Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Daňo Jozef, Mgr. 24A 2 043/2445101 jozef.dano@upsvr.gov.sk
sekretariát Stašáková Erika, Mgr. 24A 2 043/2445101 erika.stasakova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Adamec Ľubomír, Ing. 37A 3 043/2445133 lubomir.adamec@upsvr.gov.sk
Bandíková Andrea, Mgr. 37A 3 043/2445133 andrea.bandikova@upsvr.gov.sk
Suroviaková Alena, Ing. 37A 3 043/2445130 alena.suroviakova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSO, pracovisko Námestovo
Recepcia 0 043/2445250
vedúca oddelenia Kormaňáková Eva, Mgr. 9A 0 043/2445310 eva.kormanakova@upsvr.gov.sk
Námestovo A – O Babinská Janka, Mgr. 3A 0 043/2445312 janka.babinska@upsvr.gov.sk
Klin, Gluštíková Oľga, Mgr. 1A 0 043/2445314 olga.glustikova@upsvr.gov.sk
Mútne, Rabčice, Vasiľov, Zubrohlava Graňáková Marianna, Mgr. 2A 0 043/2445317 marianna.granakova@upsvr.gov.sk
RECEPCIA Jašurová Marta 0 043/2445250 marta.jasurova@upsvr.gov.sk
Sihelné, Rabča K - Ž Klinovská Ivana, Mgr. 5A 0 043/2445315 ivana.klinovska@upsvr.gov.sk
Babín, Ťapešovo, Vavrečka, Oravská Jasenica, Hruštín Kubíková Nina, Ing. 8A 0 043/2445311 nina.kubikova@upsvr.gov.sk
Oravské Veselé, Lokca, Or. Polhora Sládkovič Peter, Mgr. 8A 0 043/2445311 peter.sladkovic@upsvr.gov.sk
Bobrov, Rabča A – J Snováková Zdena, Mgr. 6A 0 043/2445316 zdenka.snovakova@upsvr.gov.sk
Beňadovo, Námestovo P – Ž, Vaterková Oľga, Mgr. 4A 0 043/2445319 olga.vaterkova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Krupa Peter, Mgr. 4B 0 043/2445501 peter.krupa@upsvr.gov.sk
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Poláková Anna, Mgr. 4B 0 043/2445318 anna.polakova2@upsvr.gov.sk
OSO, pracovisko Zákamenné
Oravská Lesná, Krušetnica Balková Marta, Ing. 4 2 043/2448551 marta.balkova@upsvr.gov.sk
Zákamenné S - Ž, Breza Beňušová Janka, Mgr. 3 2 043/2448311 janka.benusova@upsvr.gov.sk
Novoť, Lomná Papánová Valéria, Mgr. 1 2 043/2448310 valeria.papanova@upsvr.gov.sk
Zákamenné A - R Sobčáková Emília, Mgr. 3 2 043/2448311 emilia.sobcakova@upsvr.gov.sk
OSO, pracovisko Tvrdošín
Recepcia 3 043/2447250
Tvrdošín R - Ž, Suchá Hora, O. B. Potok Gasperová Zdena, Mgr. 302 3 043/2447555 zdena.gasperova@upsvr.gov.sk
Zábiedovo, Vitanová, Liesek Hrnčiarová Eva, Mgr. 314 3 043/2447513 eva.hrnciarova@upsvr.gov.sk
Brezovica, Tvrdošín A - J Ješšová Monika, Mgr. 301 3 043/2447402 monika.jessova@upsvr.gov.sk
Zuberec, Čimhová, Trstená - A - L Kovalík Jozef, Ing. 303 3 043/2447303 jozef.kovalik@upsvr.gov.sk
Tvrdošín - K - P, Hladovka, Štefanov nad Oravou Obrtáčová Monika, Mgr. 313 3 043/2447553 monika.obrtacova@upsvr.gov.sk
Trstená M-Ž, Podbieľ Perichtová Gabriela, Mgr. 312 3 043/2447314 gabriela.perichtova@upsvr.gov.sk
Nižná, Habovka Železňáková Helena, Mgr. 315 3 043/2447312 helena.zeleznakova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre zámestnávateľa
Machajová Monika, Mgr. 304 3 043/2447313 monika.machajova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Zagrapanová Lenka, Mgr. 11B 1 043/2445300 lenka.zagrapanova2@upsvr.gov.sk
Výbor pre otázky zamestnanosti
Murín Dominik, Ing. 21A 2 043/2445110 dominik.murin@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Barta Pavol, Mgr. 20A 2 043/2445115 pavol.barta@upsvr.gov.sk
Kurhajcová Margita, Ing. 21A 2 043/2445110 margita.kurhajcova@upsvr.gov.sk
Vránová Ema, JUDr. 20A 2 043/2445115 ema.vranova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávanie
vedúci oddelenia Bôžek Štefan, Ing. 17A 1 043/2445450 stefan.bozek@upsvr.gov.sk
Huráková Mária, Ing. 11A 1 043/2445512 maria.hurakova@upsvr.gov.sk
Skurčáková Jana, Mgr. 20B 2 043/2445456 jana.skurcakova@upsvr.gov.sk
Slančová Eva, Mgr. 20B 2 043/2445457 eva.slancova@upsvr.gov.sk
Štefanides Erik, Mgr. 20B 2 043/2445456 erik.stefanides@upsvr.gov.sk
Vlžáková Gabriela, Mgr. 11A 1 043/2445512 gabriela.vlzakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Pindiak Miroslav, Mgr. 309 3 043/2447450 miroslav.pindiak@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP aESF
vedúca oddelenia Jakubjaková Janka, Ing. 13B 1 043/2445400 janka.jakubjakova@upsvr.gov.sk
Brišová Petra, Mgr. 12B 1 043/2445454 petra.brisova@upsvr.gov.sk
Frčová Elena, Mgr. 16B 1 043/2445410 elena.frcova@upsvr.gov.sk
Hládeková Gabriela, Mgr. 16B 1 043/2445452 gabriela.hladekova@upsvr.gov.sk
Jagelka Lukáš, Ing. 16B 0 043/2445410 lukas.jagelka@upsvr.gov.sk
Macalova Eva, Mgr. 14B 1 043/2445412 eva.macalova@upsvr.gov.sk
Martvoňová Janka, Ing. 15B 1 043/2445453 janka.martvonova@upsvr.gov.sk
Miklátková Monika, Mgr. 10B 1 043/2445222 monika.miklatkova@upsvr.gov.sk
Paveleková Renáta, Mgr 12B 1 043/2445401 renata.pavelekova@upsvr.gov.sk
Slobodová Eva, Mgr. 15B 1 043/2445455 eva.slobodova@upsvr.gov.sk
Šimulčíková Judita, Ing. 10B 1 043/2445220 judita.simulcikova@upsvr.gov.sk
Vorčáková Miroslava, Mgr. 14B 1 043/2445451 miroslava.vorcakova@upsvr.gov.sk
Vrábľová Katarína, Mgr. 14B 1 043/2445412 katarina.vrablova@upsvr.gov.sk
Vrtielová Ivana, Mgr. 10B 1 043/2445222 ivana.vrtielova@upsvr.gov.sk
Žitňáková Emília, Mgr. 16B 1 043/2445411 emilia.zitnakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Gibasová Slávka, Mgr. 305 3 043/2447451 slavka.gibasova@upsvr.gov.sk
Majerčáková Jana, Mgr. 310 3 043/2447452 jana.majercakova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrá
vedúci oddelenia Vaterková Katarína, Mgr. 34B 3 043/2445351 katarina.vaterkova@upsvr.gov.sk
Martvoň Jaroslav 34B 3 043/2445350 jaroslav.martvon@upsvr.gov.sk
Branický Róbert, Ing. 34B 3 043/2445350 robert.branicky@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Skurčák Peter, Mgr. 30A 3 043/2445500 peter.skurcak@upsvr.gov.sk
Koordinátor ochrany detí pred násilím
Murínová Eva, Mgr. 31A 3 043/2445502 eva.murinova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb Námestovo
Kubiznova Andrea, Mgr. 32B 3 043/2445503 andrea.kubiznova@upsvr.gov.sk
Pajtová Klára, Mgr. 32B 3 043/2445504 klara.pajtova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Sivoňová Katarína, Ing. 10A 1 043/2445510 katarina.sivonova@upsvr.gov.sk
Klin, Lokca, Zubrohlava Balušíková Anna, Mgr. 12A 1 043/2445551 anna.balusikova@upsvr.gov.sk
Babín, Zákamenné Bubláková Oľga, Mgr. 13A 1 043/2445553 olga.bublakova@upsvr.gov.sk
Námestovo – mesto, Sihelné Dominová Daniela, Mgr. 12A 1 043/2445552 daniela.dominova@upsvr.gov.sk
Hruštín, Breza, Mútne, Duľov Gargašová Janka, Mgr. 13A 1 043/2445553 janka.gargasova@upsvr.gov.sk
Námestovo – Brehy (Veterná, Severná, Slnečná) Rabčice, Beňadovo, Oravská Jasenica, Ťapešovo Juriňáková Antónia, Mgr. 14A 1 043/2445515 antonia.jurinakova@upsvr.gov.sk
Dotácie Laštík Ján, PhDr. 10A 1 043/2445550 jan.lastik@upsvr.gov.sk
Rabča, Vavrečka Barčáková Michaela, Mgr. 14A 1 043/2445513 michaela.barcakova@upsvr.gov.sk
Oravská Polhora, Oravské Veselé, Vasiľov Murínová Darina, Mgr. 12A 1 043/2445551 darina.murinova@upsvr.gov.sk
Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPOD a SK v rodinnom prostredí Tarčáková Monika, Mgr. 33B 3 043/2445511 monika.tarcakova@upsvr.gov.sk
Bobrov, Krušetnica, Lomná + náhradné výživné Tomašíková Valéria, PhDr. 14A 1 043/2445513 valeria.tomasikova@upsvr.gov.sk
Novoť, Oravská Lesná Troppová Renáta, Mgr. 12A 1 043/2445514 renata.troppova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Protušová Mária, Mgr. 39A 3 043/2445600 maria.protusova@upsvr.gov.sk
Farská Gabriela, Mgr. 32A 3 043/2445602 gabriela.farska@upsvr.gov.sk
Gemeľová Emília, Mgr. 34A 3 043/2445603 emilia.gemelova@upsvr.gov.sk
Loffayová Monika, Mgr. 34A 3 043/2445603 monika.loffayova@upsvr.gov.sk
Naništová Zuzana, Mgr. 33A 3 043/2445601 zuzana.nanistova@upsvr.gov.sk
Sochuliaková Andrea, Judr. 32A 3 043/2445602 andrea.sochuliakova@upsvr.gov.sk
Zábeľová Antónia, Mgr. 32A 3 043/2445603 antonia.zabelova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
vedúca oddelenia Kavoňová Gabriela, Mgr. 6B 0 043/2445640 gabriela.kavonova@upsvr.gov.sk
Farská Zdenka, Ing. 5B 0 043/2445642 zdenka.farska@upsvr.gov.sk
Ferancová Alena, Mgr. 7B 0 043/2445643 alena.ferancova@upsvr.gov.sk
Genzorová Mária, Mgr. 2B 0 043/2445671 maria.genzorova@upsvr.gov.sk
Lukačovská Zuzana, Mgr. 1B 0 043/2445672 zuzana.lukacovska@upsvr.gov.sk
Mayerová Andrea, Mgr. 5B 0 043/2445645 andrea.mayerova@upsvr.gov.sk
Miškovčíková Martina, Mgr. 1B 0 043/2445672 martina.miskovcikova@upsvr.gov.sk
Mokošáková Ľubica, Mgr. 7B 0 043/2445644 lubica.mokosakova@upsvr.gov.sk
Obtulovičová Janka, Mgr. 33B 3 043/2445511 janka.obtulovicova@upsvr.gov.sk
Toporová Valéria, PhDr. PhD. 1B 0 043/2445670 valeria.toporova@upsvr.gov.sk
Vajdiarová Viera, Mgr. 2B 0 043/2445641 viera.vajdiarova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca úseku Mazúrová Viera, Ing. 109 1 043/2447500 viera.mazurova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Bajová Jarmila, Ing. 114 1 043/2447511 jarmila.bajova@upsvr.gov.sk
Beňová Katarína, Ing. 112 1 043/2447551 katarina.benova@upsvr.gov.sk
Dominová Mária, Bc. 114 1 043/2447511 maria.dominova@upsvr.gov.sk
Kurátorová Marta, Mgr. 102 1 043/2447554 marta.kuratorova@upsvr.gov.sk
Turčáková Daniela, Mgr. 113 1 043/2447552 daniela.turcakova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
Čičmanová Oľga, Mgr. 111 1 043/2447602 olga.cicmanova2@upsvr.gov.sk
Gregorcová Eva, Ing 111 1 043/2447602 eva.gregorcova@upsvr.gov.sk
Klokočková Alena, Mgr. 110 1 043/2447601 alena.klokockova@upsvr.gov.sk
Korčušková Lucia, Mgr. 106 1 043/2447604 lucia.korcuskova@upsvr.gov.sk
Suranová Silvia, Bc. 101 1 043/2447350 silvia.suranova@upsvr.gov.sk
Škumát Milan, Bc. 110 1 043/2447601 milan.skumat@upsvr.gov.sk
Ulrichová Martina, Mgr. 106 1 043/2447604 martina.ulrichova@upsvr.gov.sk
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
Korčušková Eva, Mgr. 103 1 043/2447641 eva.korcuskova@upsvr.gov.sk
Kovalíková Eva, Mgr. 105 1 043/2447671 eva.kovalikova@upsvr.gov.sk
Kozáková Elena, Ing. 105 1 043/2447671 elena.kozakova@upsvr.gov.sk
Kriššová Eva, Mgr. 102 1 043/2447554 eva.krissova@upsvr.gov.sk
Letrich Juraj 104 1 043/2447642 juraj.letrich@upsvr.gov.sk
Melníková Tatiana, Mgr. 104 1 043/2447642 tatiana.melnikova@upsvr.gov.sk
Poradensko-psychologické služby
Mamirová Monika, Mgr. 215 2 043/2447503 monika.mamirova@upsvr.gov.sk
Kubiznová Andrea, Mgr. 215 2 043/2447503 andrea.kubiznova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Benčíková Alena, Mgr. 23B 2 043/2445170 alena.bencikova@upsvr.gov.sk
Bolibruchová Monika, Ing. 25B 2 043/2445194 monika.bolibruchova@upsvr.gov.sk
Ďubašáková Mária 25B 2 043/2445173 maria.dubasakova@upsvr.gov.sk
Gemeľa Milan 043/2445193 milan.gemela@upsvr.gov.sk
Graňáková Jarmila 25B 2 043/2445192 jarmila.granakova@upsvr.gov.sk
Janečková Terézia 24B 2 043/2445174 terezia.janeckova@upsvr.gov.sk
Kvasňáková Daniela, Mgr. Podateľňa 0 043/2445999 daniela.kvasnakova@upsvr.gov.sk
Mudroňová Božena 25B 2 043/2445171 bozena.mudronova@upsvr.gov.sk
Teleláková Oľga, Mgr. 21B 2 043/2445195 olga.telelakova@upsvr.gov.sk
Tomaštíková Helena, Mgr. 24B 2 043/2445174 helena.tomastikova@upsvr.gov.sk
Uhliariková Marta, Ing. 25B 2 043/2445171 marta.uhliarikova@upsvr.gov.sk
Vajdiarová Lenka 22B 2 043/2445191 lenka.vajdiarova@upsvr.gov.sk
Vrabčeková Elena, Mgr. 21B 2 043/2445190 elena.vrabcekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Šišková Dagmar, Mgr. 115 1 043/2447195 dagmar.siskova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP - EURES Bolibruch Ferdinand, Mgr. 1B 0 043/2445303 ferdinand.bolibruch@upsvr.gov.sk
metodik Gráciková Jozefína, Ing. 11A 1 043/2445150 jozefina.gracikova@upsvr.gov.sk
metodik Grzybová Jana, Ing. 15A 1 043/2445151 jana.grzybova@upsvr.gov.sk
mzdové oddelenie Matisova Ľudmila, Mgr. 22B 2 043/2445179 ludmila.matisova@upsvr.gov.sk
personálne oddelenie Jagelková Jana, Ing. 22B 2 043/2445120 jana.jagelkova@upsvr.gov.sk
informatik Panek Miloš, Ing. 15A 1 043/2445153 milos.panek@upsvr.gov.sk
späť