Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Svitanová Mária, Mgr. 105 1 052/2442 106 maria.svitanova@upsvr.gov.sk
Recepcia Pazera Eduard, Mgr. príz. 052/2442 600 eduard.pazera@upsvr.gov.sk
Kežmarok P, Rakúsy M-Mar, Miš-N, O-Pir, Polhoška/ová, Pom. Veselá Elea, Mgr. 12 príz. 052/2442 612 elea.vesela@upsvr.gov.sk
Kežmarok M, Rakúsy Polhoš/ová, Ľubica S-Š Šiveňová Zita, Bc. 12 príz. 052/2442 612 zita.sivenova@upsvr.gov.sk
Kežmarok U-Ž, Rakúsy Mirga/ová, Rakúsy A-B Rothová Miroslava, Mgr. 13 príz. 052/2442 613 miroslava.rothova@upsvr.gov.sk
Kežmarok S-Š, Rakúsy C-L, R-Ž Brežinová Miroslava 13 príz. 052/2442 613 miroslava.brezinova@upsvr.gov.sk
Kežmarok G, Stráne pod Tatrami O Pletzová Marta, Mgr. 14 príz. 052/2442 614 marta.pletzova@upsvr.gov.sk
Kežmarok J, K, Stráne pod Tatrami A-L,N-okrem Badžo Dravecká Slávka 14 príz. 052/2442 614 slavka.dravecka@upsvr.gov.sk
Kežmarok D, Ď, Dz, Dž, Huncovce P-Ž, Vlkovce Sedláková Natália, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 natalia.sedlakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok C, Č, I, Huncovce A-O Kroláková Lídia, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 lidia.krolakova@upsvr.gov.sk
Ľubica K-O, Stráne pod Tatrami P-Ž, Mlynčeky, Veľká Lomnica Lacko/ová Bineková Jana, Bc. 16 príz. 052/2442 616 jana.binekova@upsvr.gov.sk
Ľubica D-G, I-J, Stráne pod Tatrami M, Tvarožná, Vlková Janíková Anna, Mgr. 16 príz. 052/2442 616 anna.janikova3@upsvr.gov.sk
Stráne pod Tatrami Badžo/ová, Ľubica P, R, T-V Pirhalová Miriama, Bc. 19 príz. 052/2442 619 miriama.pirhalova@upsvr.gov.sk
Malý Slavkov, Kežmarok H, CH, Rakúsy Pi, Ľubica H, CH Lachová Gabriela, Ing. 19 príz. 052/2442 619 gabriela.lachova@upsvr.gov.sk
Kežmarok L, O, R, Ľubica Z-Ž, Vrbov, Hradisko Bolcár Maroš, Ing. 18 príz. 052/2442 618 maros.bolcar@upsvr.gov.sk
Kežmarok N, Veľká Lomnica Pi-Ž, okrem Pišta/ová Zoričáková Marcela, Bc. 20 príz. 052/2442 620 marcela.zoricakova@upsvr.gov.sk
Abrahámovce, Veľká Lomnica A-Pe, okrem Lacko/ová Kaščáková Márie 20 príz. 052/2442 620 marie.kascakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok B, T, Žakovce, IKV Jerdonková Dana, Mgr. 21 príz. 052/2442 621 dana.jerdonkova@upsvr.gov.sk
Kežmarok A,E,F, Stará Lesná, Veľká Lomnica Pišta/ová, Ľubica A-Č Adamjaková Aneta, Bc. 21 príz. 052/2442 621 aneta.adamjakova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské služby Balážová Sabina, Mgr. 302 3 052/2442 302 sabina.balazova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Belá
Slovenská Ves, Podhorany P Slodičáková Eva, Ing. 1 1 052/2445 805 eva.slodicakova@upsvr.gov.sk
Lendak R-Ž, Krížová Ves A-G, CH, Ho, Horváth/ová, Vojňany Valková Adela, Mgr. 1 1 052/2445 810 adela.valkova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá L-O, Podhorany A-Be, H-M Scholtzová Amália 1 1 052/2445 804 amalia.scholtzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá He-K, Výborná K-Mirgová Tulušáková Daniela, Mgr. 1 1 052/2445 803 daniela.tulusakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá P, Z-Ž, Výborná A-J, Miš.-Ž Gemzová Katarína 2 1 052/2445 807 katarina.gemzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá S-V, Ihľany A-L,N-Ž, Bušovce Straková Alica 2 1 052/2445 807 alica.strakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá G-Hat, Lendak H, Toporec N-Ž Šmindáková Ivana, Bc. 4 2 052/2445 801 ivana.smindakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá A-Č, Ihľany M Jakubčová Viera, Bc. 3 2 052/2445 802 viera.jakubcova@upsvr.gov.sk
Jurské N-Ž, Toporec A-M Bartkovská Ivana, Bc. 4 2 052/2445 801 ivana.bartkovska@upsvr.gov.sk
Spišská Belá D-F, Z-Ž, Podhorany Bi-G, R-Ž, Krížová Ves Hangurbadžo Modlová Anna, Mgr. 3 2 052/2445 802 anna.modlova@upsvr.gov.sk
Holumnica, Krížová Ves I-Ž Laufová Jana, Bc. 4 2 052/2445 801 jana.laufova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá R, Podhorany N-O, Landak A-Br Galliková Mária, Mgr. 1 1 052/2445 810 maria.gallikova@upsvr.gov.sk
Lendak I-P, Krížová Ves Hangurbadžová Horobová Adriana 3 2 052/2445 800 adriana.horobova@upsvr.gov.sk
Lendak Bu-G, Jurské A-M Marhefková Mária, Mgr. 3 2 052/2445 809 maria.marhefkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Stará Ves
Spišská Stará Ves Gurovičová Jana, Mgr. 1 príz. 052/2443 800 jana.gurovicova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Kežmarok Antašová Bohuslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 bohuslava.antasova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Jendrejčáková Miroslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 miroslava.jendrejcakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá Fridmanská Ľubuša, Mgr. 1 1 052/2445 808 lubusa.fridmanska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Kežmarok Fábianová Mária, PhDr., Phd. 308 3 052/2442 308 maria.fabianova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Kalafutová Alena, Ing. 307 3 052/2442 307 alena.kalafutova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Šimko Jaroslav, Ing. 618 príz. 052/2442 618 jaroslav.simko@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Svitanová Mária, Mgr. 105 1 052/2442 106 maria.svitanova@upsvr.gov.sk
Recepcia Pazera Eduard, Mgr. príz. 052/2442 600 eduard.pazera@upsvr.gov.sk
Kežmarok P, Rakúsy M-Mar, Miš-N, O-Pir, Polhoška/ová, Pom. Veselá Elea, Mgr. 12 príz. 052/2442 612 elea.vesela@upsvr.gov.sk
Kežmarok M, Rakúsy Polhoš/ová, Ľubica S-Š Šiveňová Zita, Bc. 12 príz. 052/2442 612 zita.sivenova@upsvr.gov.sk
Kežmarok U-Ž, Rakúsy Mirga/ová, Rakúsy A-B Rothová Miroslava, Mgr. 13 príz. 052/2442 613 miroslava.rothova@upsvr.gov.sk
Kežmarok S-Š, Rakúsy C-L, R-Ž Brežinová Miroslava 13 príz. 052/2442 613 miroslava.brezinova@upsvr.gov.sk
Kežmarok G, Stráne pod Tatrami O Pletzová Marta, Mgr. 14 príz. 052/2442 614 marta.pletzova@upsvr.gov.sk
Kežmarok J, K, Stráne pod Tatrami A-L,N-okrem Badžo Dravecká Slávka 14 príz. 052/2442 614 slavka.dravecka@upsvr.gov.sk
Kežmarok D, Ď, Dz, Dž, Huncovce P-Ž, Vlkovce Sedláková Natália, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 natalia.sedlakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok C, Č, I, Huncovce A-O Kroláková Lídia, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 lidia.krolakova@upsvr.gov.sk
Ľubica K-O, Stráne pod Tatrami P-Ž, Mlynčeky, Veľká Lomnica Lacko/ová Bineková Jana, Bc. 16 príz. 052/2442 616 jana.binekova@upsvr.gov.sk
Ľubica D-G, I-J, Stráne pod Tatrami M, Tvarožná, Vlková Janíková Anna, Mgr. 16 príz. 052/2442 616 anna.janikova3@upsvr.gov.sk
Stráne pod Tatrami Badžo/ová, Ľubica P, R, T-V Pirhalová Miriama, Bc. 19 príz. 052/2442 619 miriama.pirhalova@upsvr.gov.sk
Malý Slavkov, Kežmarok H, CH, Rakúsy Pi, Ľubica H, CH Lachová Gabriela, Ing. 19 príz. 052/2442 619 gabriela.lachova@upsvr.gov.sk
Kežmarok L, O, R, Ľubica Z-Ž, Vrbov, Hradisko Bolcár Maroš, Ing. 18 príz. 052/2442 618 maros.bolcar@upsvr.gov.sk
Kežmarok N, Veľká Lomnica Pi-Ž, okrem Pišta/ová Zoričáková Marcela, Bc. 20 príz. 052/2442 620 marcela.zoricakova@upsvr.gov.sk
Abrahámovce, Veľká Lomnica A-Pe, okrem Lacko/ová Kaščáková Márie 20 príz. 052/2442 620 marie.kascakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok B, T, Žakovce, IKV Jerdonková Dana, Mgr. 21 príz. 052/2442 621 dana.jerdonkova@upsvr.gov.sk
Kežmarok A,E,F, Stará Lesná, Veľká Lomnica Pišta/ová, Ľubica A-Č Adamjaková Aneta, Bc. 21 príz. 052/2442 621 aneta.adamjakova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské služby Balážová Sabina, Mgr. 302 3 052/2442 302 sabina.balazova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Belá
Slovenská Ves, Podhorany P Slodičáková Eva, Ing. 1 1 052/2445 805 eva.slodicakova@upsvr.gov.sk
Lendak R-Ž, Krížová Ves A-G, CH, Ho, Horváth/ová, Vojňany Valková Adela, Mgr. 1 1 052/2445 810 adela.valkova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá L-O, Podhorany A-Be, H-M Scholtzová Amália 1 1 052/2445 804 amalia.scholtzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá He-K, Výborná K-Mirgová Tulušáková Daniela, Mgr. 1 1 052/2445 803 daniela.tulusakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá P, Z-Ž, Výborná A-J, Miš.-Ž Gemzová Katarína 2 1 052/2445 807 katarina.gemzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá S-V, Ihľany A-L,N-Ž, Bušovce Straková Alica 2 1 052/2445 807 alica.strakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá G-Hat, Lendak H, Toporec N-Ž Šmindáková Ivana, Bc. 4 2 052/2445 811 ivana.smindakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá A-Č, Ihľany M Jakubčová Viera, Bc. 3 2 052/2445 802 viera.jakubcova@upsvr.gov.sk
Jurské N-Ž, Toporec A-M Bartkovská Ivana, Bc. 4 2 052/2445 811 ivana.bartkovska@upsvr.gov.sk
Spišská Belá D-F, Z-Ž, Podhorany Bi-G, R-Ž, Krížová Ves Hangurbadžo Modlová Anna, Mgr. 3 2 052/2445 802 anna.modlova@upsvr.gov.sk
Holumnica, Krížová Ves I-Ž Laufová Jana, Bc. 4 2 052/2445 801 jana.laufova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá R, Podhorany N-O, Landak A-Br Galliková Mária, Mgr. 1 1 052/2445 810 maria.gallikova@upsvr.gov.sk
Lendak I-P, Krížová Ves Hangurbadžová Horobová Adriana 3 2 052/2445 800 adriana.horobova@upsvr.gov.sk
Lendak Bu-G, Jurské A-M Marhefková Mária, Mgr. 3 2 052/2445 809 maria.marhefkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Stará Ves
Spišská Stará Ves Gurovičová Jana, Mgr. 1 príz. 052/2443 800 jana.gurovicova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Kežmarok Antašová Bohuslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 bohuslava.antasova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Jendrejčáková Miroslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 miroslava.jendrejcakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá Fridmanská Ľubuša, Mgr. 1 1 052/2445 808 lubusa.fridmanska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Kežmarok Fábianová Mária, PhDr., Phd. 308 3 052/2442 308 maria.fabianova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Kalafutová Alena, Ing. 307 3 052/2442 307 alena.kalafutova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Šimko Jaroslav, Ing. 618 príz. 052/2442 618 jaroslav.simko@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Svitanová Mária, Mgr. 105 1 052/2442 106 maria.svitanova@upsvr.gov.sk
Recepcia Pazera Eduard, Mgr. príz. 052/2442 600 eduard.pazera@upsvr.gov.sk
Kežmarok P, Rakúsy M-Mar, Miš-N, O-Pir, Polhoška/ová, Pom. Veselá Elea, Mgr. 12 príz. 052/2442 612 elea.vesela@upsvr.gov.sk
Kežmarok M, Rakúsy Polhoš/ová, Ľubica S-Š Šiveňová Zita, Bc. 12 príz. 052/2442 612 zita.sivenova@upsvr.gov.sk
Kežmarok U-Ž, Rakúsy Mirga/ová, Rakúsy A-B Rothová Miroslava, Mgr. 13 príz. 052/2442 613 miroslava.rothova@upsvr.gov.sk
Kežmarok S-Š, Rakúsy C-L, R-Ž Brežinová Miroslava 13 príz. 052/2442 613 miroslava.brezinova@upsvr.gov.sk
Kežmarok G, Stráne pod Tatrami O Pletzová Marta, Mgr. 14 príz. 052/2442 614 marta.pletzova@upsvr.gov.sk
Kežmarok J, K, Stráne pod Tatrami A-L,N-okrem Badžo Dravecká Slávka 14 príz. 052/2442 614 slavka.dravecka@upsvr.gov.sk
Kežmarok D, Ď, Dz, Dž, Huncovce P-Ž, Vlkovce Hudáková Dana, Ing. 15 príz. 052/2442 615 dana.hudakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok C, Č, I, Huncovce A-O Kroláková Lídia, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 lidia.krolakova@upsvr.gov.sk
Ľubica K-O, Stráne pod Tatrami P-Ž, Mlynčeky, Veľká Lomnica Lacko/ová Bineková Jana, Bc. 16 príz. 052/2442 616 jana.binekova@upsvr.gov.sk
Ľubica D-G, I-J, Stráne pod Tatrami M, Tvarožná, Vlková Janíková Anna, Mgr. 16 príz. 052/2442 616 anna.janikova3@upsvr.gov.sk
Stráne pod Tatrami Badžo/ová, Ľubica P, R, T-V Pirhalová Miriama, Bc. 19 príz. 052/2442 619 miriama.pirhalova@upsvr.gov.sk
Malý Slavkov, Kežmarok H, CH, Rakúsy Pi, Ľubica H, CH Lachová Gabriela, Ing. 19 príz. 052/2442 619 gabriela.lachova@upsvr.gov.sk
Kežmarok L, O, R, Ľubica Z-Ž, Vrbov, Hradisko Bolcár Maroš, Ing. 18 príz. 052/2442 618 maros.bolcar@upsvr.gov.sk
Kežmarok N, Veľká Lomnica Pi-Ž, okrem Pišta/ová Zoričáková Marcela, Bc. 20 príz. 052/2442 620 marcela.zoricakova@upsvr.gov.sk
Abrahámovce, Veľká Lomnica A-Pe, okrem Lacko/ová Kaščáková Márie 20 príz. 052/2442 620 marie.kascakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok B, T, Žakovce, IKV Jerdonková Dana, Mgr. 21 príz. 052/2442 621 dana.jerdonkova@upsvr.gov.sk
Kežmarok A,E,F, Stará Lesná, Veľká Lomnica Pišta/ová, Ľubica A-Č Adamjaková Aneta, Bc. 21 príz. 052/2442 621 aneta.adamjakova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské služby Balážová Sabina, Mgr. 302 3 052/2442 302 sabina.balazova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Belá
Slovenská Ves, Podhorany P Slodičáková Eva, Ing. 1 1 052/2445 805 eva.slodicakova@upsvr.gov.sk
Lendak R-Ž, Krížová Ves A-G, CH, Ho, Horváth/ová, Vojňany Valková Adela, Mgr. 1 1 052/2445 810 adela.valkova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá L-O, Podhorany A-Be, H-M Scholtzová Amália 1 1 052/2445 804 amalia.scholtzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá He-K, Výborná K-Mirgová Tulušáková Daniela, Mgr. 1 1 052/2445 803 daniela.tulusakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá P, Z-Ž, Výborná A-J, Miš.-Ž Gemzová Katarína 2 1 052/2445 807 katarina.gemzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá S-V, Ihľany A-L,N-Ž, Bušovce Straková Alica 2 1 052/2445 807 alica.strakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá G-Hat, Lendak H, Toporec N-Ž Šmindáková Ivana, Bc. 4 2 052/2445 811 ivana.smindakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá A-Č, Ihľany M Jakubčová Viera, Bc. 3 2 052/2445 802 viera.jakubcova@upsvr.gov.sk
Jurské N-Ž, Toporec A-M Bartkovská Ivana, Bc. 4 2 052/2445 811 ivana.bartkovska@upsvr.gov.sk
Spišská Belá D-F, Z-Ž, Podhorany Bi-G, R-Ž, Krížová Ves Hangurbadžo Modlová Anna, Mgr. 3 2 052/2445 802 anna.modlova@upsvr.gov.sk
Holumnica, Krížová Ves I-Ž Laufová Jana, Bc. 4 2 052/2445 801 jana.laufova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá R, Podhorany N-O, Landak A-Br Galliková Mária, Mgr. 1 1 052/2445 810 maria.gallikova@upsvr.gov.sk
Lendak I-P, Krížová Ves Hangurbadžová Horobová Adriana 3 2 052/2445 800 adriana.horobova@upsvr.gov.sk
Lendak Bu-G, Jurské A-M Marhefková Mária, Mgr. 3 2 052/2445 809 maria.marhefkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Stará Ves
Spišská Stará Ves Gurovičová Jana, Mgr. 1 príz. 052/2443 800 jana.gurovicova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Kežmarok Antašová Bohuslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 bohuslava.antasova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Jendrejčáková Miroslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 miroslava.jendrejcakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá Fridmanská Ľubuša, Mgr. 1 1 052/2445 808 lubusa.fridmanska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Kežmarok Fábianová Mária, PhDr., Phd. 308 3 052/2442 308 maria.fabianova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Kalafutová Alena, Ing. 307 3 052/2442 307 alena.kalafutova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Šimko Jaroslav, Ing. 618 príz. 052/2442 618 jaroslav.simko@upsvr.gov.sk

Kancelária riaditeľa

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR - vedúci služobného úradu Sýkora Ján, PhDr. 124 1 052/2442 124 jan.sykora2@upsvr.gov.sk
riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti Krajčová Alena, Ing. 105 1 052/2442 104 alena.krajcova@upsvr.gov.sk
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Bartošová Janka, Mgr. 207 2 052/2442 207 janka.bartosova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - vedúceho služobného úradu, hovorca úradu Oravcová Vladimíra, Mgr. 124 1 052/2442 124 vladimira.oravcova@upsvr.gov.sk
právnička úradu Čavić Tamara, JUDr. 403 4 052/2442 443 tamara.cavic@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Svitanová Mária, Mgr. 105 1 052/2442 106 maria.svitanova@upsvr.gov.sk
Recepcia Pazera Eduard, Mgr. príz. 052/2442 600 eduard.pazera@upsvr.gov.sk
Kežmarok P, Rakúsy M-Mar, Miš-N, O-Pir, Polhoška/ová, Pom. Veselá Elea, Mgr. 12 príz. 052/2442 612 elea.vesela@upsvr.gov.sk
Kežmarok M, Rakúsy Polhoš/ová, Ľubica S-Š Šiveňová Zita, Bc. 12 príz. 052/2442 612 zita.sivenova@upsvr.gov.sk
Kežmarok U-Ž, Rakúsy Mirga/ová, Rakúsy A-B Rothová Miroslava, Mgr. 13 príz. 052/2442 613 miroslava.rothova@upsvr.gov.sk
Kežmarok S-Š, Rakúsy C-L, R-Ž Brežinová Miroslava 13 príz. 052/2442 613 miroslava.brezinova@upsvr.gov.sk
Kežmarok G, Stráne pod Tatrami O Pletzová Marta, Mgr. 14 príz. 052/2442 614 marta.pletzova@upsvr.gov.sk
Kežmarok J, K, Stráne pod Tatrami A-L,N-okrem Badžo Dravecká Slávka 14 príz. 052/2442 614 slavka.dravecka@upsvr.gov.sk
Kežmarok D, Ď, Dz, Dž, Huncovce P-Ž, Vlkovce Hudáková Dana, Ing. 15 príz. 052/2442 615 dana.hudakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok C, Č, I, Huncovce A-O Kroláková Lídia, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 lidia.krolakova@upsvr.gov.sk
Ľubica K-O, Stráne pod Tatrami P-Ž, Mlynčeky, Veľká Lomnica Lacko/ová Bineková Jana, Bc. 16 príz. 052/2442 616 jana.binekova@upsvr.gov.sk
Ľubica D-G, I-J, Stráne pod Tatrami M, Tvarožná, Vlková Janíková Anna, Mgr. 16 príz. 052/2442 616 anna.janikova3@upsvr.gov.sk
Stráne pod Tatrami Badžo/ová, Ľubica P, R, T-V Pirhalová Miriama, Bc. 19 príz. 052/2442 619 miriama.pirhalova@upsvr.gov.sk
Malý Slavkov, Kežmarok H, CH, Rakúsy Pi, Ľubica H, CH Lachová Gabriela, Ing. 19 príz. 052/2442 619 gabriela.lachova@upsvr.gov.sk
Kežmarok L, O, R, Ľubica Z-Ž, Vrbov, Hradisko Bolcár Maroš, Ing. 18 príz. 052/2442 618 maros.bolcar@upsvr.gov.sk
Kežmarok N, Veľká Lomnica Pi-Ž, okrem Pišta/ová Zoričáková Marcela, Bc. 20 príz. 052/2442 620 marcela.zoricakova@upsvr.gov.sk
Abrahámovce, Veľká Lomnica A-Pe, okrem Lacko/ová Kaščáková Márie 20 príz. 052/2442 620 marie.kascakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok B, T, Žakovce, IKV Jerdonková Dana, Mgr. 21 príz. 052/2442 621 dana.jerdonkova@upsvr.gov.sk
Kežmarok A,E,F, Stará Lesná, Veľká Lomnica Pišta/ová, Ľubica A-Č Adamjaková Aneta, Bc. 21 príz. 052/2442 621 aneta.adamjakova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské služby Babková Sabina, Mgr. 302 3 052/2442 302 sabina.babkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Belá
Slovenská Ves, Podhorany P Slodičáková Eva, Ing. 1 1 052/2445 805 eva.slodicakova@upsvr.gov.sk
Lendak R-Ž, Krížová Ves A-G, CH, Ho, Horváth/ová, Vojňany Valková Adela, Mgr. 1 1 052/2445 809 adela.valkova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá L-O, Podhorany A-Be, H-M Scholtzová Amália 1 1 052/2445 804 amalia.scholtzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá He-K, Výborná K-Mirgová Tulušáková Daniela, Mgr. 1 1 052/2445 803 daniela.tulusakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá P, Z-Ž, Výborná A-J, Miš.-Ž Gemzová Katarína 2 1 052/2445 807 katarina.gemzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá S-V, Ihľany A-L,N-Ž, Bušovce Straková Alica 2 1 052/2445 807 alica.strakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá G-Hat, Lendak H, Toporec N-Ž Šmindáková Ivana, Bc. 4 2 052/2445 811 ivana.smindakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá A-Č, Ihľany M Jakubčová Viera, Bc. 3 2 052/2445 802 viera.jakubcova@upsvr.gov.sk
Jurské N-Ž, Toporec A-M Svocáková Gabriela, Mgr. 4 2 052/2445 811 eva.svocakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá D-F, Z-Ž, Podhorany Bi-G, R-Ž, Krížová Ves Hangurbadžo Modlová Anna, Mgr. 3 2 052/2445 802 anna.modlova@upsvr.gov.sk
Holumnica, Krížová Ves I-Ž Bachledová Natália, Mgr. 4 2 052/2445 801 natalia.bachledova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá R, Podhorany N-O, Landak A-Br Galliková Mária, Mgr. 1 1 052/2445 810 maria.gallikova@upsvr.gov.sk
Lendak I-P, Krížová Ves Hangurbadžová Horobová Adriana 3 2 052/2445 800 adriana.horobova@upsvr.gov.sk
Lendak Bu-G, Jurské A-M Marhefková Mária, Mgr. 3 2 052/2445 806 maria.marhefkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Stará Ves
Spišská Stará Ves Gurovičová Jana, Mgr. 1 príz. 052/2443 800 jana.gurovicova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Kežmarok Antašová Bohuslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 bohuslava.antasova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Jendrejčáková Miroslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 miroslava.jendrejcakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá Fridmanská Ľubuša, Mgr. 1 1 052/2445 808 lubusa.fridmanska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Kežmarok Fábianová Mária, PhDr., Phd. 308 3 052/2442 308 maria.fabianova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Kalafutová Alena, Ing. 307 3 052/2442 307 alena.kalafutova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Šimko Jaroslav, Ing. 618 príz. 052/2442 618 jaroslav.simko@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Chovaňáková Alena, Mgr. 414 4 052/2442 414 alena.chovanakova@upsvr.gov.sk
§ 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5, § 54 NP Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti Mikolajčíková Katarína, Ing. 413 4 052/2442 433 katarina.mikolajcikova@upsvr.gov.sk
§ 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 3, § 54 NP Cesta na trh práce-2 - Opatrenie 2, Výbor pre otázky zamestnanosti Kučerová Zuzana, Mgr. 413 4 052/2442 413 zuzana.kucerova@upsvr.gov.sk
§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Drahošová Katarína 407 4 052/2442 407 katarina.drahosova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Praxou k zamestnaniu § 53f Príspevok integračnému podniku, § 53g Kompenzačné príspevky integračnému podniku Babičová Anna, Mgr. 412 4 052/2442 412 anna.babicova2@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 1, § 54 NP Cesta na trh práce-2 - Opatrenie 1 Jakubcová Mária, Mgr. 411 4 052/2442 411 maria.jakucova@upsvr.gov.sk
§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 3, § 54 NP Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce Rákociová Elena, Mgr. 411 4 052/2442 411 elena.rakociova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Zakuciová Anna, Mgr. 410 4 052/2442 410 anna.zakuciova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť , § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - SZČO, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Kovalčíková Monika, Bc. 410 4 052/2442 420 monika.kovalcikova@upsvr.gov.sk
§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - NP Úspešne na trhu práce - aktivita 1, § 54 NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), § 54 NP Reštart pre mladých UoZ-2 Lizáková Gabriela, PhDr. 409 4 052/2442 409 gabriela.lizakova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c Príspevok na presťahovanie za prácou, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ-2 Kozárová Zuzana, Mgr. 409 4 052/2442 409 zuzana.kozarova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, zoznamy oprávnených výdavkov, kontroly na mieste, rozpočty NP, publicita, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku Brejčáková Katarína, Ing. 408 4 052/2442 408 katarina.brejcakova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, kontroly na mieste, rozpočty NP, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku, zoznamy oprávnených výdavkov, publicita Wikarskí Marián, Ing. 408 4 052/2442 488 marian.wikarski@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) - Náhrada časti cestovných výdavkov, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 Absolventská prax - NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Úspešne na trhu práce - Aktivita 2, § 54 NP Cesta na trh práce-2 - Opatrenie 3 Božoňová Anna, Bc. 412 4 052/2442 422 anna.bozonova@upsvr.gov.sk
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Deptová Lucia, Mgr. 407 4 052/2442 477 lucia.deptova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ - 2 Ridziková Barbora, Ing. 409 4 052/2442 419 barbora.ridzikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce-2 - Opatrenie 1, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Sedláková Natália, Mgr. 411 4 052/2442 421 natalia.sedlakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nadanyiová Marcela, Mgr. 316 3 052/2442 316 marcela.nadanyiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Mlynčeky, Malý Slavkov, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Toporec, Tvarožná, Ľubica - A - L, Kežmarok - ul. Možiarska, Toporcerová, Huncovská, Hradné námestie, Nižná brána, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra, Záhradná, Garbiarska, Továrenská, Bardejovská, M. Lányiho, Teheľňa, Weilburská, Lanškrounská, Pod leom, Obrancov mieru, Nad traťou Cehulová Gabriela, Mgr. 303 3 052/2442 303 gabriela.cehulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Huncovce, Veľká Lomnica, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Malá Franková, Majere, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Kežmarok - ul. Poľná, Priekopa, Severná, Starý trh, Tatranská, Trhovište, Zochova, Suchá hora, Kuzmányho, Kukučínová, Nábrežná Polovcová Mária, Bc. 303 3 052/2442 303 maria.polovcova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Lendak, Rakúsy, Vlková, Výborná, Žakovce, Ľubica - M - Ž, Kežmarok - ul. Petržalská, Záborského, Rázusová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Košická, Nová, Krvavé pole, J. Chalúpku, Mučeníkov, Levočská, Kostolné námestie, Pradiareň, Štúrová Výrosteková Mária, Mgr. 306 3 052/2442 306 maria.vyrostekova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Bušovce, Hradisko, Krížová Ves, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Kežmarok - ul. Baštová, Biela Voda, Cintorínska, Dr. Fischera, Družstevná, Fraňa Kráľa, Gaštanová, Gen. Štefánika, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Kamenná Baňa, Komenského, Ľubická cesta, Michalská, P.J.Šafárika, Slavkovská, Tvarožnianska Jadušová Božena, Bc. 306 3 052/2442 306 bozena.jadusova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť, Ústavná starostlivosť Špirková Terézia, Bc. 304 3 052/2442 321 terezia.spirkova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela plnoletých, Resocializačný príspevok, Sociálna kuratela detí - obvod: Ihľany, Jurské, Ľubica, Malý Slavkov, Podhorany, Spišská Belá, Stará Lesná, Huncovce, Toporec, Slovenská Ves, Žakovce, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Bušoivce, Lechnica, Malá Franková, Veľká Franková Kežmarok - ul. Továrenská, Fraňa Krála, Dr. Alexandra, Starý Trh, Pod lesom, Gaštanová, Priekopa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Poľná, Huncovská, Severná, Záhradná, Továrenská, Trhovište, Garbiarska, Nad traťou, Baštová, Michalská, Sihoť Maniaková Monika, Mgr. 305 3 052/2442 305 monika.maniakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí - obvod: Krížová Ves, Lendak, Stráne pod Tatrami, Reľov, Vojňany, Spišská Stará Ves, Veľká Lomnica, Rakúsy, Holumnica, Mlynčeky, Abrahámovce, Osturňa, Matiašovce, Spišské Hanušovce, Jezersko, Tvarožná, Výborná, Kežmarok - ul. Kuzmányho, Levočská, Petržalská, Lanškrounská, Košická, Bardejovská, Južná, Gen. Štefánika, Obrancov mieru, Zochová, Ivana Stodolu, Weilburská, Komenského, P.J.Šafárika, Krvavé pole Sisková Zdenka, Mgr. 305 3 052/2442 305 zdenka.siskova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Jajčíková Gabriela, Mgr. 313 3 052/2442 313 gabriela.jajcikova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“ (na účely tohto Národného projektu „rodinný asistent“) Semaňáková Viera, Mgr. 314 3 052/2442 314 viera.semanakova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby, sociálna kuratela pre deti - Podhorany, Slovenská Ves, Výborná, Rakúsy, Lendak Koňuch Tomáš, Mgr. 314 3 052/2442 314 tomas.konuch@upsvr.gov.sk
sociálnoprávny ochrana - ohrozené rodiny Huncovce, Výborná, Jurské, Malý Slávkov, Ľubica, Bušovce, Hradisko, Lechcnica, Malá Frnková, Osturňa, Reľov Horníková Ľudmila, Mgr. 315 3 052/2442 315 ludmila.hornikova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ Baranová Mária, Mgr. 315 3 052/2442 315 maria.pikovska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrany - ohrozené rodiny Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Lenda, Rakúsy, Vlková, Krížová Ves, Vrbov, Stráne pod Tatrami, Toporec, Kežmarok Pavlovská Mária, Mgr. 311 3 052/2442311 maria.pavlovska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana - ohrozené rodiny Mlynčeky, Veľká Lomnica, Podhorany, Slovesnká Ves, Stará Lesná, Spišská Belá, Žakovce Jaseňáková Mária, Mgr. 311 3 052/2442311 maria.jasenakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Recepcia: 052/244 42 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca odelenia Gabriela Jadušová , Mgr., 208 2 522442208 gabriela.jadusova@upsvr.gov.sk
HN +NV: Ihľany, Kežmarok: O, Š,T,U, Rakúsy: R,S,Š,T,V+ostatní P, ŠSD: Ihľany, Slovenská Ves, Spišská Belá : B,C,Č,D,Ď,E,F,G, R, Pa, Rakúsy: R,S,Š,T,V+ostatní P Katarína Jahodová, Mgr. 215 2 522442215 katarina.jahodova@upsvr.gov.sk
príspevok na pohreb, dotácie pre okres Kežmarok Soňa Pavlíková, Ing. 213 2 522442213 sona.pavlikova@upsvr.gov.sk
príspevok pri narodení dieťaťa, európske rodinné dávky Lucia Šterbáková, Mgr. 213 2 522442213 lucia.sterbakova@upsvr.gov.sk
HN + NV: Veľká Lomnica P-Ž, Malý Slavkov, Vrbov: L-Ž ŠSD: Veľká Lomnica P-Ž, Malý Slavkov, Sp. Belá: M,N,O,S,Š,T,Ť,U, Vrbov: L-Ž Martina Grechová, Bc. 212 2 522442212 martina.grechova@upsvr.gov.sk
HN + NV: Stráne pod Tatrami , Rakúsy: Polhoška/ová, Mišalko/ová, ŠSD: Stráne pod Tatrami,Kežmarok: S,T,U, Sp. Belá : A, Rakúsy: Polhoška/ová, Mišalko/ová Zlatica Čubanová, Ing. 211 2 522442211 zlatica.cubanova@upsvr.gov.sk
HN + NV: Ľubica, , Vlkovce ,Kežmarok: A,B,C,Č, Rakúsy: A-L, Polhošová, ŠSD: Ľubica, Vlkovce, Spišská Belá P(okrem Pa), Rakúsy: A-L, Polhošová Mária Pokrivčáková, Mgr. 211 2 522442211 maria.pokrivcakova@upsvr.gov.sk
HN +NV :Hunovce, Vlková, Vojňany, Abrahámovce, NV Sp. Belá , ŠSD: Huncovce, Vlková, Vojňany, Abrahámovce, Kežmarok: W, Y, Z, Ž Anna Michaličková, Mgr. – zástupca vedúcej oddelenia 212 2 522442212 anna.michalickova@upsvr.gov.sk
HN +NV:Krížová Ves, Rakúsy: Pi ŠSD: Krížová Ves, Kežmarok: A,B,C,Č, Rakúsy: Pi Dana Melikantová, Ing. 210 2 522442210 dana.melikantova@upsvr.gov.sk
HN + NV: Výborná , Bušovce, Kežmarok: I,J,K,L,W,Z,Ž, Vrbov: K+P, ŠSD: Výborná, Žakovce, Bušovce, Kežmarok: E,F,G,Š, Vrbov: K+P Lucia Pástorová, Mgr. 210 2 522442210 lucia.pastorova@upsvr.gov.sk
HN + NV: Podhorany, ŠSD: Podhorany , Kežmarok: H,CH,I,J,V, Spišská Belá : V Viera Jaremčuková, Bc. 209 2 522442209 viera.jaremcukova@upsvr.gov.sk
HN + NV : Kežmarok: E,F,CH, Rakúsy: Polhoš, Jurské, Stará Lesná, ŠSD: Kežmarok: K-L, Stará Lesná, Jurské, Rakúsy: Polhoš Andrea Gaborčíková, Ing. 209 2 522442209 andrea.gaborcikova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Schvaľovateľ, Príspevky na podporu náhradnej staroslivosti o dieťa Ružena Karnafelová, Bc. 206 2 522442206 ruzena.karnafelova@upsvr.gov.sk
HN +NV: Slovenská Ves, Lendak , Kežmarok: D,Ď,G,H,P,R,S, Rakúsy: O, ŠSD: Lendak, Rakúsy: O Paulína Gengeľová, Bc. 205 2 522442205 paulina.gengelova@upsvr.gov.sk
HN+NV: Veľká Lomnica A-O, Toporec, Hradisko, Vrbov A-J, ŠSD: Veľká Lomnica A-O, Toporec, Hradisko, Kežmarok D,Ď, Vrbov A-J Mária Barteková, Mgr. 205 2 522442205 maria.bartekova@upsvr.gov.sk
HN + NV: Rakúsy A-M bez Mišalko/ová, Mlynčeky, Kežmarok: V, Žakovce, ŠSD: Rakúsy A-M bez Mišalko/ová, Mlynčeky, Kežmarok: P,R,O Martina Bekešová, Ing. 214 2 522442214 martina.bekesova@upsvr.gov.sk
HN+NV: Spišská Belá (okrem NV) Holumnica, Tvarožná, Kežmarok: M,N, Rakúsy: Polhošová, M-Ž ŠSD: Holumnica, Tvarožná , Sp. Belá: H,CH,I,J,K,L,Z,Ž Kežmarok: M,N Agnesa Vojtaššáková, Bc. 214 2 522442214 agnesa.vojatassakova@upsvr.gov.sk
HN: Zamagurie, Dotácie Zamagurie Anna Jabrocká, Mgr. SSV príz. 522443801 anna.jabrocka@upsvr.gov.sk
Zamagurie: štátne sociálne dávky, náhradné výživné Margita Frankovská, Bc. SSV príz. 522443802 margita.frankovska@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Jana Bartošová, Bc. 213 2 522442213 jana.bartosova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Klaudia Sisková, Mgr. 215 2 522442215 klaudia.siskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, prevetívne poradenstvo na školách okresu Kežmarok Levická Eleonóra, Ing. 406 4 052/2442 406, 0910999461 eleonora.levicka@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, príprava UoZ, UoZ - ZP na podnikanie - poradenstvo § 49, § 56, Projekt PNP - PRIPRAVENÝ NA PRÁCU Sýkorová Katarína, Mgr. 405 4 052/2442 405 katarina.sykorova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, Projekt PNP - PRIPRAVENÝ NA PRÁCU Šatalová Jana, Mgr. 405 4 052/2442 406 jana.satalova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dragašek Juraj, Mgr. PhD. 309 3 052/2442 309 juraj.dragasek@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie mladých UoZ vo veku do 29 rokov Sedláková Natália, Mgr. 309 3 052/2442 309 natalia.sedlakova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaných služieb dlhodobo nezamestnaným UoZ v rámci aktivity č. 2 podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Udzielová Zuzana, Mgr. 308 3 052/2442 388 zuzana.udzielova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaných služieb dlhodobo nezamestnaným UoZ v rámci aktivity č. 2 podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rusnáková Tatiana, Ing. 308 3 052/2442 388 tatiana.rusnakova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kováčová Emília, Mgr. 415 4 052/2442 415 emilia.kovacova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kiššová Michaela, Ing. 415 4 052/2442 415 michaela.kissovaweidnerova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Furcoňová Jana, Mgr. 415 4 052/2442 415 jana.furconova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Fábianová Helena, Ing. 317 3 052/2442 317 helena.fabianova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Šavelová Katarína, Mgr. 317 3 052/2442 317 katarina.savelova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevko na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grotkovská Zuzana, Mgr. 610 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť – agenda písmeno A,B,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,F,G,H,CH Gandžalová Darina, Ing. 608 príz. 052/2442 608 darina.gandzalova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť – agenda písmeno I,J,K,L,M,O,W,Ž Harabinová Anna, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 anna.harabinova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - agenda- písmeno N,P,R,S,Š,T,U,V,Z Ridziková Janka, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 janka.ridzikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP - obvod Kežmarok písmeno A,B,C,Č,D,Ď,E,G,CH,I,O,T Václavová Paula, Mgr. 611 príz. 052/2442 611 paula.vaclavova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP - obvod Kežmarok písmeno J,M,P,R,U,V,W Plutová Mária, Mgr. 611 príz. 052/2442 611 maria.plutova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP - obvod Kežmarok písmeno DZ, DŽ, K,L,Ľ,N,Ň,S,Z,Ž Lichevník Karel, PhDr. 622 príz. 052/2442 622 karel.lichevnik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP - obvod Spišská Stará Ves, obvod Kežmarok písmeno H,F,Š Graindová Beáta, Bc. 622 príz. 052/2442 622 beata.graindova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Kochanová Elena, MUDr. 1 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Baculáková Irena, MUDr. 1 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Tulušák Ján, PaedDr. 105 1 052 2442 105 jan.tulusak@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Sýkora Martin, Mgr. 22 prízemie 052 2442 603 martin.sykora@upsvr.gov.sk
administrátor Justh Peter 23 prízemie 052 2442 603 Peter.Justh@upsvr.gov.sk
administrátor Jakubkovičová Iveta, Mgr. S.S.Ves 0905 711 047 Iveta.Jakubkovicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bachleda Jozef ul. Muč. 0905 704 616 Jozef.Bachleda@upsvr.gov.sk
koordinátor Bogar Jozef ul. Muč. 0905 709 644 Jozef.Bogar2@upsvr.gov.sk
koordinátor Glevaňák Jozef ul. Muč. 0905 708 786 Jozef.Glevanak@upsvr.gov.sk
koordinátor Haluščák Milan ul. Muč. 0905 676 139 Milan.Haluscak@upsvr.gov.sk
koordinátor Ištok Pavol, Mgr. ul. Muč. 0905 703 280 Pavol.Istok@upsvr.gov.sk
koordinátor Dudaško Anton, Ing. 23 prízemie 0905 677 380 Anton.Dudasko@upsvr.gov.sk
koordinátor Lach Vladislav, Mgr. 22 prízemie 0905 679 750 Vladislav.Lach@upsvr.gov.sk
koordinátor Glevaňáková Ružena 23 prízemie 0905 676 153 Ruzena.Glevanakova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce, sťažnosti a podania Macuráková Viera, Ing. 216 2 052/2442 266 viera.macurakova@upsvr.gov.sk
kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce Kroláková Mária, Mgr. 216 2 052/2442 216 maria.krolakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Harabinová Beáta, Ing. 401 4 052/ 2442 401 beata.harabinova@upsvr.gov.sk
skladové hospodársktovo, nákupy , objednávky Harabinová Zuzana, Ing. 402 4 052/ 2442 432 zuzana.harabinova@upsvr.gov.sk
účtovník pohľadávok Maňáková Ingrid 402 4 052/ 2442 402 ingrid.manakova@upsvr.gov.sk
účtovníčka AOTP- ŠR, NP, ESF Rušinová Patrícia, Ing. 403 4 052/ 2442 403 patricia.rusinova@upsvr.gov.sk
pokladníčka, účtovníčka, platobný styk Bartková Beáta, Mgr. 403 4 052/ 2442 403 beata.bartkova@upsvr.gov.sk
rozpočtárka, účtovníčka Muchová Alžbeta, Mgr. 416 4 052/ 2442 416 alzbeta.muchova@upsvr.gov.sk
pracovník na podateľni, autodoprava, správca majetku Eva Hrčková 416 4 052/ 2442 416 eva.hrckova@upsvr.gov.sk
správca registratúry, pracovník na podateľni Kovalčíková Magdaléna prízemie 052/ 2442 111 magdalena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
evidencia pohľadávok, pracovníčka KR, OUS, CO Bachledová Monika, Mgr. 417 4 052/ 2442 417 monika.bachledova@upsvr.gov.sk
udržbár, vodič Vladimír Štancel príz. 052/ 2442 623 vladimir.stancel@upsvr.gov.sk
späť