Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Daňo Jozef, Mgr. 24A 2 043/2445101 jozef.dano@upsvr.gov.sk
sekretariát Stašáková Erika, Mgr. 24A 2 043/2445101 erika.stasakova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Adamec Ľubomír, Ing. 37A 3 043/2445133 lubomir.adamec@upsvr.gov.sk
Bandíková Andrea, Mgr. 37A 3 043/2445133 andrea.bandikova@upsvr.gov.sk
Suroviaková Alena, Ing. 37A 3 043/2445130 alena.suroviakova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Zagrapanová Lenka, Mgr. 11B 1 043/2445300 lenka.zagrapanova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúca oddelenia Kormaňáková Eva, Mgr. 9A 0 043/2445310 eva.kormanakova@upsvr.gov.sk
Námestovo, Oravská Jasenica Babinská Janka, Mgr. 4A 0 043/2445312 janka.babinska@upsvr.gov.sk
Mútne, Rabčice, Zubrohlava Graňáková Marianna, Mgr. 5A 0 043/2445317 marianna.granakova@upsvr.gov.sk
Hruštín, Klin, Vasiľov, Beňadovo, Klinovská Ivana, Mgr. 6A 0 043/2445315 ivana.klinovska@upsvr.gov.sk
Babín, Sihelné, Lokca Kubíková Nina, Ing. 3A 0 043/2445311 nina.kubikova@upsvr.gov.sk
Oravské Veselé, Vavrečka,Or. Polhora Sládkovič Peter, Mgr. 2A 0 043/2445314 peter.sladkovic@upsvr.gov.sk
Ťapešovo, Bobrov, Rabča Snováková Zdena, Mgr. 7A 0 043/2445316 zdena.snovakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Nižná, Suchá Hora, Podbieľ, Hladovka Gasperová Zdena, Mgr. 302 3 043/2447555 zdena.gasperova@upsvr.gov.sk
Brezovica, Čimhová, Zuberec, Liesek Ješšová Monika, Mgr. 301 3 043/2447402 monika.jessova@upsvr.gov.sk
Trstená Kovalík Jozef, Ing. 303 3 043/2447303 jozef.kovalik@upsvr.gov.sk
Tvrdošín A-L, Zabiedovo, Orav. B.Potok, Štefanov nad Oravou Obrtáčová Monika, Mgr. 313 3 043/2447553 monika.obrtacova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín M-Ž, Habovka, Vitanová Železňáková Helena, Mgr. 312 3 043/2447312 helena.zeleznakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Zákamenné
Oravská Lesná Balková Marta, Ing. 4 2 043/2448551 marta.balkova@upsvr.gov.sk
Zákamenné T-Ž, Breza, Krušetnica Beňušová Janka, Mgr. 3 2 043/2448311 janka.benusova@upsvr.gov.sk
Novoť, Lomná Papánová Valéria, Mgr. 1 2 043/2448310 valeria.papanova@upsvr.gov.sk
Zákamenné A - S Sobčáková Emília, Mgr. 3 2 043/2448311 emilia.sobcakova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Krupa Peter, Mgr. 8A 0 043/2445501 peter.krupa@upsvr.gov.sk
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Poláková Anna, Mgr. 8A 0 043/2445318 anna.polakova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Agenda služieb pre zámestnávateľa Chylová Dagmar, Mgr. 304 3 043/2447313 dagmar.chylova@upsvr.gov.sk
Výbor pre otázky zamestnanosti
Duchoňová Lujza, Bc. 21A 2 043/2445110 lujza.duchonova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Barta Pavol, Mgr. 20A 2 043/2445115 pavol.barta@upsvr.gov.sk
Matušňáková Mária, Mgr. 21A 2 043/2445110 maria.matusnakova@upsvr.gov.sk
Vranová Ema, JUDr. 20A 2 043/2445115 ema.vranova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
vedúca oddelenia Jakubjaková Janka, Ing. 13B 1 043/2445400 janka.jakubjakova@upsvr.gov.sk
Bjaloňová Monika, Mgr. 20B 2 043/2445458 monika.bjalonova@upsvr.gov.sk
Boorová Marianna, Mgr. 20B 2 043/2445458 marianna.boorova@upsvr.gov.sk
Brišová Petra, Mgr. 12B 1 043/2445454 petra.brisova@upsvr.gov.sk
Duchoňová Lujza, Bc. 21A 2 043/2445110 lujza.duchonova@upsvr.gov.sk
Frčová Elena, Mgr. 16B 1 043/2445410 elena.frcova@upsvr.gov.sk
Gruchaľáková Zuzana, Ing. 20B 2 043/2445458 zuzana.gruchalakova@upsvr.gov.sk
Hládeková Gabriela, Mgr. 16B 1 043/2445452 gabriela.hladekova@upsvr.gov.sk
Jagelka Lukáš, Ing. 16B 1 043/2445410 lukas.jagelka@upsvr.gov.sk
Macalova Eva, Mgr. 14B 1 043/2445412 eva.macalova@upsvr.gov.sk
Martvoňová Janka, Ing. 15B 1 043/2445453 janka.martvonova@upsvr.gov.sk
Miklátková Monika, Mgr. 10B 1 043/2445222 monika.miklatkova@upsvr.gov.sk
Paveleková Renáta, Mgr. 12B 1 043/2445401 renata.pavelekova@upsvr.gov.sk
Slobodová Eva, Mgr. 15B 1 043/2445455 eva.slobodova@upsvr.gov.sk
Šimulčíková Judita, Ing. 10B 1 043/2445220 judita.simulcikova@upsvr.gov.sk
Teleláková Oľga, Mgr. 10B 1 043/2445220 olga.telelakova@upsvr.gov.sk
Vorčáková Miroslava, Mgr. 14B 1 043/2445451 miroslava.vorcakova@upsvr.gov.sk
Vrábľová Katarína, Mgr. 14B 1 043/2445412 katarina.vrablova@upsvr.gov.sk
Vrtielová Ivana, Mgr. 10B 1 043/2445222 ivana.vrtielova@upsvr.gov.sk
Žitňáková Emília, Mgr. 16B 1 043/2445411 emilia.zitnakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Bielopotocká Gabriela, Mgr. 305 3 043/2447451 gabriela.bielopotocka@upsvr.gov.sk
Machajová Eva 309 3 043/2447250 eva.machajova@upsvr.gov.sk
Majerčáková Jana, Mgr. 310 3 043/2447452 jana.majercakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Bôžek Štefan, Ing. 17A 1 043/2445450 stefan.bozek@upsvr.gov.sk
Huráková Mária, Ing. 11A 1 043/2445512 maria.hurakova@upsvr.gov.sk
Skurčáková Jana, Mgr. 20B 2 043/2445456 jana.skurcakova@upsvr.gov.sk
Vlžáková Gabriela, Mgr. 11A 1 043/2445512 gabriela.vlzakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Pindiak Miroslav, Mgr. 309 3 043/2447250 miroslav.pindiak@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Skurčák Peter, Mgr. 30A 3 043/2445500 peter.skurcak@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb Námestovo
poradenstvo v oblasti osobných partnerských, manželských partnerských, manželských výchovných, rodinných problémov Pajtová Klára, Mgr. 32B 3 043/2445504 klara.pajtova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
poradenstvo v oblasti osobných partnerských, manželských výchovných, rodinných problémov Čajková Monika, Mgr. 215 2 043/2447503 monika.mamirova@upsvr.gov.sk
Referát Aktivačné centrum
Martvoň Jaroslav 34B 3 043/2445350 jaroslav.martvon@upsvr.gov.sk
Vaterková Katarína, Mgr. 34B 3 043/2445351 katarina.vaterkova@upsvr.gov.sk
Polhorská Michaela, Mgr. 34B 3 043/2445350 michaela.polhorska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Sivoňová Katarína, Ing. 10A 1 043/2445510 katarina.sivonova@upsvr.gov.sk
Klin, Lokca, Zubrohlava Balušíková Anna, Mgr. 12A 1 043/2445551 anna.balusikova@upsvr.gov.sk
Námestovo – mesto, Sihelné Dominová Daniela, Mgr. 12A 1 043/2445552 daniela.dominova@upsvr.gov.sk
Hruštín, Breza, Mútne, Duľov Gargašová Janka, Mgr. 13A 1 043/2445553 janka.gargasova@upsvr.gov.sk
Námestovo – Brehy (Veterná, Severná, Slnečná) Rabčice, Beňadovo, Oravská Jasenica, Ťapešovo Juriňáková Antónia, Mgr. 14A 1 043/2445515 antonia.jurinakova@upsvr.gov.sk
Dotácie Laštík Ján, PhDr. 10A 1 043/2445550 jan.lastik@upsvr.gov.sk
Rabča + náhradné výživné písm. od A po M Luscoňová Mária, Mgr. 14A 1 043/2445513 maria.lusconova@upsvr.gov.sk
Oravská Polhora, Oravské Veselé, Vasiľov Murínová Darina, Mgr. 12A 1 043/2445551 darina.murinova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup k výkonu soc. práce zamestnancami úradov Tarčáková Monika, Mgr. 33B 3 043/2445511 monika.tarcakova@upsvr.gov.sk
Bobrov, Krušetnica, Lomná, Vavrečka + náhradné výživné písm. od N po Ž Tomašíková Valéria, PhDr. 14A 1 043/2445513 valeria.tomasikova@upsvr.gov.sk
Novoť, Oravská Lesná Troppová Renáta, Mgr. 12A 1 043/2445514 renata.troppova@upsvr.gov.sk
Babín, Zákamenné Vnenčáková Lenka, Mgr. 13A 1 043/2445553 lenka.vnencakova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
Beňadovo, Hruštín, Lokca, Námestovo Oravská Jasenica, Vasiľov Gluštíková Oľga, Mgr. 4B 0 043/2445516 olga.glustikova@upsvr.gov.sk
Babín, Bobrov, Oravské Veselé, Rabča, Sihelné, Ťapešovo Jašurová Marta 4B 0 043/2445516 marta.jasurova@upsvr.gov.sk
Klin, Mútne, Oravská Polhora, Rabčice, Vavrečka, Zubrohlava Vaterková Oľga, Mgr. 0 3B 043/2445517 olga.vaterkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
NP Integrovaný prístup k výkonu soc. práce zamestnancami úradov Bandíková Slávka, Mgr. - NP 102 1 043/2447554 slavka.bandikova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín-mesto, Krásna Hôrka, Čimhová Beňová Katarína, Ing. 112 1 043/2447551 katarina.benova@upsvr.gov.sk
Trstená-mesto, Habovka, Hladovka Brišáková Ivana, Mgr. 114 1 043/2447511 ivana.brisakova@upsvr.gov.sk
Trstená - Západ, Brezovica, Podbiel, Zuberec Dulovičová Renáta, Mgr. 113 1 043/2447552 renata.dulovicova@upsvr.gov.sk
Nižná, Zábiedovo, Or.Biely Potok, Štefanovn/Oravou + náhradné výživné Pirožáková Eva, Mgr. 112 1 043/2447551 eva.pirozakova@upsvr.gov.sk
Liesek, Ústie nad Pr, + náhradné výživné Tomášová Nicolette, Bc. 114 1 043/2447511 nicolette.tomasova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín-sídl. Medvedzie, Medvedzie-dedina, Vitanová, Suchá Hora, Oravice Turčáková Daniela, Mgr. 113 1 043/2447552 daniela.turcakova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
Hrnčiarová Eva, Mgr. 314 3 043/2447513 eva.hrnciarova@upsvr.gov.sk
Perichtová Gabriela, Mgr. 315 3 043/2447314 gabriela.perichtova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Protušová Mária, Mgr. 36A 3 043/2445600 maria.protusova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí Dzureková Monika, Mgr. 35B 3 043/2445604 monika.dzurekova@upsvr.gov.sk
Rabčice, Hruštín, Babín, Beňadovo, Mútne Farská Gabriela, Mgr. 35A 3 043/2445602 gabriela.farska@upsvr.gov.sk
Zákamenné, Oravská Jasenica, Lokca, Vasiľov, Príprava na NRS Gemeľová Emília, Mgr. 34A 3 043/2445603 emilia.gemelova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela detí Laštíková Barbora 32A 3 043/2445601 Barbora.Lastikova@upsvr.gov.sk
Oravská Lesná, Novoť, Krušetnica, Lomná + Kuratela plnoletých FO Loffayová Monika, Mgr. 35A 3 043/2445603 monika.loffayova@upsvr.gov.sk
Námestovo, Vavrečka, Ťapešovo Lokajová Jana, Mgr. 33A 3 043/2445601 jana.lokajova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela plnoletých FO Makúchová Ľudmila 35B 3 043/2445604 ludmila.makuchova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí Pajtová Silvia 35B 3 043/2445604 silvia.pajtova@upsvr.gov.sk
Oravská Polhora, Bobrov, Zubrohlava, Klin Ratičáková Martina, Mgr. 33A 3 043/2445601 martina.raticakova@upsvr.gov.sk
Rabča, Oravské Veselé, Sihelné Volčeková Denisa, Mgr. 34A 3 043/2445603 denisa.volcekova@upsvr.gov.sk
Breza + Kuratela detí Zábeľová Antónia, Mgr. 32A 3 043/2445603 antonia.zabelova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Trstená mesto + Ústie, Hladovka, Štefanov, + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Čičmanová Oľga, Mgr. 111 1 043/2447602 olga.cicmanova2@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela plnoletých fyzických osôb Garajová Soňa 106 1 043/2447604 sona.garajova@upsvr.gov.sk
Sidlisko Medvedzie - bytovky od 151/33 do 161/43, Nižná, Zemianska Dedina, Podbiel, Oravský Biely Potok, + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Gregorcová Eva, Ing. 111 1 043/2447602 eva.gregorcova@upsvr.gov.sk
Sídlisko Medvedzie od bytovky 127/2 – 141/19, Krásna Hôrka, Liesek, Čimhová, Suchá Hora + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Klokočková Alena, Mgr. 110 1 043/2447601 alena.klokockova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí, Maťošková Zuzana 106 1 043/2447604 zuzana.matoskova@upsvr.gov.sk
Sídlisko Medvedzie od bytovky 162/44 do 264/53 a od bytovky 140/20 do 150/32, Medvedzie obec, Zábiedovo, Vitanová, Brezovica, Habovka, Zuberec Štubendeková Krasňaská Patrícia 110 1 043/2447601 Stubendekova Krasnanska Patricia @upsvr.gov.sk
Tvrdošín mesto, Trstená Západ, kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Suranová Silvia, Mgr. 106 1 043/2447604 silvia.suranova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP – kuratela detí Ulrichová Martina, Mgr. 106 1 043/2447604 martina.ulrichova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
vedúca oddelenia Kavoňová Gabriela, Mgr. 6B 0 043/2445640 gabriela.kavonova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Bobrov, Babín, Lokca, Lomná, Zákamenné Farská Zdenka, Ing. 5B 0 043/2445642 zdenka.farska@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Novoť, Sihelné, Námestovo, Vavrečka Ferancová Alena, Mgr. 7B 0 043/2445643 alena.ferancova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Zubrohlava, Hruštín, Beňadovo, Ťapešovo, Oravská Jasenica , Oravské Veselé Mayerová Andrea, Mgr. 5B 0 043/2445645 andrea.mayerova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Klin, Oravská Polhora, Rabča Mokošáková Ľubica, Mgr. 7B 0 043/2445644 lubica.mokosakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Breza, Mútne, Krušetnica, Oravská Lesná, Rabčice, Vasiľov Vajdiarová Viera, Mgr. 2B 0 043/2445641 viera.vajdiarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Posudkové činnosti Toporová Valéria, PhDr. PhD. 1B 0 043/2445670 valeria.toporova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Hruštín, Lokca, Mútne, Námestovo, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Rabčice Barčáková Michaela, Mgr. 2B 0 043/2445671 michaela.barcakova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Klin, Oravská Polhora, Rabča, Zákamenné, Sihelné, Breza Lukačovská Zuzana, Mgr. 1B 0 043/2445672 zuzana.lukacovska@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Babín, Beňadovo, Krušetnica, Lomná, Novoť, Vavrečka, Oravská Lesná, Vasiľov, Oravské Veselé, Zubrohlava, Bobrov Miškovčíková Martina, Mgr. 1B 0 043/2445672 martina.miskovcikova@upsvr.gov.sk
NP - Integrovaný prístup k výkonu soc. práce Kurňavková Anna, Mgr. 33B 3 043/2445511 anna.kurnavkova@upsvr.gov.sk
zamestnancami úradov Kšenzuliaková Michaela, Mgr. 33B 3 043/2445511 michaela.ksenzuliakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Peňažné príspevky na kompenzáciu
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Tvrdošín - Medvedzie, Trstená mesto, Štefanov, Or. B. Potok Gibasová Slávka, Ing. 103 1 043/2447641 slavka.gibasova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Zuberec, Habovka, Podbiel, Brezovica, Čimhová, Hladovka, Suchá Hora Lepišová Eva, Mgr. 103 1 043/2447641 eva.lepisova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Nižná, Zemianska Dedina, Vitanová, Liesek, Trstená - Západ Letrich Juraj 104 1 043/2447642 juraj.letrich@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Tvrdošín, Krásna Hôrka, Zábiedovo, Ústie Melníková Tatiana, Mgr 104 1 043/2447642 tatiana.melnikova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Posudkové činnosti - Liesek, Zuberec, Habovka, O. Biely Potok, Podbiel, Nižná, Štefanov, Tvrdošín A-K Kovalíková Eva, Mgr. 105 1 043/2447671 eva.kovalikova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Suchá Hora, Hladovka, Vitanová, Čimhová, Brezovica, Zábiedovo, Trstená,Ústie,Tvrdošín L-Z Kozáková Elena, Ing. 105 1 043/2447671 elena.kozakova@upsvr.gov.sk
NP - Integrovaný prístup k výkonu soc. práce zamestnancami úradov Obtulovičová Janka, Mgr. 102 1 043/2447554 janka.obtulovicova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Benčíková Alena, Mgr. 23B 2 043/2445170 alena.bencikova@upsvr.gov.sk
Bolibruchová Monika, Ing. 25B 2 043/2445194 monika.bolibruchova@upsvr.gov.sk
Gemeľa Milan 043/2445193 milan.gemela@upsvr.gov.sk
Graňáková Jarmila 25B 2 043/2445192 jarmila.granakova@upsvr.gov.sk
Janečková Terézia 24B 2 043/2445174 terezia.janeckova@upsvr.gov.sk
Frčová Petra, Mgr. Podateľňa 0 043/2445999 petra.frcova@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Laštíková Martina, Mgr. 21B 2 043/2445195 martina.lastikova2@upsvr.gov.sk
Mudroňová Božena 25B 2 043/2445171 bozena.mudronova@upsvr.gov.sk
Parížová Mária, Ing. 24B 2 043/2445173 maria.parizova@upsvr.gov.sk
Tomaštíková Helena, Mgr. 24B 2 043/2445174 helena.tomastikova@upsvr.gov.sk
Uhliariková Marta, Ing. 25B 2 043/2445171 marta.uhliarikova@upsvr.gov.sk
Vajdiarová Lenka 22B 2 043/2445191 lenka.vajdiarova@upsvr.gov.sk
Vrabčeková Elena, Mgr. 21B 2 043/2445190 elena.vrabcekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Šišková Dagmar, Mgr. 115 1 043/2447195 dagmar.siskova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP - EURES Bolibruch Ferdinand, Mgr. 1B 0 043/2445303 ferdinand.bolibruch@upsvr.gov.sk
metodik Gráciková Jozefína, Ing. 11A 1 043/2445150 jozefina.gracikova@upsvr.gov.sk
metodik Grzybová Jana, Ing. 15A 1 043/2445151 jana.grzybova@upsvr.gov.sk
mzdové oddelenie Matisova Ľudmila, Mgr. 22B 2 043/2445179 ludmila.matisova@upsvr.gov.sk
Koordinátor ochrany detí pred násilím Murínová Eva, Mgr. 31A 3 043/2445502 eva.murinova@upsvr.gov.sk
personálne oddelenie Jagelková Jana, Ing. 22B 2 043/2445120 jana.jagelkova@upsvr.gov.sk
informatik Panek Miloš, Ing. 15A 1 043/2445153 milos.panek@upsvr.gov.sk
späť