Contact

Kancelária riaditeľa

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR - vedúci služobného úradu Chovanec Štefan, Mgr. 124 1 052/2442 124 stefan.chovanec@upsvr.gov.sk
riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti Krajčová Alena, Ing. 105 1 052/2442 104 alena.krajcova@upsvr.gov.sk
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Bartošová Janka, Mgr. 207 2 052/2442 207 janka.bartosova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - vedúceho služobného úradu, hovorca úradu Oravcová Vladimíra, Mgr. 124 1 052/2442 124 vladimira.oravcova@upsvr.gov.sk

Koordinátor ochrany detí pred násilím

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor ochrany detí pred násilím Tužáková Anna, Mgr. 217 2 052/2442 217 anna.tuzakova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce Čavić Tamara, JUDr. 216 2 052/2442 216 tamara.cavic@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Svitanová Mária, Mgr. 105 1 052/2442 106 maria.svitanova@upsvr.gov.sk
Recepcia Pazera Eduard, Mgr. príz. 052/2442 600 eduard.pazera@upsvr.gov.sk
Kežmarok P, Rakúsy M, N, O, P okrem Mirga/ová, Pišta/ová, Polhoš/ová Veselá Elea, Mgr. 12 príz. 052/2442 612 elea.vesela@upsvr.gov.sk
Kežmarok M, Rakúsy Polhoš/ová Šiveňová Zita, Bc. 12 príz. 052/2442 612 zita.sivenova@upsvr.gov.sk
Kežmarok U-Ž, Rakúsy Mirga/ová Rothová Miroslava, Mgr. 13 príz. 052/2442 613 miroslava.rothova@upsvr.gov.sk
Kežmarok S-Š, Rakúsy C-L, R-Ž Brežinová Miroslava 13 príz. 052/2442 613 miroslava.brezinova@upsvr.gov.sk
Kežmarok G, Ľubica I-J, Stráne pod Tatrami O Pletzová Marta, Mgr. 14 príz. 052/2442 614 marta.pletzova@upsvr.gov.sk
Kežmarok J, K, Stráne pod Tatrami A-L,N-okrem Badžo, Rakúsy A-B Dravecká Slávka 14 príz. 052/2442 614 slavka.dravecka@upsvr.gov.sk
Kežmarok D, Ď, Dz, Dž, Huncovce P-Ž Sedláková Natália, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 natalia.sedlakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok C, Č, I, Huncovce A-O, Vlkovce Kroláková Lídia, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 lidia.krolakova@upsvr.gov.sk
Ľubica K-O, Stráne pod Tatrami P-Ž, Mlynčeky, Veľká Lomnica Lacko/ová Bineková Jana, Bc. 16 príz. 052/2442 616 jana.binekova@upsvr.gov.sk
Ľubica D-G, Stráne pod Tatrami M, Tvarožná, Vlková Janíková Anna, Mgr. 16 príz. 052/2442 616 anna.janikova3@upsvr.gov.sk
Stráne pod Tatrami Badžo/ová, Ľubica P, R, T-V Pirhalová Miriama, Mgr. 19 príz. 052/2442 619 miriama.pirhalova@upsvr.gov.sk
Malý Slavkov, Kežmarok H, CH, Rakúsy Pišta/ová, Ľubica H, CH Lachová Gabriela, Ing. 19 príz. 052/2442 619 gabriela.lachova@upsvr.gov.sk
Vrbov, Veľká Lomnica Polhoš/ová Bolcár Maroš, Ing. 18 príz. 052/2442 618 maros.bolcar@upsvr.gov.sk
Kežmarok L,N, O, R, Veľká Lomnica L-P, Pom-Ž, okrem Lacko/ová, Pišta/ová, Polhoš/ová Zoričáková Marcela, Bc. 20 príz. 052/2442 620 marcela.zoricakova@upsvr.gov.sk
Abrahámovce, Hradisko, Ľubica S-Š, Z-Ž, Veľká Lomnica A-K Kaščáková Márie 20 príz. 052/2442 620 marie.kascakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok B, T, Žakovce, IKV Jerdonková Dana, Mgr. 21 príz. 052/2442 621 dana.jerdonkova@upsvr.gov.sk
Kežmarok A,E,F, Stará Lesná, Veľká Lomnica Pišta/ová, Ľubica A-Č Adamjaková Aneta, Bc. 21 príz. 052/2442 621 aneta.adamjakova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské služby Babková Sabina, Mgr. 302 3 052/2442 302 sabina.babkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Belá
Slovenská Ves, Podhorany P Slodičáková Eva, Ing. 1 1 052/2445 805 eva.slodicakova@upsvr.gov.sk
Lendak R-Ž, Krížová Ves A-G, CH, Ho, Horváth/ová, Vojňany Valková Adela, Mgr. 1 1 052/2445 809 adela.valkova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá M, Podhorany Ba, H-M Seman Anton 1 1 052/2445 804 anton.seman@upsvr.gov.sk
Spišská Belá He-K, Výborná K-Mirgová Laclavíková Sára 1 1 052/2445 803 sara.laclavikova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá P, Z-Ž, Výborná A-J, Miš.-Ž Gemzová Katarína 2 1 052/2445 807 katarina.gemzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá S-V, Ihľany A-L,N-Ž, Bušovce Straková Alica 2 1 052/2445 807 alica.strakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá G-Hat, L, N, O, Lendak H, Toporec N-Ž Šmindáková Ivana, Bc. 4 2 052/2445 801 ivana.smindakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá A-Č, Ihľany M Jakubčová Viera, Bc. 3 2 052/2445 802 viera.jakubcova@upsvr.gov.sk
Jurské N-Ž, Toporec A-M Bartkovská Ivana, Bc. 4 2 052/2445 801 ivana.bartkovska@upsvr.gov.sk
Spišská Belá D-F, Z-Ž, Podhorany A, Be-G, R-Ž, Krížová Ves Hangurbadžo Modlová Anna, Mgr. 3 2 052/2445 802 anna.modlova@upsvr.gov.sk
Holumnica, Krížová Ves I-Ž Laufová Jana, Bc. 4 2 052/2445 801 jana.laufova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá R, Podhorany N-O, Landak A-Br Galliková Mária, Mgr. 1 1 052/2445 810 maria.gallikova@upsvr.gov.sk
Lendak I-P, Krížová Ves Hangurbadžová Fabianová Silvia, Mgr. 3 2 052/2445 800 silvia.fabianova@upsvr.gov.sk
Lendak Bu-G, Jurské A-M Marhefková Mária, Mgr. 3 2 052/2445 806 maria.marhefkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Stará Ves
Spišská Stará Ves Gurovičová Jana, Mgr. 1 príz. 052/2443 800 jana.gurovicova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Kežmarok Antašová Bohuslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 bohuslava.antasova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Jendrejčáková Miroslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 miroslava.jendrejcakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá Fridmanská Ľubuša, Mgr. 1 1 052/2445 808 lubusa.fridmanska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Kežmarok, EURES poradca Fábianová Mária, PhDr., Phd. 303 3 052/2442 333 maria.fabianova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Kalafutová Alena, Ing. 303 3 052/2442 303 alena.kalafutova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Šimko Jaroslav, Ing. 618 príz. 052/2442 618 jaroslav.simko@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Chovaňáková Alena, Mgr. 414 4 052/2442 414 alena.chovanakova@upsvr.gov.sk
§ 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Melegová Mária, Mgr. 413 4 052/2442 433 maria.melegova@upsvr.gov.sk
§ 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 3, §54 NP Zosúladenie pracovného a rodinného života, § 54 projekt Pomôž svojej obci, Výbor pre otázky zamestnanosti Kučerová Zuzana, Mgr. 413 4 052/2442 413 zuzana.kucerova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 Babičová Anna, Mgr. 412 4 052/2442 412 anna.babicova2@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) - Náhrada časti cestovných výdavkov, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 Absolventská prax - NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Úspešne na trhu práce - Aktivita 2, §54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3 Božoňová Anna, Bc. 412 4 052/2442 422 anna.bozonova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 1, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 1, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Jakubcová Mária, Mgr. 411 4 052/2442 411 maria.jakubcova@upsvr.gov.sk
§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 2, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Rákociová Elena, Mgr. 411 4 052/2442 411 elena.rakociova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 1, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 1, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Gallová Petra, Ing. 411 4 052/2442 421 petra.gallova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Zakuciová Anna, Mgr. 410 4 052/2442 410 anna.zakuciova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť , § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - SZČO, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Kovalčíková Monika, Bc. 410 4 052/2442 420 monika.kovalcikova@upsvr.gov.sk
§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - NP Úspešne na trhu práce - aktivita 1, § 53g príspevky integračným podnikom, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ 2 Lizáková Gabriela, PhDr. 409 4 052/2442 409 gabriela.lizakova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c Príspevok na presťahovanie za prácou, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ 2 Kozárová Zuzana, Mgr. 409 4 052/2442 409 zuzana.kozarova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ 2 Ridziková Barbora, Ing. 409 4 052/2442 419 barbora.ridzikova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, zoznamy oprávnených výdavkov, kontroly na mieste, rozpočty NP, publicita, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku Brejčáková Katarína, Ing. 408 4 052/2442 408 katarina.brejcakova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, kontroly na mieste, rozpočty NP, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku, zoznamy oprávnených výdavkov, publicita Wikarskí Marián, Ing. 408 4 052/2442 488 marian.wikarski@upsvr.gov.sk
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5, § 54 NP Úspešne na trhu práce - Aktivita 2, §54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3 Deptová Lucia, Mgr. 407 4 052/2442 477 lucia.deptova@upsvr.gov.sk
§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 54 NP Pracuj v školskej kuchyni, § 54 NP Cesta na trh práce - Aktivita 5 Drahošová Katarína 407 4 052/2442 407 katarina.drahosova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nadanyiová Marcela, Mgr. 316 3 052/2442 316 marcela.nadanyiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Mlynčeky, Huncovce, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Toporec, Kežmarok - ul. Možiarska, Huncovská, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra, Záhradná, Továrenská, M. Lányiho, Teheľňa, Weilburská, Lanškrounská, Pod leom, Obrancov mieru, Nad traťou Cehulová Gabriela, Mgr. 308 3 052/2442308 gabriela.cehulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, - obvod: , Veľká Lomnica, Vlkovce, Vojňany, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Malá Franková, Majere, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Kežmarok - ul. Poľná, Priekopa, Severná, Starý trh, Tatranská, Trhovište, Zochova, Suchá hora, Kuzmányho, Kukučínová, Nábrežná Polovcová Mária, Bc. 308 3 025/2442308 maria.polovcova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, - obvod: Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Lendak, Rakúsy, Vlková, Žakovce, Kežmarok - ul. Petržalská, Záborského, Rázusová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Košická, Nová, Krvavé pole,J. Chalúpku, Mučeníkov, Levočská, Kostolné námestie, Výrosteková Mária, Mgr. 306 3 052/2442 306 maria.vyrostekova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, - obvod: Bušovce, Hradisko, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Kežmarok - ul. Baštová, Biela Voda, Cintorínska, Dr. Fischera, Družstevná, Fraňa Kráľa, Gaštanová, Gen. Štefánika, Ľubická cesta, Michalská, P.J.Šafárika, Slavkovská, Tvarožnianska Jadušová Božena, Bc. 306 3 052/2442 306 bozena.jadusova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť, Ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny-obvod Vlkovce, Hradisko, Vojňany, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Majere, Matiašovce, Spišská Stará Ves, Spišské hanušovce, Veľká Franková, Lysá nad Dunajcom, Tvarožná, Kežmarok ul. Možiarska, hnucovdká, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra, Záhradná Špirková Terézia, Bc. 307 3 052/2442307 terezia.spirkova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela plnoletých, Resocializačný príspevok, Sociálna kuratela detí - obvod: Ihľany, Jurské, Ľubica, Malý Slavkov, Podhorany, Spišská Belá, Stará Lesná, Huncovce, Toporec, Slovenská Ves, Žakovce, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Bušoivce, Lechnica, Malá Franková, Veľká Franková Kežmarok - ul. Továrenská, Fraňa Krála, Dr. Alexandra, Starý Trh, Pod lesom, Gaštanová, Priekopa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Poľná, Huncovská, Severná, Záhradná, Továrenská, Trhovište, Garbiarska, Nad traťou, Baštová, Michalská, Sihoť 309 3 052/2442309
Sociálna kuratela detí - obvod: Krížová Ves, Lendak, Stráne pod Tatrami, Reľov, Vojňany, Spišská Stará Ves, Veľká Lomnica, Rakúsy, Holumnica, Mlynčeky, Abrahámovce, Osturňa, Matiašovce, Spišské Hanušovce, Jezersko, Tvarožná, Výborná, Kežmarok - ul. Kuzmányho, Levočská, Petržalská, Lanškrounská, Košická, Bardejovská, Južná, Gen. Štefánika, Obrancov mieru, Zochová, Ivana Stodolu, Weilburská, Komenského, P.J.Šafárika, Krvavé pole Sisková Zdenka, Mgr. 309 3 052/2442309 zdenka.siskova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrany detí - obvod: Ľubica, Malý Slávkov, Vrbov, Výborná, Krížová Ves, Kežmarok ul. Pod Lesom, Toporcerova, Nižná brána, Garbiarska, K.Kuzmányho, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba kraya, Jána Chalúpku, Pradiareň Semaňáková Viera, Mgr. 314 3 052/2442 314 viera.semanakova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby, sociálna kuratela pre deti - Podhorany, Slovenská Ves, Výborná, Rakúsy, Lendak Perignáth Martin, Mgr. 309 3 052/2442309 martin.perignath@upsvr.gov.sk
sociálnoprávny ochrana - ohrozené rodiny Huncovce, Výborná, Jurské, Malý Slávkov, Ľubica, Bušovce, Hradisko, Lechnica, Malá Franková, Osturňa, Reľov, Kežmarok ul. Pri zastávke, Fraňa Kráľa, Dr. Fischera, Slávkovská, Gen. Štefánika, Baštová, Ľubická cesta, Komenského, Michalská, Biela Voda, Cintorínska, Tvarožnianska, K.Kuzmányho, P.J.šafária, Kamenná baňa, Pod lesom, Nižná brána, Garbiarska Horníková Ľudmila, Mgr. 315 3 052/2442321 ludmila.hornikova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ Baranová Mária, Mgr. 315 3 052/2442 315 maria.baranova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrany - ohrozené rodiny, náhradná rodinná starostlivosť - obvod: Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Lendak, Rakúsy, Vlková, Krížová Ves, Vrbov, Stráne pod Tatrami, Toporec, Kežmarok ul. Petržalská, Záborského, Rázusová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Košická, Nová, Krvavé pole, Mučeníkov, Levočská, Kostolné námestie, Pošná, Priekopa, Severná, Starý trh, Tatranská, Trhovište, Zochova, Suchá hora, Kukučínova, Bardejovská Pavlovská Mária, Mgr. 311 3 052/2442311 maria.pavlovska@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ Pekarčík Ján, Mgr. 315 3 052/2442315 jan.pekarcik@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ Šofranková Zuzana, Mgr. 315 3 052/2442315 zuzana.sofrankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana - ohrozené rodiny, náhradná rodinná starostlivosť - obvod:Mlynčeky, Veľká Lomnica, Podhorany, Slovesnká Ves, Stará Lesná, Spišská Belá, Žakovce, Kežmarok ul. Továrenská, Tehelňa, Weilburská, Lanskrounská, Obrancov mieru, Nad traťou, Toporcerova, Pradiareň, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Jána Chalúpku, Nábrežná Jaseňáková Mária, Mgr. 311 3 052/2442311 maria.jasenakova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychologička Jajčíková Gabriela, Mgr. 313 3 052/2442 313 gabriela.jajcikova@upsvr.gov.sk
psychologička Jenčopaľová Liliana, Mgr. 312 3 052/2442 312 liliana.jencopalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Recepcia: 052/244 42 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca odelenia Bernadeta Penttilä , Mgr. 208 2 522442208 bernadeta.penttila@upsvr.gov.sk
HN: Slovenská Ves, Ihľany, Toporec N-Ž, Kežmarok N,O ŠSD: Slovenská Ves, Ihľany, Kežmarok K Katarína Jahodová, Mgr. 215 2 522442215 katarina.jahodova@upsvr.gov.sk
príspevok na pohreb, dotácie pre okres Kežmarok Soňa Pavlíková, Ing. 213 2 522442213 sona.pavlikova@upsvr.gov.sk
príspevok pri narodení dieťaťa, európske rodinné dávky Lucia Šterbáková, Mgr. 213 2 522442213 lucia.sterbakova@upsvr.gov.sk
HN+ŠSD: Malý Slavkov, Veľká Lomnica P-Ž, Stará Lesná, Kežmarok A-Č Martina Grechová, Bc. 212 2 522442212 martina.grechova@upsvr.gov.sk
HN: Strane pod Tatrami A-L, O, Vojňany, Tvarožná, ŠSD: Strane pod Tatrami, Vojňany, Tvarožná, Kežmarok S, T, Ť Zlatica Čubanová, Ing. 211 2 522442211 zlatica.cubanova@upsvr.gov.sk
HN: Vrbov, Strane pod Tatrami M-N, P-Ž, Vlkovce, ŠSD: Vrbov, Vlkovce, Toporec E-L Mária Pokrivčáková, Mgr. 211 2 522442211 maria.pokrivcakova@upsvr.gov.sk
HN: Rakusy G, P-Ž, Vlkova, Bušovce, Kežmarok E-Ch, M, ŠSD: Rakusy G, P-Ž, Vlkova, Bušovce, Kežmarok H, Ch, L, Ľ,N,Ň,O Anna Michaličková, Mgr. 210 2 522442210 anna.michalickova@upsvr.gov.sk
HN: Rakusy A-F, H-O, Toporec A-M, Mlynčeky, ŠSD: Rakusy A-F, H-O, Toporec A-D, Mlynčeky, Kežmarok M, V,Y,Z,Ž,I,J Dana Melikantová, Ing. 210 2 522442210 dana.melikantova@upsvr.gov.sk
NV: A-N, HN: Vyborna, ŠSD: Vyborna, Žakovce Lucia Mruková, Mgr. 205 2 522442210 lucia.mrukova@upsvr.gov.sk
NV: Podhorany A-D, Ď, Dz, Dž, Jurské, Hradisko, Kežmarok P-Š, ŠSD: Podhorany A-D, Ď, Dz, Dž, Jurské, Hradisko, Kežmarok B,P,R,Ř,U,Ú, Viera Jaremčuková, Bc. 209 2 522442209 viera.jaremcukova@upsvr.gov.sk
HN: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-L,Ľ, ŠSD: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-J, Toporec M-Ž Andrea Gaborčíková, Ing. 209 2 522442209 andrea.gaborcikova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Schvaľovateľ, Príspevky na podporu náhradnej staroslivosti o dieťa Ružena Karnafelová, Bc. 206 2 522442206 ruzena.karnafelova@upsvr.gov.sk
Príspevky na podporu náhradnej staroslivosti o dieťa, NV, ŠSD: Veľká Lomnica A-O Mgr. Jana Mikšová 212 2 522442212 jana.miksova@upsvr.gov.sk
HN: Huncovce, Kežmarok D,Ď,DZ,Dž,T,Ť,U,Ú,V.Y, Spišská Bela M-Ž, ŠSD: Huncovce, Kežmarok D,Ď,DZ,Dž, Spišská Belá S-Ž Bc. Paulína Gengeľová 215 2 522442215 paulina.gengelova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves (okrem H), Ľubica, Abrahamovce, Žakovce, ŠSD: Krížová Ves (okrem H), Ľubica, Abrahamovce Martina Bekešová, Ing. 214 2 522442214 martina.bekesova@upsvr.gov.sk
NV: O-Ž, HN,ŠSD: Lendak Adriana Kundľová, Mgr. 205 2 522442205 adriana.kundlova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves H, Holumnica, ŠSD: Krížová Ves H, Spišská Belá K-N,Ň,O,P,R, Holumnica Agnesa Vojtaššáková, Bc. 214 2 522442214 agnesa.vojtassakova@upsvr.gov.sk
HN: Kežmarok I,J,K,L,Ľ,W-Ž Dotácie Zamagurie Anna Jabrocká, Mgr. SSV príz. 522443801 anna.jabrocka@upsvr.gov.sk
ŠSD: Kežmarok E-G, Š,Zamagurie, NV: Zamagurie Margita Frankovská, Bc. SSV príz. 522443802 margita.frankovska@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Pitoňáková Barbora, Mgr. 206 2 522442206 barbora.pitonakovaa@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Klaudia Sisková, Mgr. 214 2 522442214 klaudia.siskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grotkovská Zuzana, Mgr. 610 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov – písmeno A,B,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,F,G,H,CH Gandžalová Darina, Ing. 608 príz. 052/2442 608 darina.gandzalova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov - písmeno I,J,K,L,M,O,W,Ž Harabinová Anna, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 anna.harabinova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov - písmeno N,P,R,S,Š,T,U,V,Z Barteková Mária, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 maria.bartekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno A,B,C,Č,D,Ď,E,G,CH Škárová Petra, Ing. 611 príz. 052/2442 611 petra.skarova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno M,P,U,V,W Plutová Mária, Mgr. 611 príz. 052/2442 611 maria.plutova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno DZ, DŽ, K,L,Ľ,N,Ň,Z,Ž Lichevník Karel, PhDr. 622 príz. 052/2442 622 karel.lichevnik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Spišská Stará Ves, obvod Kežmarok písmeno H,F Graindová Beáta, Bc. 622 príz. 052/2442 622 beata.graindova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno I,J,O,R,S,Š,T Šúreková Eva, Mgr. 622 príz. 052/2442 622 eva.surekova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Baculáková Irena, MUDr. 1 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Kochanová Elena, MUDr. 1 príz. 052/2442610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Sorokáč Viktor, MUDr. 1 príz. 052/2442610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, preventívne poradenstvo na školách okresu Kežmarok Levická Eleonóra, Ing. 406 4. 052/2442 406, 0910999461 eleonora.levicka@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, príprava UoZ, UoZ - ZP na podnikanie - poradenstvo § 49, § 56, Projekt PNP - PRIPRAVENÝ NA PRÁCU Sýkorová Katarína, Mgr. 304 3. 052/2442344 katarina.sykorova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, Projekt PNP - PRIPRAVENÝ NA PRÁCU Šatalová Jana, Mgr. 304 3. 052/2442 304 jana.satalova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dragašek Juraj, Mgr. PhD. 405 4. 052/2442 405 juraj.dragasek@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaných služieb dlhodobo nezamestnaným UoZ v rámci aktivity č. 1 podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Projekt PNP - PRIPRAVENÝ NA PRÁCU akreditované vzdelávanie Šišková Anna, Mgr. 305 3. 052/2442 305 anna.siskova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie mladých UoZ - 2 vo veku do 29 rokov = REPAS+, KOMPAS+ NP Vzdelávanie UoZ - 2 = REPAS+, KOMPAS+ Bukovská Ľubomíra 310 3. 052/2442 310 lubomira.bukovska@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaných služieb dlhodobo nezamestnaným UoZ v rámci aktivity č. 2 podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zakuciová Tatiana, Ing. 405 4. 052/2442 405 tatiana.zakuciova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaných služieb dlhodobo nezamestnaným UoZ v rámci aktivity č. 2 podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Gerčáková Jana, Ing. 305 3. 052/2442 305 jana.gercakova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kováčová Emília, Mgr. 415 4. 052/2442 415 emilia.kovacova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kiššová Michaela, Ing. 415 4. 052/2442 415 michaela.kissovaweidnerova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Furcoňová Jana, Mgr. 415 4. 052/2442 425 jana.furconova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Fábianová Helena, Ing. 317 3. 052/2442 317 helena.fabianova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce - aktivita č. 6 -poskytovanie individualizovaných služieb uchádzačom o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Šavelová Katarína, Mgr. 317 3. 052/2442 317 katarina.savelova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Tulušák Ján, PaedDr. 105 1 052 2442 105 jan.tulusak@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Sýkora Martin, Mgr. 22 prízemie 052 2442 603 martin.sykora@upsvr.gov.sk
administrátor Justh Peter 23 prízemie 052 2442 603 Peter.Justh@upsvr.gov.sk
administrátor Jakubkovičová Iveta, Mgr. S.S.Ves 0905 711 047 Iveta.Jakubkovicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bachleda Jozef ul. Muč. 0905 704 616 Jozef.Bachleda@upsvr.gov.sk
koordinátor Bogar Jozef ul. Muč. 0905 709 644 Jozef.Bogar2@upsvr.gov.sk
koordinátor Glevaňák Jozef ul. Muč. 0905 708 786 Jozef.Glevanak@upsvr.gov.sk
koordinátor Haluščák Milan ul. Muč. 0905 676 139 Milan.Haluscak@upsvr.gov.sk
koordinátor Ištok Pavol, Mgr. ul. Muč. 0905 703 280 Pavol.Istok@upsvr.gov.sk
koordinátor Dudaško Anton, Ing. 23 prízemie 0905 677 380 Anton.Dudasko@upsvr.gov.sk
koordinátor Lach Vladislav, Mgr. 22 prízemie 0905 679 750 Vladislav.Lach@upsvr.gov.sk
koordinátor Glevaňáková Ružena 23 prízemie 0905 676 153 Ruzena.Glevanakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Harabinová Beáta, Ing. 401 4 052/ 2442 401 beata.harabinova@upsvr.gov.sk
skladové hospodársktovo, nákupy , objednávky Harabinová Zuzana, Ing. 402 4 052/ 2442 432 zuzana.harabinova@upsvr.gov.sk
účtovník pohľadávok Maňáková Ingrid 402 4 052/ 2442 402 ingrid.manakova@upsvr.gov.sk
účtovníčka AOTP- ŠR, NP, ESF Rušinová Patrícia, Ing. 403 4 052/ 2442 403 patricia.rusinova@upsvr.gov.sk
pokladníčka, účtovníčka, platobný styk Bartková Beáta, Mgr. 403 4 052/ 2442 403 beata.bartkova@upsvr.gov.sk
rozpočtárka, účtovníčka Muchová Alžbeta, Mgr. 416 4 052/ 2442 416 alzbeta.muchova@upsvr.gov.sk
pracovník na podateľni, autodoprava, správca majetku Eva Hrčková 416 4 052/ 2442 416 eva.hrckova@upsvr.gov.sk
správca registratúry, pracovník na podateľni Kovalčíková Magdaléna prízemie 052/ 2442 111 magdalena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
evidencia pohľadávok, pracovníčka KR, OUS, CO Bachledová Monika, Mgr. 417 4 052/ 2442 417 monika.bachledova@upsvr.gov.sk
udržbár, vodič Vladimír Štancel príz. 052/ 2442 623 vladimir.stancel@upsvr.gov.sk
späť