Kontakty

ÚPSVaR Galanta

Staničná 5 Informátor: 031/2444 999 ga@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Spojovateľka úradu Spojovateľka úradu priz. 031/2444999
Riaditeľ úradu Brunnerová Andrea, Mgr. 108 1 031/2444 100 andrea.brunnerova@upsvr.gov.sk
Sekretariát Miháliková Alžbeta 108 1 031/2444 101 alzbeta.mihalikova3@upsvr.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Osobný úrad
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie personálne-personálna agenda Nagy Ilona, Mgr. 120 1 031/2444 120 helena.nagyova2@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Ing. Tibor Vígh 116 1 031/2444 130 tibor.vigh@upsvr.gov.sk
referát kontroly Mgr. Juraj Papp 116 1 031/2444 131 juraj.papp@upsvr.gov.sk
referát kontroly Ácsová Anikó, dipl. ekonóm 116 1 031/2444132 aniko.acsova@upsvr.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Informatika
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
odbor informatiky - odd.prevádzky Droppa Tomáš 215 2 031/2444 150 tomas.droppa@upsvr.gov.sk
vecný správca ISSZ Valášeková Anežka, Ing. 215 2 031/2444 151 anezka.valasekova@upsvr.gov.sk
vecný správca RSD a KIDS 2 Mészárosová Emese 215 2 031/2444 152 emese.meszarosova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Horáčková Soňa, Ing 112 1 031/2444 170 sona.horackova@upsvr.gov.sk
Správa majetku Šilhárová Beáta 106 1 031/2444 190 beata.silharova@upsvr.gov.sk
Majetok, autoprevádzka Miklošovičová Gabriela 105 1 031/2444 191 gabriela.miklosovicova@upsvr.gov.sk
Podateľňa, registratúra Racsková Izabela 105 1 031/2444 192 izabela.racskova@upsvr.gov.sk
Autoprevádzka Kiss Tomáš 106 1 031/2444 190 tomas.kiss@upsvr.gov.sk
Učtáreň Vancu Carmela, Olivera 110 1 031/2444174 carmela.vancu@upsvr.gov.sk
Učtáreň Chmelárová Milena 110 1 031/2444 175 milena.chmelarova@upsvr.gov.sk
Učtáreň Lukešová Janka 110 1 031/2444 176 janka.lukesova@upsvr.gov.sk
Rozpočet Andódiová Margaréta, Ing. 111 1 031/2444 171 margareta.andodiova@upsvr.gov.sk
Pokladňa, evidencia faktúr Mrvová Michaela 111 1 031/2444 173 michaela.mrvova@upsvr.gov.sk
Referát pohľadávok Černoch Miroslav 115 1 031/2444 183 miroslav.cernoch@upsvr.gov.sk
Správa pohľadávok Javorová Erika,Mgr. 104 1 posch. 031/2444307 erika.javorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia Pavlovič Edita príz. 031/2444 312 edita.nemethova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Višvardová Iveta, Ing. 13 príz. 031/2444 310 iveta.visvardova@upsvr.gov.sk
Galanta, A-F, Abrahám, Vozokany, Tomášikovo, Čierny Brod, Jelka, Kajal Drozdová Mária 4 príz. 031/2444 326 maria.drozdova@upsvr.gov.sk
Galanta G-K, Váhovce, Topoľnica, Mostová, Dolné Saliby Ďurinová Katarína 4 príz. 031/2444 314 katarina.durinova@upsvr.gov.sk
Zuzana Poláková 6 priz. 031/2444 322 zuzana.polakova@upsvr.gov.sk
Adriana Mészárosová 4 príz. 031/2444 320 adriana.meszarosova@upsvr.gov.sk
Galanta L-P, Matúškovo, Horné Saliby, Gáň, Hoste, Dolný Chotár, Veľké Úľany Janglová Erika 6 príz. 031/2444 321 erika.janglova@upsvr.gov.sk
Veľké Úľany,Veľká Mača, Jánovce, Dolný Chotár Magda Csalaová 6 príz. 031/2444 324 magdalena.csalaova@upsvr.gov.sk
infokarty, povolenia sezónnezamestnanie Szőcs Ľuboš 9 príz. 031/2444 319 lubos.szocs@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Kissová Alžbeta 209 2 031/2444 323 alzbeta.kissova@upsvr.gov.sk
udelovanie predchádzajúceho súhlasu na RPP zo ZPS, infokarty Drozd Ľudovít, Ing. 7 príz. 031/2444 311 ludovit.drozd@upsvar.sk
povinný podiel, infokarty Juhásová Annamária 10 príz. 031/2444 315 annamaria.juhasova@upsvr.gov.sk
Sládkovičovo, V. Mača, M. Mača, Trstice Karsay Hajnalka, Ing. 9 príz. 031/2444 328 hajnalka.pongraczova@upsvr.gov.sk
Galanta R-Z, P. Úľany, V. Grob, Jánovce, Č. Voda, Košúty, K. Brod Morongová Ingrid 10 príz. 031/2444 327 ingrid.morongova@upsvar.sk
EURES, povolenia na zamestnanie, infokarty Szelecký Marek, Ing. 8 príz. 031/2444 341 marek.szelecky@upsvr.gov.sk
infokarty Eva Branišová 9 priz. 031/2444 330 eva.branisova@upsvr.gov.sk
agent VPM Károlyiová Erika, Mgr. 5 1 031/2444 340 erika.karolyiova@upsvr.gov.sk
agent VPM Švihranová Eva, Mgr. 5 priz. 031/ 24 44 342 eva.svihranova@upsvr.gov.sk
Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Benciová Iveta, Ing. 107 1 031/2444 300 iveta.benciova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
hlavný koordinátor Ivanová Mariana, Mgr. 118 1 031/ 2444 301 mariana.ivanova@upsvr.gov.sk
koordinátor Trnka Radoslav 118 1 031/ 2444 302 radoslav.trnka@upsvr.gov.sk
koordinátor Dubovecká Anna 118 1 031/ 2444 304 anna.dubovecka@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
referát správneho konania Daróczová Katarína, Bc. 209 2 031/ 2444 305 katarina.daroczova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Ješková Simona, Mgr. 209 2 031/ 2444 306 simona.jeskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mile Michala, Mgr. 122 1 031/ 2444 400 michala.mile@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP Darázs Mária, Ing. 121 1 031/ 2444 404 maria.darazs@upsvr.gov.sk
manažér nástroja AOTP a NP Tomanková Iveta 119 1 031/ 2444 406 iveta.tomankova@upsvr.gov.sk
manažér nástroja AOTP a NP Petrová Adriana 119 1 031/ 2444 407 adriana.petrova@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP Šuleková Hana, Mgr. 119 1. posch. 031/2444 405 hana.gyurikova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov ESF - NP Horváthová Mária, Ing. 117 1 031/ 2444 408 maria.horvathova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov ESF - NP Horníková Renata, Mgr. 117 1 031/ 2444 409 renata.hornikovaq@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov ESF - NP Orlová Jana, Ing. 117 1 031/ 2444 410 jana.orlova@upsvr.gov.sk
manažér nástroja AOTP a NP Berecová Andrea,Ing. 121 1 031/ 2444 403 andrea.berecova@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP Janíček Lukáš, Mgr. 121 1 031/ 2444 402 lukas.janicek@upsvr.gov.sk
výdavky ESF-NP Koštrnová Iveta, Ing. 121 1 0312444401 iveta.kostrnova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Andrikovičová Priska, Mgr. 208 2 031/ 2444 450 priska.andrikovicova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie REPAS, povinný podiel Fialová Klára, PhDr. 210 2 031/ 2444 451 klara.fialova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie REPAS - NP Rigó Zoltán, Mgr. 210 2. posch. 031/2444 455 zoltan.rigo@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Szabóová Anita, Mgr. 217 2 031/ 2444 452 anita.szaboova@upsvr.gov.sk
NP PIP Ostradecká Lucia, PhDr. 217 2. posch. 031/ 2444 454 lucia.vlkovicova@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Olšová Tatiana, Ing. 206 2 031/ 2444 500 tatiana.olsova@upsvr.gov.sk
VZ NP Šimko Marian, Mgr. 113 1. posch. 031/2444520 marian.simko@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Frantová Mária , Mgr. 204 2 031/2444 510 maria.frantova@upsvr.gov.sk
teamleader dávky v HN,NV, dotácie na šk. pot.... Bittová Zuzana, Mgr. 207 2 031/2444 511 zuzana.bittova@upsvr.gov.sk
2.pol.Galanty (K- Ž) 2.pol.P. Úľany (A- G) Chovancová Božena (ŠD) 205 2 031/2444 515 bozena.chovancova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - Sládkovičovo, V. Grob, Č. Voda, Košúty (ŠSD A- N) Strýčková Klára, Mgr. (ŠD) 205 2 031/2444 516 klara.stryckova@upsvr.gov.sk
NP PP Šidová Zuzana, Mgr. 205 2 031/ 2444 317 zuzana.sidova@upsvar.gov.sk
NP PP Benčíková Anna, Mgr. 205 2 posch. 031/2444517 anna.bencikova@upsvr.gov.sk
1.pol.Galanta (A –L) 1.pol. Pusté Úľany (H-Z) Talová Melinda, Mgr. (HN,NV) 218 2 031/2444 512 melinda.talova@upsvr.gov.sk
Veľké Úľany, Horné Saliby, Košúty ( ŠSD O-Z, HN) Szemethová Gyöngyi,Mgr.(HN,NV) 207 2 031/2444 316 gyongyi.szemethova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Štellerová Zuzana, Mgr. 211 2 031/2444 600 Zuzana.Stellerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Benová Jana, Mgr. 214 2 031/2444 601 jana.benova@upsvr.gov.sk
koordinátor Monika Kissová, Bc. 214 2 031/ 2444 608 monika.halupka@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Valovičová Katarína, Mgr. 214 2 031/2444 602 Katarina.Valovicova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Kovács Szabolcs, Mgr. 212 2 031/2444 605 Szabolcs.Kovacs@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Kostová Irina, Mgr. 212 2 031/2444 606 Irina.Kostova@upsvr.gov.sk
NP EF Farkasová Silvia, Mgr. 212 2. posch. 031/2444611 silvia.farkasova@upsvr.gov.sk
sociálny terénny praconík Krivošíková Vlasta, Mgr. 212 2 031/ 2444 611 vlasta.krivosikova@upavr.gov.sk
NP PP Göndörová Jarmila, Mgr. 214 2 031/2444 607 jarmila.hakszerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana deti Laczaová Katarína,Mgr. 214 2 posch. 031/2444603 katarina.laczaova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana deti Szilvásiová Veronika, Mgr. 218 2 posch. 031/2444 609 veronika.szilvasiova@upsvr.gov.sk
NP DEI Pagáčová Dominika, Mgr. 11 priz. 031/2444671 dominika.pagacova@upsvr.gov.-sk
náhradná starostlivosť Vodičková Monika, Mgr. 204 2 031/2444676 monika.vodickova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lendvorská Danica, Ing. 2 príz. 031/2444 640 danica.lendvorska@upsvr.gov.sk
kompenzácie :Dolné Saliby, Dolná Streda, Horné Saliby, Jelka, Kajal, Košúty, Mostová, Topoľnica, Veľká Mača Fóková Martina, Ing. 14 príz. 031/2444 645 martina.fokova@upsvr.gov.sk
NP PP Racskóová Erika, Mgr. 15 príz. 031/2444 672 erika.racskoova@upsvr.gov.sk
kompenzácie : Jánovce,Tomašíkovo, Trstice, Šintava,Šoporňa,Veľké Úľany,Vozokany,Zemianske Sady Križeková Katarína 15 príz. 031/2444 643 katarina.krizekova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti : Hl - Hy, Ch, I, J, K, L Bozalková Andrea, PhDr. 18 príz. 031/2444 674 andrea.bozalkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti : Stojko - Sz, Š, T, U, Ü, V Antalová Anna, PhDr. 16 priz. 031/2444 672 anna.antalova@upsvr.gov.sk
kompenzácie: Abrahám, Dolný Chotár, Kráľov Brod, Sereď N-Z, Sládkovičovo, Šalgočka, Váhovce, Veľký Grob Vámošová Natália, Mgr. 14 príz. 031/2444 644 natalia.vamosova@upsvr.gov.sk
kompenzácie : Galanta, Gáň, Matúškovo, Malá Mača, Pusté Úľany Szalayová Janka 17 príz. 031/2444 641 jana.szalayova@upsvr.gov.sk
kompenzácie : Čierna Voda,Čierny Brod,Hoste,Pata,Pusté Sady,Sereď A-M,Vinohrady nad Váhom Szőcs Andrea, Mgr. 17 príz. 031/2444 642 andrea.szocs@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti : A,B,C,Č,D,Ď,N,W,Z,Ž Andová Alžbeta, Mgr. 18 príz. 031/2444 670 alzbeta.andova@upsvr.gov.sk
posudkové činností: E, F, G, Ha - Hi Bukovszka Ildikó, Mgr. 1 príz. 031/2444 675 ildiko.bukovska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: M, O, P, R, S - Stoj Melová Monika, Mgr. 16 príz 031/2444 673 monika.melova@upsvr.gov.sk
NP PP Cyntia Prágaiová,Mgr. 15 priz. 031/2444646 cyntia.pragaiova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Imrich Fischer, MUDr. 1 priz. 031/24444 675 imrich.fischer@upavr.gov.sk
Posudkový lekár Hviždáková Eva, MUDr. 1 príz 031/2444675

pracovisko Sereď

Vonkajší rad 795/4, Sereď Informátor: 031/2445 311 ga@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia Vadovičová Mária 1 prízemie 031/2445 311 maria.vadovicova@upsvr.gov.sk
Sereď R-Z, Šintava Vančová Margita 2 prízemie 031/2445 313 vancova.margita@upsvr.gov.sk
Sereď K-P, Pata K-P Jašková Jana 101 prízemie 031/2445 314 jana.jaskova@upsvr.gov.sk
Sereď A-J Sisková Erika, Mgr. 103 prízemie 031/2445 317 erika.siskova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
poradenstvo a vzdelávanie Gašparovičová Renata, Mgr. 14 1 031/2445 453 renata.gasparovicova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Dolná Streda, Šintava, Váhovce, Zemianské Sady, Kráľov Brod, Javorinka Kamenárová Erika -prac. Sereď, (ŠD) 16 1 031/2445 511 kamenarova.erika@upsvr.gov.sk
Dolné Saliby, Kajal, Matúškovo, Veľká Mača Grmanová Stanislava, Mgr. - prac. Sereď, (ŠD) 17 1 031/2445 513 grmanova.stanislava@upsvr.gov.sk
Pusté Sady, Šoporňa,Vinohrady n/V, Topoľnica, Horváthová Eva (prac. Sereď HN,NV) 18 1 031/2445 512 Horvathova.Eva@upsvr.gov.sk
Sereď (K – Ž) Chlaňová Jana(prac. Sereď,HN,NV) 19 1 031/2445 514 jana.chlanova@upsvr.gov.sk
Sereď (A - L) Gyöngyvér Nagyová, Mgr. 19 1 031/445515 gyongyver.nagyova@upsvr.gov.sk
Pata, Trstice, Jánovce Danielová Ulrika, Ing. 19 1 posch. 031/2445516 ulrika.danielova@upsvr.gov.sk
Jelka, Malá Mača, Abrahám, Vozokany Jónášová Katarína 14 1 031/2445 518 katarina.jonasova@upsvr.gov.sk
Mostová, Čierny Brod, Hoste, Dolný Chotár, Tomašíkovo, Šalgočka, Gáň Benková Judita, Mgr. 14 1. posch. 031/2445 517 judita.benkova@upsvr.gov.sk
NP PP Javorová Barbora,Mgr. 16 1 posch. 031/2445519 barbora.javorova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
sociálna kuratela, NRS Krivošíková Vlasta, Mgr. 11 1 031/2445 604 Vlasta.Krivosikova@upsvr.gov.sk
NP PP Dániová Jana, Mgr. 19 1 031/445615 jana.daniova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Forrová Mária, Mgr. 11 1 031/2445 603 Maria.Forrova@upsvr.gov.sk
terenny sociálny pracovník - NP PP Horváthová Edita, Mgr. 8 1 031/2445 611 edita.horvathova@upsvr.gov.sk
psychológ Kovácsová Karmen, Mgr. 8 1. posch. 031/2445455 karmen.kovacsova@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III. Lenčešová Nikoleta, Mgr. 8 1 posch. 031/2445 455 nikoleta.lencesova@upsvr.gov.sk
späť