445312 maria.benova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Masaryková Lenka, Mgr. 27 2 045/2445402 lenka.masarykova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Úspešne na trhu práce, § 54 NP Hrady, § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť Jančoková Ľubomíra, Mgr. 27 2 045/2445403 lubomira.jancokova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca oddelenia, koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ Knoppová Slavka, Mgr. 317 2 045/2444550 slavka.knoppova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (P); obec: Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Kozelník, Podhorie, Prenčov; Dotácie - Banská Štiavnica ZŠ Bakomi, MŠ Guliver, MŠ Nezábudka, Banská Belá, Ilija, Podhorie, Prenčov, Štiavnické Bane; Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ Luptáková Linda, Ing. 336 2 045/2444551 linda.luptakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (H, Ch, I, J, K, L, Ľ, U, V, W, Z, Ž); obec: Baďan, Močiar, Počúvadlo, Vysoká Blahútová Lýdia, Mgr. 335 2 045/2444552 lydia.blahutova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G, M, N, Ň, O, R); Dotácie - Banská Štiavnica ZŠ Horáka, ZŠ Kollára, Špeciálna ZŠ, MŠ 1.mája, MŠ Bratská, MŠ Mierová, Svätý Anton Kmeťová Petra, RNDr. 335 2 045/2444553 petra.kmetova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (S, Š, T, Ť); obec: Beluj, Ilija, Svätý Anton, Štiavnické Bane Čaklošová Viera, Bc. 336 2 045/2444554 viera.caklosova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Mikulová Silvia, Mgr. 336 2 045/2444557 silvia.mikulova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, H, CH, I, J K, L, Ľ, M, N, Ň, O, R, U, V, W, Z, Ž), obec: Baďan, Močiar, Počúvadlo, Vysoká Kondeková Silvia, Mgr. 131 prízemie 045/2444556 silvia.kondekova@upsvr.gov.sk
Trvalý pobyt Banská Štiavnica (P, S, Š, T, Ť); obec: Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Podhorie, Prenčov Svätý Anton, Štiavnické Bane Labudova Alena 132 prízemie 045/2444555 alena.labudova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
trvalý pobyt Žarnovica (G, M, N, U, Ž); obec: Hodruša-Hámre, Horné Hámre, EÚ - región Žarnovica Kicková Zuzana, Ing. 109 prízemie 045/2448551 zuzana.kickova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (C, E, CH, I, P, S, T, V, W); obec: Ostrý Grúň, Píla, Veľké Pole, Voznica, Župkov; Dotácie - Hodruša-Hámre, Hronský Beňadik, Ostrý Grúň, Tekovská Breznica, Žarnovica – Základná cirkevná škola, Župkov Marková Jana, Mgr. 106 prízemie 045/2448552 jana.markova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (B, C, Č, Ď, E, F, H, J, K, L, Ľ, S, Š, Ť, W, Y, Ž); obec: Brehy, Rudno nad Hronom; EÚ – región Nová Baňa Mydlárová Eva, Bc. 109 prízemie 045/2448553 eva.mydlarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, B, Č, D, Ď, F, H, J, K, L, Ľ, O, R, Š, Ť, Z); obec: Hrabičov, Kľak, Tekovská Breznica; Dotácie – Žarnovica ZŠ a ŠZŠ, Horné Hámre, Hrabičov, Rudno nad Hronom, Veľké Pole, Voznica Čížová Slávka, Bc. 106 prízemie 045/2448554 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, D, G, CH, I, M, N, O, P, R, T, U, V, Z); obec: Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Veľká Lehota Dotácie – Nová Baňa, Brehy, Malá Lehota, Veľká Lehota Majsniarová Zdenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448555 zdenka.majsniarova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A-L) Nemcová Anna, Ing. 202 1. 045/2448561 anna.nemcova2@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (M-Ž) Jančoková Zuzana, Mgr. 202 1 045/2448560 zuzana.jancokova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Daová Simona, Mgr. 108 prízemie 045/2448557 simona.daova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Družstevná, Duk. hrdinov (M-Ž), Jesenského, Jiráskova, J. Považana, Kutinky, M.R. Štefánika, Partizánska, Pod háj, Pod vršky, Štúrova, Vansovej, P.R. (Kaločai - ová, R, Š - len Šarköz); trvalý pobyt Kremnica (N, Š, W); obec: Horná Ves, Ihráč, Lovča, Lúčky, Pitelová, Repište; Koordinácia dávok EÚ (A,I-O) Jankech Gabriela 36 2 045/2445551 gabriela.jankech@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A.Štefanku, Bernolákova, Cyrila a Metoda, Krížna, Kukučínova, Lúčna, Medzi vodami, Novomeského, Opatovská, SNP, Š.Pártošovej, P.R. (Ka okrem Kaločai - ová, L); obec: Kosorín, Ladomerská Vieska, Prochot, Sklené Teplice, Slaská; Koordinácia dávok EÚ (B-Ch) Homolová Martina, Ing. 36 2 045/2445552 martina.homolova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): M. Benku, M. Chrásteka (A-P), Nám. Matice slov., Š. Moysesa, P.R. (M-O); obec: Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ždaňa, Krahule, Lehôtka pod Brehmi,Prestavlky, Vyhne; Koordinácia dávok EÚ (P-Ž) Orolínová Dana, Mgr. 26 2 045/2445553 dana.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Hlinku, Dr. Jánskeho, Duk. Hrdinov (A-L), Hurbanova, J. Kráľa, Svät. nám., Š. Petruša, P.R. (P); obec: Dolná Trnávka, Kopernica, Lovčica - Trubín, Stará Kremnička (L-Ž) Fedáková Eva 33 2 045/2445554 eva.fedakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica) J. Kollára, Svitavská, Záhradná, P.R. S, Š-Ž (okrem Šarköz); obec: Bzenica, Bzenica-Záhorčie, Hliník nad Hronom, Jastrabá, Lutila (L-Ž); Dotácie - Horná Ždaňa, Ihráč, Jastrabá, Kremnica, Kosorín, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Trnavá Hora, OZ Kremko Valušková Veronika 36 2 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Dubčeka, Hviezdoslavova (L-Ž), Sládkovičova, Šašovské Podhradie, P.R. (F-G); obec: Bzenica-Bukovina, Dolná Ždaňa, Stará Kremnička (A-K); Dotácie - Bzenica, Hronská Dúbrava, Ladomerská Vieska, Prochot, Žiar nad Hronom, eMKLub Maruniaková Ľubica, Ing. 38 2 045/2445556 lubica.maruniakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Hviezdoslavova (A-K), Pod Donátom, Tajovského, P.R. (H-J, Ku), Kremnica (A-L, Z, Ž); obec: Janova Lehota, Kremnické Bane, Nevoľné; Dotácie - Bartošova Lehôtka, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Janova Lehota, Kopernica, Kunešov, Lutila, Nevoľné, Prestavlky, Sklené Teplice, Stará Kremnička, Vyhne, OZ Život v harmónii Lehotaiová Andrea, Ing. 32 2 045/2445557 andrea.lehotaiova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Ivanová Marcela, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445558 marcela.ivanova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Kmeťa, J. Hollého, Hutníkov, Jilemnického, Komenského, M. Chrásteka (R-Ž), Rázusová, Rudenkova, Šoltésovej, P.R. (A-E), Kremnica (M, Ň, O, P, R, S, T, U, V, X, Y); obec: Hronská Dúbrava, Kunešov, Lutila (A-K), Trnavá Hora Locnerová Dáša 30 2 045/2445559 dasa.locnerova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A-CH) Hlavačková Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445562 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (I-R) Matušková Alena 9 prízemie 045/2445560 alena.matuskova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (S-Ž) Marková Nikola 9 prízemie 045/2445561 nikola.markova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
prvý kontakt pre náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A-L) Pischová Natália, PhDr. 2 1. 045/2447560 natalia.pischova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu a štátne sociálne dávky (M-Ž) Spurná Miriam, Mgr. 3 1. 045/2447561 miriam.spurna@upsvr.gov.sk
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Rošková Radka, Mgr. 3 prízemie 045/2446560 radka.roskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca oddelenia Potančoková Lucia, Mgr. 404 3 045/2444600 lucia.potancokova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Lepáčková Dagmar, Mgr. 205 1 045/2444602 dagmar.lepackova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Šebová Lucia, Mgr. 334 2 045/2444605 lucia.sebova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lasabová Lenka, Mgr. 334 2 045/2444604 lenka.lasabova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Pálová Renáta, Mgr. 205 1 045/2444603 renata.palova@upsvr.gov.sk
psychológ NP "DEI III" Filjačová Diana, Mgr. 317 2 045/2444606 diana.filjacova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť Bartfayová Viera, Mgr. 102 prízemie 045/2448601 viera.bartfayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (A, B, C, Č, D, E, F, R, T) Štefanková Radmila, Mgr. 103 prízemie 045/2448602 radmila.stefankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (H, L, N, O, S, Š, U, V, W) Číková Dominika, Mgr. 103 prízemie 045/2448603 dominika.cikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Miškelová Kornélia, Mgr. 102 prízemie 045/2448604 kornelia.miskelova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (G, CH, I, J, K, M, P, Z, Ž) Gergelyová Alžbeta, Mgr. 103 prízemie 045/2448607 alzbeta.gergelyova@upsvr.gov.sk
psychológ NP "DEI NS" Podušková Miroslava, Mgr. 414 3 045/2448605 miroslava.poduskova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Marušková Romana, Mgr. 413 3 045/2448606 romana.maruskova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Hudecová Mária, Mgr. 413 3 045/2448606 maria.hudecova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Bačinská Silvia, Mgr. 413 3 045/2448608 silvia.bacinska@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb (H-I, L-Š, Z, Ž) Gažiová Zuzana, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445601 zuzana.gaziova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb (A-G, J, K, T-Y) Hlaváč Martin, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445602 martin.hlavac@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Horná Trnávka, Horná Ves, Horná Ždaňa, Kopernica, Lovčica-Trubín, Lúčky, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Stará Kremnička, Kremnica - ul. Angyalova, ČSA, J. Kollára, Kutnohorská, Ľ. Štúra, Matunákova, Zlatá, Žiar nad Hronom - ul. A. Dubčeka, A. Považana, Dr. Jánskeho, Hutníkov, J. Kollára, Jilemnického, Krížna, Kutinky, Partizánska, Svitavská, Šášovské Podhradie, Šoltésovej, Š. Pártošovej, Š. Moysesa, Š. Petruša, Štúrova, Tajovského, Záhradná Žiak Juraj, Mgr. 21 1 045/2445604 juraj.ziak@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Bartošova Lehôtka, Dolná Trnávka, Hronská Dúbrava, Ihráč, Jastrabá, Ladomerská Vieska, Lovča, Nevoľné, Repište, Sklené Teplice, Trnavá Hora, Trnavá Hora-Jalná, Kremnica - ul. Nám.SNP, Rumunskej armády, Štefánikovo nám., Továrenská, Veternícka, Zámocké nám., Zechenterova; Žiar nad Hronom - ul. A. Kmeťa, A. Hlinku, Bernolákova, Družstevná, Hurbanova, J. Kráľa, J. Straku, Jiráskova, Komenského, M. Benku, M. Chrásteka, Nám. Matice Slovenskej, Pod háj, Rázusova, Sládkovičova, Vansovej Dolinská Jana, Mgr. 21 1 045/2445605 jana.dolinska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Bzenica - Bukovina, Hliník nad Hronom, Janova Lehota, Kosorín, Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Lehôtka pod Brehmi, Lutila, Slaská, Vhyne, Kremnica - ul. Banská cesta, Bystrická, Dolná, J. Horvátha, J. Langsfelda, Nová Dolina, P. Križku, S. Chalupku; Žiar nad Hronom - ul. A. Štefanku, Cyrila a Metoda, Duk. hrdinov, Jesenského, J. Hollého, Kukučínova, Lúčna, M. R. Štefanika, Medzi Vodami, Novomestského, Opatovská, Pod Donátom, Pod Vŕšky, P. O. Hviezdoslava, Rudenkova, SNP, Svätokrížske nám., Záhradná Siklenková Eva, Mgr. 21 1 045/2445606 eva.siklenkova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (A-J, M); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (L-Ž) Fuzáková Jana, Mgr. 23 1 045/2445607 jana.fuzakova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (K-L, N-Ž); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (A-K) Brigantová Janette, Mgr. 23 1 045/2445612 janette.brigantova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Štefanková Lucia, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445603 lucia.stefankova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Kotschnerová Mária, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445608 maria.kotschnerova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Kupkárová Lucia, Bc. 2, vchod vľavo 045/2445608 lucia.kupkarova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Ferko Erik, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445608 erik.ferko@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Rošak Pavol, PhDr. 24 2 045/2445609 pavol.rosak@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Birošová Eva, Mgr. 3 prízemie vchod vľavo 045/2445610 eva.birosova@upsvr.gov.sk
odborný poradca Páalová Lucia, Mgr. 2 prízemie vchod vľavo 045/2445611 lucia.paalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie posudkových činností a peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax
vedúca oddelenia, posudkové činnosti Buzmová Iveta, Mgr. 310 2 045/2444670 iveta.buzmova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie Gréčová Anna, Bc. 311 2 045/2444671 anna.grecova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie Volčková Zuzana, Mgr. 311 2 045/2444672 zuzana.volckova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Ivašková Eva, Mgr. 310 2 045/2444673 eva.ivaskova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Marcineková Katarína, MUDr.
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Čaklošová Renata 105 prízemie 045/2448671 renata.caklosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L) Šurková Lucia, Mgr. 105 prízemie 045/2448672 lucia.surkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (A-M) Laurová Viera, Mgr. 107 prízemie 045/2448673 viera.laurova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (N-Ž) Ľalíková Martina, Mgr. 107 prízemie 045/2448674 martina.lalikova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Chovan Peter, MUDr.
posudkový lekár Junas Radovan, MUDr.
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
fax
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L, R) Štrbová Iveta 1 1 045/2447671 iveta.strbova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Barancová Zuzana, Ing. 1 1 045/2447672 zuzana.barancova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
peňažné príspevky na kompenzácie (O, P, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Mošková Jana, Mgr. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445671 jana.moskova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, H, CH, I, J, N, Ň) Šusterová Michaela, Ing. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445672 michaela.susterova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (G, K, L, Ľ, M, R) Barniaková, Jana, Bc. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445673 jana.barniakova@upsvr.gov.sk
posudzovanie sociálnych dôsledkov ŤZP, vydávanie posudkov, preukazov (O, P, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Gundová Veronika, Mgr. 15 prízemie vchod vľavo 045/2445674 veronika.gundova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (G, H, J, K, L, Ľ, M , R) Lepšíková Jana, Mgr. 14 prízemie vchod vľavo 045/2445675 jana.lepsikova@upsvr.gov.sk
posudzovanie sociálnych dôsledkov ŤZP, vydávanie posudkov, preukazov (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, Ch, I, N, Ň) Gregorová Soňa 15 prízemie vchod vľavo 045/2445676 sona.gregorova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Zvarová Jana, MUDr.
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
fax 045/6720535
peňažné príspevky na kompenzácie Janovská Jana 3 prízemie 045/2446660 jana.janovska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Komorová Zuzana, Mgr. 3 prízemie 045/2446661 zuzana.komorova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca aktivačného centra Urichová Mária, Mgr. prízemie 045/2444370 maria.urichova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Baďan, Beluj, Počúvadlo, Prenčov, Štiavnické Bane, Svätý Anton a mesto Banská Štiavnica Múdra Vanesa 125 prízemie 045/2444372 vanesa.mudra@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Banský Studenec, Ilija, Močiar, Podhorie, Banská Belá, Dekýš, Kozelník, Vysoká a mesto Banská Štiavnica Ladzianska Denisa, Bc. 126 prízemie 045/2444373 denisa.ladzianska@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Hrabičov, Kľak, Ostrý Grúň, Rudno nad Hronom, Voznica, Župkov a mesto Žarnovica Bakošová Monika, Ing. 207 1 045/2448371 monika.bakosova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Brehy, Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Píla, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Veľké Pole a mesto Nová Baňa Borošová Helena, Ing. 207 1 045/2448373 helena.borosova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Hronská Dúbrava, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné, Pitelová, Stará Kremnička, Trnavá Hora Brestovanská Viera, Ing. 31 2 045/2445371 viera.brestovanska@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Dolná Trnávka, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Repište, Sklené Teplice a mesto Žiar nad Hronom Páleníková Radka, Ing. 29 2 045/2445372 radka.palenikova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Janova Lehota, Kosorín, Lovčica-Trubín, Lutila, Slaská a mesto Žiar nad Hronom Kúdelová Lenka, Mgr. 29 2 045/2445374 lenka.kudelova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Bzenica, Prestavlky, Prochot, Vyhne Bakošová Monika, Ing. 207 1 045/2448371 monika.bakosova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Dolná Ždaňa, Horná Ždaňa Borošová Helena, Ing. 205 1 045/2448373 helena.borosova@upsvr.gov.sk
späť