Kontakty

Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka ÚPSVaR Partizánske PhDr.Gabriela Ďurinová 318 3 038/2442101 Durinova.Gabriela@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Štiglic Milan, Ing. 328 3 038/2442130 milan.stiglic@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Ing. Alena Strempeková 324 3 038/2442192 alena.strempekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Strychová Darina, Bc. Mgr. 202 2 038/2442310 Darina.Strychova@upsvr.gov.sk
Bošany, Skačany, Livina, Livinské Opatovce Kristová Zuzana, Mgr. 201 2 038/2442313 Zuzana.Kristova@upsvr.gov.sk
Brodzany, Hradište, Klátová Nová Ves - Janova Ves, Nedanovce Letavayová Zuzana, Ing. 201 2 038/2442313 Zuzana.Letavayova@upsvr.gov.sk
Partizánske, Šípok: Horská Jamrichová Gabriela, Mgr. 229 2 038/2442316 Gabriela.Jamrichova2@upsvr.gov.sk
Občania mesta Partizánske bez adresy Partizánske , Šípok: Janka Kráľa, Malinovského, Pod Šípkom, Lúčna Vavrová Alexandra, Bc. 230 2 038/2442322 Alexandra.Vavrova@upsvr.gov.sk
EURES, informačno - poradenské služby podľa § 42 , vyhotovovanie oznámení Dobravská Martina, Ing. 231 2 038/2442303 Martina.Dobravska@upsvr.gov.sk
Partizánske - Luhy I -Malá Okružná, Luhy II - Veľká Okružná Mesiariková Silvia, Mgr 232 2 038/2442317 silvia.mesiarikova@upsvr.gov.sk
J. Švermu, Kukučína, Nám. Mieru, Sládkovičova, Slobody, T. Vansovej, Lomonosovova, Lesná, 29. augusta, Gumárenská, Moyzesova, Obuvnícka, Pribinova, Malé Bielice - Topoľčianska, Žabokrecká, Prvá za parkom, Druhá za parkom, Šimonovany - Cintorínska, Dolná, Horná, Jilemnického, Južná, Kúpeľná, Skléníková, Poľná, Pod Baštou, Komínová, Majerská, Slnečná, Stredná, Šimonovianska, Nemocničná, cesta 9. mája, Bezručova, Brezová, Dlhá, Domovina, J. Bottu, Nitrianska, Pekárenská, Puškinova, Tajovského, Tehelná, Záhradnícka, Záhumnie, Podjavorínskej, Návojovce - A.Dubčeka, A. Hlinku, Gen. M.R. Štefánika, Kolónia, Pod záhradkami, Potočná, Spojovacia, St. cesta, Trenčianska, Zádvorie, Za ihriskom, Ovocná, Priehrady, Viničná Medeková Gabriela, Ing. 232 2 038/2442317 Gabriela.Medekova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Februárová, Makarenkova, Družstevná Partizánske, Luhy I : Generála Svobodu, Nádražná, Veľké Kršteňany Gajdošová Jana, Bc. 233 2 038/2442320 Jana.Gajdosova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Hurbanova, Kpt. Nálepku, Námestie SNP, Rooseweltova, Štúrová, Riečna, 1. mája, Červená, Hrnčíriková, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Krátka, Nábrežná, Pod Salašom, Rudolfa Jašíka,Októbrová, Slovanská, Sokolská, Strojárenská, Školská, Škultétyho, Pažiť, Veľké Uherce Lauková Barbora, Mgr. 234 2 038/2442456 Barbora.Laukova@upsvr.gov.sk
Ostratice, Partizánske, Veľké Bielice: Agátová, Bazová, Bielická, Dlhé diely, Dolinky, Hlavná, Hôrka, Lipová, Mostová, Nová, Športovcov, Topoľová, Budovateľská, Javorová, Lány, Nábr. Belanky, Priečna, Víťazná, Za vodou, Ku mlynu, Železničná, Turčianky, Veľký Klíž, Nadlice Valuchová Alica, Ing. 235 2 038/2442319 alica.valuchova@upsvr.gov.sk
Kolačno, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Žabokreky n/N Tofil Lucia 236 2 038/2442510 Lucia.Tofil @upsvr.gov.sk
Chynorany, Ješkova Ves, Krásno Líšková Daniela 237 2 038/2442315 Daniela.Liskova@upsvr.gov.sk
recepcia - vystavovanie potvrdení o poberaní dávok Olbertová Blažena 201 2 038/2442313 blazena.olbertova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - predchádzajúci súhlas zamestnávateľovi na prepustenie osoby so ZP, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, agenda cudzincov. Martinkovič Ján, Ing. 224 2 038/2442152 Jan.Martinkovic@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - nahlasovanie voľných pracovných miest, hromadné prepúšťanie Obert Tomáš, Mgr. 203 2 038/2442312 Tomas.Obert@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - nahlasovanie voľných pracovných miest, hromadné prepúšťanie Lauková Erika, Mgr. 203 2 038/2442312 Erika.Laukova@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6
koordinátorka agendy služieb pre občana, vypracovanie odpovedí na dožiadania, spolupráca - súdy, polícia, exekútori Poštrková Iveta, Bc. 21 1 038/ 2443 312 postrkova.iveta@upsvr.gov.sk
Ulice: A. Dubčeka, Gorazdova, K nemocnici, Mlynská, Pažiť, SNP, Vodná nádrž Obec: Podlužany Čečková Jana, Bc. 31 1 038/ 2443 512 Jana.Ceckova@upsvr.gov.sk
Informačné a poradenské služby pre UoZ, Evidencia záujemcov o zamestnanie Kubík Ondrej, Mgr. 31 1 038/ 2443 512 Ondrej.Kubik@upsvr.gov.sk
Ulice: 5. apríla, Cibislavská, Husitská, J. C. Hronského, J. Jesenského, J. Kráľa, K priehrade, Komenského, Kukučínova, Lúčna, Matice slovenskej , Moyzesova, M. Urbana, Slatinská, Svätoplukova Laurincová Eva, Ing. 31 1 038/ 2443 512 Eva.Laurincova@upsvr.gov.sk
Obce: Biskupice, Dolné Ozorovce, Dvorec, Haláčovce, Horné Ozorovce, Chudá Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Malé Chlievany, Veľké Hoste, Závada pod Čiernym vrchom Jurkovičová Adriana 30 1 038/ 2443 313 Adriana.Jurkovicova@upsvr.gov.sk
Ulice: A.Hlinku, Clementisova, Hollého, J.G. Tajovského, J. Matušku , K Zornici, M.R.Štefánika, Na vŕštek, Partizánska, Pribinova, Rumunská, Sládkovičova, Strážovská, Školská, Textilná, Vystrkov, Radlinského, Rokošská, Záfortňa Kajanová Ľubica 30 1 038/ 2443 313 Lubica.Kajanova@upsvr.gov.sk
Obce: Čuklasovce, Dolné Držkovce, Horné Držkovce, Látkovce, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná-Radiša Ulice: Mojmírova, Trenčianska cesta Macková Lucia 29 1 038/ 2443 316 Lucia.Mackova2@upsvr.gov.sk
občania mesta bez adresy Ulice: 9. mája, A.Kmeťa,Bernoláková, Družstevná, F. Urbánka,Farská, Hviezdoslavova, J. Bottu, J.Kačku, K štadiónu, Ľ. Podjavorinskej, Sasinkova, Vajanského Václaveková Elena 29 1 038/ 2443 316 Elena.Vaclavekova@upsvr.gov.sk
Obce: Horné Naštice, Libichava, Ľútov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Pochabany, Pravotice Ulice: Rastislavova, Žitná Sabová Radoslava 26 1 038/ 2443 311 Radoslava.Sabova@upsvr.gov.sk
Obce: Prusy, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Trebichava Ulice: Palkovičova, Novomeského Jamrichová Natália, Ing. 26 1 038/ 2443 311 Natalia.Jamrichova@upsvr.gov.sk
agenda cudzincov Križanová Martina 25 1 038/ 2443 315 Martina.Krizanova@upsvr.gov.sk
nahlasovanie voľných pracovných miest, spolupráca so zamestnávateľmi Švantnerová Barbora, Mgr. 25 1 038/ 2443 315 Barbora.Svantnerova@upsvr.gov.sk
vydávanie potvrdení - PvHN, ŠSD, o evidencii UoZ, preberanie dokladov Kramár Jozef, Ing. recepcia prízemie 038/ 2443 552 Jozef.Kramar@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Mgr. Pavol Dragula 211 2 038/2442300 pavol.dragula@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúca oddelenia Mgr. Jana Struhárová 204 2 038/2442450 Jana.Struharova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúci oddelenia Kiaba Róbert Ing. 311 3 038/2442191 robert.kiaba@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum (AC)
Vedúci aktivačného centra (AC) Bc. Tomáš Domin 215 2 038/2442552 tomas.domin@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Krčmáriková Denisa 215 2 038/2442115 denisa.krcmarikova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Mittuch Róbert 215 2 038/2442116 robert.mittuch@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – Partizánske Kováčiková Denisa 215 2 038/2442115 Denisa.kovacikova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – agenda Bánovce nad Bebravou Klačková Miroslava, Bc. 4 1 038/2443604 miroslava.klackova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC – agenda Bánovce nad Bebravou Tomka Rastislav, Mgr. 4 1 038/2443604 rastislav.tomka@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Struhárová Jana, Mgr. 204 2 038/2442450 jana.struharova@upsvr.gov.sk
ESF Hlavinová Mária, Ing. 207 2 038/2442223 maria.hlavinova@upsvr.gov.sk
ESF Tiererová Zuzana, Ing. 207 2 038/2442223 zuzana.tiererova@upsvr.gov.sk
ESF Uríková Lucia , Mgr. 208 2 038/2442452 Lucia.Urikova@upsvr.gov.sk
§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
§ 54 Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac "Chceme byť aktívni na trhu na trhu práce" (50+) Ridziková Antonia 209 2 038/2442314 antonia.ridzikova@gmail.com
§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Machová Daniela, Mgr. 205 2 038/2442404 daniela.machova@upsvr.gov.sk
§ 54 - "Cesta z kruhu nezamestnanosti"
§ 50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest
§ 16-18 Výbor pre otázky zamestnanosti Marko Peter, Ing. 216 2 038/2442400 peter.marko@upsvr.gov.sk
§ 54 Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v rámci NP "Šanca na zamestnanie"
§ 50j Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
§ 32 sprostredkovanie zamestnania - poskytovanie náhrady časti cestovných výdavkov Danková Mária 217 2 038/2442318 maria.dankova@upsvr.gov.sk
§§ 55 -60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre nepodnikateľské a podnikateľské subjekty
§ 54 Príspevok na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa Magátová Tatiana, Bc. 218 2 038/2442405 tatiana.magatova@upsvr.gov.sk
§§ 55 - 60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre podnikateľské subjekty SRO
§§ 55, 57 - 60 podpora zamestnávania občanov so ZP pre SZČO a podnikateľov Zábojníková Klaudia, Mgr. 218 2 038/2442403 klaudia.zabojnikova@upsvr.gov.sk
§54 Regionálne projekty
§ 54 Príspevok na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť Joneková Monika, Mgr. 220 2 038/2442401 Monika.Jonekova@upsvr.gov.sk
§ 54 Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov prostredníctvom samozamestnania
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou Mittuchová Stanislava 220 2 038 2442 401 Stanislava.Mittuchova@upsvr.gov.sk
§53a Príspevok na podporu mobility za prácou
§52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Tomová Eva, Mgr. 221 2 038/2442221 eva.tomova@upsvr.gov.sk
§53b - príspevok na dopravu do zamestnania
§ 52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
§51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
§53a- príspevok na presťahovanie za prácou Ivanková Ľubica 223 2 038/2442451 lubica.ivankova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania - OPAV

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kiaba Róbert Ing. 311 3 038/2442191 robert.kiaba@upsvr.gov.sk
referent - poradenstvo, vzdelávanie Magátová Lenka, PhDr. 228 2 038/2442 455 Lenka.Magatova@upsvr.gov.sk
referent - poradenstvo, vzdelávanie Baďurová Renáta Mgr. 215 2. 038/2442453 renata.badurova@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6
referent - poradenstvo, vzdelávanie,§ 53,§ 32 Bitarovská Viera Mgr. 3 prízemie 038/2443451 viera.bitarovska@upsvr.gov.sk
referent - poradenstvo, vzdelávanie Grgulová Daša Mgr. 3 prízemie 038/2443451 dasa.grgulova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Nám. SNP 151/6, Partizánske Recepcia: 038/2442 999 pe@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Duchoňová Iveta, Mgr. 116 1 038/ 2442 500 Iveta.Duchonova@upsvr.gov.sk
Podpora ochrany detí pred násilím Andrášová Adriana, Mgr. 110/1 1 038/ 2442 700 Adriana.Andrasova@upsvr.gov.sk
psychologička Obertová Miroslava, PhDr. 128 1 038/ 2442 620 Miroslava.Obertova@mpsvr.gov.sk
psychologička Grachová Natália, Mgr. 128 1 038/ 2442 620 Natalia.Grachova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúci oddelenia Pápay Tomáš, Mgr. 125 1 038/ 2442 600 Tomas.Papay@upsvr.gov.sk
Boriková Renáta, Ing. 129 1 038/ 2442 605 Renata.Borikova@upsvr.gov.sk
Sámelová Darina, Mgr. 124 1 038/ 2442 604 Darina.Samelova@upsvr.gov.sk
Mosná Katarína, Mgr. 103 1 038/ 2442 603 Katarina.Mosna@upsvr.gov.sk
Belanská Erika, Mgr. 104 1 038/ 2442 601 Erika.Belanska@upsvr.gov.sk
Žiaková Miriam, Mgr. 105 1 038/ 2442 121 Miriam.Ziakova@upsvr.gov.sk
Lacková Katarína Mgr. 129 1 038/ 2442 605 Katarina.Lackova2@upsvr.gov.sk
Hodoško Štefan, Mgr. 123 1 038/ 2442 220 Stefan.Hodosko@upsvr.gov.sk
Šuhajdová Vladimíra Mgr. 126 1 038/ 2442 602 Vladimira.Suhajdova@upsvr.gov.sk
Hüberová Martina, PhDr. 126 1 038/ 2442 602 Martina.Huberova@upsvr.gov.sk
Ďurianová Lucia, Mgr. 103 1 038/ 2442 603 Renata.Borikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Kližanová Jana, Mgr. 108 1 038/ 2442 550 Jana.Klizanova@upsvr.gov.sk
Bezáková Soňa, Ing. 120 1 038/ 2442 513 Bezakova.Sona@upsvr.gov.sk
Farszká Oľga, Bc. 110 1 038/ 2442 516 Olga.Farzska@upsvr.gov.sk
Kopálová Helena, Mgr. 119 1 038/ 2442 512 Helena.Kopalova@upsvr.gov.sk
Eliášová Alena, Bc. 119 1 038/ 2442 512 Alena.Eliasova@upsvr.gov.sk
Bebjaková Petra, Bc. 110 1 038/ 2442 516 Petra.Bebjakova@upsvr.gov.sk
Olachová Zuzana, Mgr. Bc. 119 1 038/ 2442 512 Zuzana.Foltanova@upsvr.gov.sk
Kováčová Želmíra, Bc. 120 1 038/ 2442 513 Zelmira.Kovacova@upsvr.gov.sk
Krajčíková Monika, Bc. 122 1 038/ 2442 553 Monika.Krajcikova@upsvr.gov.sk
Melounová Nikola, Bc. 122 1 038/ 2442 553 Nikola.Melounova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia Režová Andrea, PhDr. 109 1 038/ 2442 670 Andrea.Rezova@upsvr.gov.sk
Gábrišová Soňa, Ing. 121 1 038/ 2442 172 Hradiska.Sona@upsvr.gov.sk
Kováčiková Katarína, PhDr. 107 1 038/ 2442 642 Katarina.Pavleova@upsvr.gov.sk
Vlčková Anežka, Mgr. 106 1 038/ 2442 673 Anezka.Vlckova@upsvr.gov.sk
Monika Chalupová, Mgr. 122 1 038/ 2442 553 Monika.Chalupova@upsvr.gov.sk
koordinátor Balážková Beáta, Ing. 132 1 038/ 2442 640 Beata.Balazkova@upsvr.gov.sk
Tasaryová Jana, Mgr. 131 1 038/ 2442 643 Jana.Tasaryova@upsvr.gov.sk
Drábeková Jana, Mgr. 101 1 038/ 2442 641 Jana.Drabekova@upsvr.gov.sk
Koišová Marta, Mgr. 130 1 038/ 2442 644 Marta.Koisova@upsvr.gov.sk
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Sládkovičova 60/6, Bánovce nad Bebravou
Recepcia: 038/2443 999
pe@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru Duchoňová Iveta, Mgr. 24 1 038/ 2443 670 Iveta.Duchonova@upsvr.gov.sk
psychologička Obertová Miroslava, PhDr. 15/1 prízemie 038/ 2443 620 Miroslava.Obertova@upsvr.gov.sk
psychologička Zengövá Petra, Mgr. 15/1, 18 prízemie 038/ 2443 620 Petra.Zengova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
koordinátor Vaňová Jana, PhDr. 40 1 038/ 2443 600 Jana.Vanova@upsvr.gov.sk
Ševčíková Martina, Mgr. 33 1 038/ 2443 601 Martina.Sevcikova@upsvr.gov.sk
Košíková Erika, Ing. 32 1 038/ 2443 602 Erika.Kosikova@upsvr.gov.sk
Melcerová Katarína, PhDr. 32 1 038/ 2443 602 Katarina.Melcerova@upsvr.gov.sk
Kasalová Silvia, PhDr. 34 1 038/ 2443 319 Silvia.Kasalova@upsvr.gov.sk
Karabová Bašková Eva, PhDr. PhD. 33 1 038/ 2443 601 Katarina.Kucova@upsvr.gov.sk
Mikuš Martin, Mgr. 38 1 038/ 2443 553 Martin.Mikus@upsvr.gov.sk
Bukovanová Katarína, Mgr. 38 1 038/ 2443 553 Katarina.Bukovanova@upsvr.gov.sk
Masárová Elena, Mgr. 34 1 038/ 2443 319 Elena.Masarova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
koordinátor Kmeťová Denisa, Ing. 36 1 038/ 2443 510 Denisa.Kmetova@upsvr.gov.sk
Dúhová Mária, Bc. 35 1 038/ 2443 550 Maria.Duhova@upsvr.gov.sk
Moráveková Eva, Bc. 35 1 038/ 2443 550 Eva.Moravekova@upsvr.gov.sk
Bátorová Mária, Bc. 35 1 038/ 2443 550 Maria.Batorova@upsvr.gov.sk
Kubanyiová Elena 37 1 038/ 2443 514 Elena.Kubanyiova@upsvr.gov.sk
Gergelová Veronika, Mgr. 38 1 038/ 2443 553 Veronika.Gergelova@upsvr.gov.sk
Karmanová Monika, Bc. 38 1 038/ 2443 553 Monika.Karmanova@upsvr.gov.sk
Balážová Lenka, Ing. 37 1 038/ 2443 514 Lenka.Balazova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
koordinátor Šipulová Katarína, Mgr. 7 prízemie 038/ 2443 640 Katarina.Sipulova@upsvr.gov.sk
Látkoczyová Jana, Mgr. 8 prízemie 038/ 2443 641 Jana.Latkoczyova@upsvr.gov.sk
Ďurkovičová Kristína, Mgr. 1 prízemie 038/ 2443 673 Kristina.Durkovicova@upsvr.gov.sk
Lukačovičová Alena, Bc. 5 prízemie 038/ 2443 643 Alena.Lukacovicova@upsvr.gov.sk
Pračková Izabela, Bc. 5 prízemie 038/ 2443 643 Izabela.Prackova@upsvr.gov.sk
Kapsová Yma, Bc. 2 prízemie 038/ 2443 672 Yma.Kapsova@upsvr.gov.sk
Toporová Zuzana, Mgr. 2 prízemie 038/ 2443 672 Zuzana.Toporova@upsvr.gov.sk
Prochádzková Dominika Bc. 38 1. 038/ 2443 553 Dominika.Prochadzkova@upsvr.gov.sk
späť