Kontakty

ÚPSVaR Galanta

Staničná 5 Informátor: 031/2444 999 ga@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Spojovateľka úradu Spojovateľka úradu priz. 031/2444999
Riaditeľ úradu Frištáková Klára, Ing. 108 1 031/2444 100 Klara.Fristakova@upsvr.gov.sk
Sekretariát Viera Holbíková 108 1 031/2444 101 Viera.Holbikova@upsvr.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Osobný úrad
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie personálne-personálna agenda Nagy Ilona, Mgr. 120 1 031/2444 120 Ilona.Nagy@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Ing. Tibor Vígh 209 2 031/2444 130 tibor.vigh@upsvr.gov.sk
referát kontroly Mgr. Monika Melová 209 2 031/2444 131 monika.melova@upsvr.gov.sk
referát kontroly Ácsová Anikó, dipl. ekonóm 209 2 031/2444132 aniko.acsova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Horáčková Soňa, Ing 112 1 031/2444 170 sona.horackova@upsvr.gov.sk
Správa majetku Delinčaková Ivana 106 1 031/2444 190 Ivana.Delincakova@upsvr.gov.sk
Majetok, autoprevádzka Miklošovičová Gabriela 105 1 031/2444 191 gabriela.miklosovicova@upsvr.gov.sk
Podateľňa, registratúra Racsková Izabela 105 1 031/2444 192 izabela.racskova@upsvr.gov.sk
Učtáreň Vancu Carmela, Olivera 110 1 031/2444174 carmela.vancu@upsvr.gov.sk
Učtáreň Chmelárová Milena 110 1 031/2444 175 milena.chmelarova@upsvr.gov.sk
Učtáreň Lukešová Janka 110 1 031/2444 176 janka.lukesova@upsvr.gov.sk
Rozpočet Andódiová Margaréta, Ing. 111 1 031/2444 171 margareta.andodiova@upsvr.gov.sk
Pokladňa, evidencia faktúr Šurinová Katarína, Mgr 111 1 031/2444 173 katarina.surinova@upsvr.gov.sk
Referát pohľadávok Černoch Miroslav 115 1 031/2444 183 miroslav.cernoch@upsvr.gov.sk
Referát pohľadávok Gallo Peter, Bc. 115 1 posch. 031/2444182 peter.gallo@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Višvardová Iveta, Ing. 13 príz. 031/2444 310 iveta.visvardova@upsvr.gov.sk
zástupkyňa veducej OSO Adriana Mészárosová 7 príz. 031/2444 320 adriana.meszarosova@upsvr.gov.sk
Galanta A-F, Abrahám,Tomášikovo, Čierny Brod, Kajal, Veľká Mača Drozdová Mária 4 príz. 031/2444 326 maria.drozdova@upsvr.gov.sk
Galanta G-H, Váhovce, Topoľnica, Mostová, Dolné Saliby,Vozokany Ďurinová Katarína 6 príz. 031/2444 314 katarina.durinova@upsvr.gov.sk
Gáň, Veľké Úľany, Jelka, Pusté Úľany Ščuryová Viera 8 priz. 031/2444 322 Viera.Scuryova@upsvr.gov.sk
Galanta L-R, Matúškovo, Horné Saliby, Hoste, Dolný Chotár, Malá Mača Planková Renáta 6 príz. 031/2444 321 Renata.Plankova@upsvr.gov.sk
cudzinci Szőcs Ľuboš 11 príz. 031/2444 319 lubos.szocs@upsvr.gov.sk
správne konanie Kissová Alžbeta 8 príz. 031/2444 323 alzbeta.kissova@upsvr.gov.sk
Recepcia Pavlovič Edita príz. 031/2444 312 Edita.Pavlovic@upsvr.gov.sk
cudzinci Nyiregyházki Ivan 11 príz. 031/2444 311 ivan.nyiregyhazki@upsvr.gov.sk
cudzinci, povinný podiel Juhásová Annamária 9 príz. 031/2444 315 annamaria.juhasova@upsvr.gov.sk
Sládkovičovo, Mostová, Trstice Hrubčinová Iveta 4 príz. 031/2444 328 Iveta.Hrubcinova@upsvr.gov.sk
Galanta S-Z, Veľký Grob, Jánovce, Čierna Voda, Košúty, Kráľov Brod, Gáň Morongová Ingrid 6 príz. 031/2444 327 Ingrid.Morongova@upsvr.gov.sk
cudzinci Szelecký Marek, Ing. 9 príz. 031/2444 341 marek.szelecky@upsvr.gov.sk
cudzinci Eva Branišová 9 priz. 031/2444 330 eva.branisova@upsvr.gov.sk
agent VPM Károlyiová Erika, Mgr. 5 príz. 031/2444 340 erika.karolyiova@upsvr.gov.sk
agent VPM Švihranová Eva, Mgr. 5 priz. 031/ 24 44 342 eva.svihranova@upsvr.gov.sk
Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Benciová Iveta, Ing. 107 1 031/2444 300 iveta.benciova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor Trnka Radoslav 118 1 031/ 2444 302 radoslav.trnka@upsvr.gov.sk
koordinátor Dubovecká Anna 118 1 031/ 2444 304 anna.dubovecka@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
referát správneho konania Daróczová Katarína, Bc. 8 príz. 031/ 2444 305 katarina.daroczova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Ješková Simona, Mgr. 8 príz. 031/ 2444 306 simona.jeskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mile Michala, Mgr. 122 1 031/ 2444 400 michala.mile@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP § 49; § 54 SZČ, 52, 51 Koštrnová Iveta, Ing. 121 1 0312444401 iveta.kostrnova@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP, NP Reštart Čandal Veronika, Mgr. 121 1 031/ 2444 402 Veronika.Candal@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP § 53; 53a; 53c; 32 Berecová Andrea,Ing. 121 1 031/ 2444 403 andrea.berecova@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP § 50; 52a; 51a NP PkZ Tomanková Iveta 119 1 031/ 2444 406 iveta.tomankova@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP § 60; 57; 56; 55 Petrová Adriana 119 1 031/ 2444 407 adriana.petrova@upsvr.gov.sk
výdavky ESF - NP Horníková Renata, Mgr. 117 1 031/ 2444 409 Renata.Hornikova@upsvr.gov.sk
výdavky ESF - NP Orlová Jana, Ing. 117 1 031/ 2444 410 jana.orlova@upsvr.gov.sk
NP PIP Ostradecká Lucia, PhDr. 217 2. posch. 031/ 2444 454 Lucia.Ostradecka@upsvr.gov.sk
covid opatrenia Sopkuliak Marčeková Martina, Ing. 113 priz. 031/ 2444 520 Martina.SopkuliakMarcekova@upsvr.gov.sk
covid opatrenia Vankó Judit, Ing 217 2. posch. 031/2444 501 Judit.Vanko@upsvr.gov.sk
NP VzUoZ _2 stredisko 640 Monika Bedecsová 113 1. posch. 031/2444 455 Monika.Bedecsova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Andrikovičová Priska, Mgr. 114 1 031/ 2444 450 priska.andrikovicova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie REPAS+, KOMPAS+ Fialová Klára, PhDr. 113 1 031/ 2444 451 klara.fialova@upsvr.gov.sk
NP vzd.UoZ2 Kulichová Katarína Mgr. 217 2 031/2444 454 Katarina.Kulichova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Szabóová Anita, Mgr. 217 2 031/ 2444 452 anita.szaboova@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Olšová Tatiana, Ing. 206 2 031/ 2444 500 tatiana.olsova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Polák Ivan Mgr. 114 1 +421908175685 Ivan.Polak@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Cuninková Feková Slávka, Mgr. 116 1 031/2444 612 Slavka.CuninkovaFekova@upsvr.sk
Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Szőcs Andrea, Mgr. 204 2 031/2444 510 andrea.szocs@upsvr.gov.sk
teamleader dávky v HN,NV, dotácie na stravu a školské potreby Ivanová Mariana, Mgr. 207 2 031/2444 511 Mariana.Ivanova@upsvr.gov.sk
radca - Galanta (K-Ž) Pusté Úľany (A-G) Chovancová Božena (ŠD) 205 2 031/2444 515 bozena.chovancova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - Sládkovičovo, V. Grob, Č. Voda, Košúty (ŠSD A- N) Strýčková Klára, Mgr. (ŠD) 205 2 031/2444 516 klara.stryckova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Javorová Barbora, Mgr. 219 2 posch. 031/2444517 Barbora.Javorova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - Galanta (A-L), Pusté Úľany (H-Z) dotácia na stravu a školské potreby Talová Melinda, Mgr. (HN,NV) 205 2 031/2444 512 melinda.talova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - Veľké Úľany, Horné Saliby, Košúty (ŠSD O-Z, HN); dotácia na stravu a školské potreby Szemethová Gyöngyi,Mgr.(HN,NV) 207 2 031/2444 316 gyongyi.szemethova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Štellerová Zuzana, Mgr. 211 2 031/2444 600 Zuzana.Stellerova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Kovács Szabolcs, Mgr. 212 2 031/2444 605 Szabolcs.Kovacs@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Kostová Irina, Mgr. 212 2 031/2444 606 Irina.Kostova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Benová Jana, Mgr. 214 2 031/2444 601 jana.benova4@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Valovičová Katarína, Mgr. 214 2 031/2444 602 Katarina.Valovicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Göndörová Jarmila, Mgr. 214 2 031/2444 607 Jarmila.Gondorova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Monika Kissová, Bc. 218 2 031/ 2444 608 Monika.Kissova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana deti Horvathova Edita, Mgr. 218 2 posch. 031/2444603 edita.horvathova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana deti Szilvásiová Veronika, Mgr. 218 2 posch. 031/2444 609 veronika.szilvasiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Vedrődyová Valéria, PhDr. 208 2 031/2444671 Valeria.Vedrodyova@upsvr.gov.-sk
terenny sociálny pracovník NP IPV SP Koštrnová Barbora, Mgr. 210 2. posch. 031/2444 677 barbora.kostrnova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Vodičková Monika, Mgr. 210 2 031/2444676 monika.vodickova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lendvorská Danica, Ing. 2 príz. 031/2444 640 danica.lendvorska@upsvr.gov.sk
posudkové činností: E, F, G, Ha - Hi Bukovszká Ildikó, Mgr. 1 príz. 031/2444 675 Ildiko.Bukovszka@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti : Hl - ..Hy, S, Sz, Š, T, U, Ü, V,O Antalová Anna, PhDr. 16 priz. 031/2444 672 anna.antalova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: Prágaiová Cyntia, Mgr. 16 príz 031/2444 673 Cyntia.Pragaiova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti : Ch, I, J, K, L, P,Ro,Ru,Ry Bozalková Andrea, PhDr. 18 príz. 031/2444 674 andrea.bozalkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti : A,B,C,Č,D,Ď,N,W,Z,Ž, M,Ra,Re,Ri Benčíková Anna, Mgr. 18 príz. 031/2444 670 Anna.Bencikova@upsvr.gov.sk
kompenzácie : Dolné Saliby, Dolná Streda, Horné Saliby, Jelka, Kajal, Košúty, Mostová, Topoľnica, Veľká Mača, Sereď A-J Fóková Martina, Ing. 14 príz. 031/2444 645 martina.fokova@upsvr.gov.sk
kompenzácie: Abrahám, Dolný Chotár, Kráľov Brod, Matúškovo, Sereď N-Z, Sládkovičovo, Šalgočka, Veľký Grob, Čierna Voda, Čierny Brod, Hoste Šercelová Helena 14 príz. 031/2444 641 Helena.Sercelova@upsvr.gov.sk
kompenzácie: Galanta, Gáň, Malá Mača, Pusté Úľany, Váhovce, Sereď K-M, Vinohrady nad Váhom Beňovská Janette 14 príz. 031/2444 644 Janette.Benovska@upsvr.gov.sk
kompenzácie : Čierna Voda, Čierny Brod, Hoste, Pata, Pusté Sady, Sereď A-M, Vinohrady nad Váhom, Gáň, Malá Mača, Váhovce, Pusté Úľany 17 príz. 031/2444 642 @upsvr.gov.sk
kompenzácie: Jánovce, Tomášikovo, Trstice, Šintava, Šoporňa, Veľké Úľany, Vozokany, Zemianské Sady, Pata, Pusté Sady Križeková Katarína 15 príz. 031/2444 643 katarina.krizekova@upsvr.gov.sk
NP PP Racskóová Erika, Mgr. 15 príz. 031/2444 672 erika.racskoova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Imrich Fischer, MUDr. 1 priz. 031/24444 675 Imrich.Fischer@upsvr.gov.sk
Posudkový lekár Fenes Ladislav, MUDr. 1 príz 031/2444675 Ladislav.Fenes@upsvr.gov.sk

pracovisko Sereď

Vonkajší rad 795/4, Sereď Informátor: 031/2445 311 ga@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia Vadovičová Mária 1 prízemie 031/2445 311 maria.vadovicova@upsvr.gov.sk
Vinohrady nad Váhom, Dolná Streda,Šoporňa A-M, Sereď K Bacigálová Marta, Mgr. 2 priz. 031/2445 312 Marta.Bacigalova@upsvr.gov.sk
Sereď P-Ž, Šoporňa N-Ž, Šintava Vančová Margita 2 prízemie 031/2445 313 vancova.margita@upsvr.gov.sk
Sereď L-O, Pata, Pusté Sady Jašková Jana 101 prízemie 031/2445 314 jana.jaskova@upsvr.gov.sk
Sereď A-J, Šalgočka, Zemianske Sady Sisková Erika, Mgr. 103 prízemie 031/2445 317 erika.siskova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
poradenstvo a vzdelávanie Gašparovičová Renata, Mgr. 104 príz. 031/2445 453 renata.gasparovicova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Dolná Streda, Šintava, Váhovce, Zemianské Sady, Kráľov Brod, Javorinka Dániová Jana, Mgr.(ŠSD, HN, NV) 16 1 031/2445 511 jana.daniova@upsvr.gov.sk
Dolné Saliby, Kajal, Matúškovo, Veľká Mača Grmanová Stanislava, Mgr. (ŠSD, HN, NV) 17 1 031/2445 513 grmanova.stanislava@upsvr.gov.sk
Pusté Sady, Šoporňa,Vinohrady n/V, Topoľnica, Horváthová Eva (ŠSD, HN, NV) 18 1 031/2445 512 Horvathova.Eva@upsvr.gov.sk
Sereď A; K-Ž Chlaňová Jana(prac. Sereď,HN,NV) 19 1 031/2445 514 jana.chlanova@upsvr.gov.sk
Sereď B-L Nagyová Gyöngyvér, Mgr. (ŠSD, HN, NV) 19 1 031/445515 gyongyver.nagyova@upsvr.gov.sk
Pata, Trstice, Jánovce Danielová Ulrika, Ing. (ŠSD, HN, NV) 19 1 posch. 031/2445516 ulrika.danielova@upsvr.gov.sk
Jelka, Malá Mača, Abrahám, Vozokany Jónášová Katarína (ŠSD, HN, NV) 14 1 031/2445 518 katarina.jonasova@upsvr.gov.sk
Mostová, Čierny Brod, Hoste, Dolný Chotár, Tomašíkovo, Šalgočka, Gáň Benková Judita, Mgr. (ŠSD, HN, NV) 17 1. posch. 031/2445 517 judita.benkova@upsvr.gov.sk
NP PP Tereššáková Veronika, Mgr. 15 1 posch. 031/2445519 veronika.teressakova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
sociálna kuratela, NRS Krivošíková Vlasta, Mgr. 11 1 031/2445 604 Vlasta.Krivosikova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Farkasová Silvia, Mgr. 14 1 031/2445 603 Silvia.Farkasova@upsvr.gov.sk
späť