Kontakty

Kancelária riaditeľa + referát kontroly

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
asistentka riaditeľa Eva Kosová, Mgr. 82 2 034/2440101 eva.kosova@upsvr.gov.sk
odborný radca referátu kontroly Janka Morávková Ing. 80 2 034/2440130 janka.moravkova@upsvr.gov.sk
odborný radca referátu kontroly Jana Honzová, Mgr. 80 2 034/2440130 jan.honzova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Poláková Lenka, Mgr. 84 2 034/2440 170, 0918 530 012 lenka.polakova@upsvr.gov.sk
Rozpočet, platobný styk Habová Petra, Mgr. 77 2 034/2440 220 petra.habova@upsvr.gov.sk
Správa pohľadávok Palkovičová Adela, JUDr. 83 2 034/2440 190 adela.palkovicova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Vaculová Elena, Mgr. 75 2 034/2440 172 elena.vaculova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Melicherová Lenka, Ing. 75 2 034/2440 172 lenka.melicherova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Lovíšková Ľubica, Ing. 74 2 034/2440 171 lubica.loviskova@upsvr.gov.sk
Pokladňa, platobný styk Šajánková Andrea, Mgr. 74 2 034/2440 171 andrea.sajankova@upsvr.gov.sk
Správa majetku Kudláčová Bibiána, Ing. 83 2 034/2440 190 bibiana.kudlacova@upsvr.gov.sk
Podateľňa Žigová Adriána 78 2 034/2440 195 adriana.zigova@upsvr.gov.sk
Sklad, registratúra Habová Simona 78 2 034/2440 195 simona.habova@upsvr.gov.sk
Autoprevádzka Jankových Ján, Mgr. 78 2 034/2440 195 jan.jankovych@upsvr.gov.sk

oddelenie služieb pre občana

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Klaudia Bulková, Mgr. 11 prízemie 034/2440310 klaudia.bulkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senica
Recepcia Ľubomíra Šrámková, Mgr. 1 prízemie 034/2440321 lubomira.sramkova@upsvr.gov.sk
Recepcia Viera Hološková 1 prízemie 034/2440321 viera.holoskova@upsvr.gov.sk
Obec: Jablonica Senica (Čáčov) - ulice: Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, Kruhy, K veterine, Ľudmily Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, Škodáčkova, Štortová, V uličke Hana Mičová, Bc. 2 prízemie 034/2440553 hana.micova@upsvr.gov.sk
Obec: Sobotište Senica - ulice: Jozefa Závodského, Juraja Fandlyho, L. Novomeského, Stromová, Veterná, Topoľová, Tehelná Michaela Danadová, Mgr. 2 prízemie 034/2440553 michaela.danadova@upsvr.gov.sk
Obec: Šajdíkove Humence Senica - ulice: Dolné Suroviny, Dlhá, Dr. I. Horvátha, Hollého, Jabloňová, Komenského, Krátka, Lipová, Olivová, Palárikova, Sládkovičova, Slnečná, Sotinská, Vajanského Ivana Nemečkayová 3 prízemie 034/2440513 ivana.nemeckayova@upsvr.gov.sk
Obce: Kunov, Prietrž, Rohov Senica - ulice: Čerešňová, Gen. L. Svobodu, Hviezdoslavova, Kaplinská, M. Nešpora, Rovenská, Sv. Gorazda, Štúrova, V.Paulínyho-Tótha Alena Bukajová, Mgr. 3 prízemie 034/244 0 513 alena.bukajova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválov, Častkov, Smrdáky Senica - ulice: Agátová, Bottova, Brezová, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Janka Kráľa, Kasárenská, Moyzesova, Poľná, Robotnícka Katarína Krňová Mgr. 4 prízemie 034/2440319 katarina.krnova@upsvr.gov.sk
Obce: Hlboké Senica - ulice: Bernolákova, Fajnorova, Kalinová, Kalinčiakova, Lúčna, Ružová, S. Jurkoviča, Teplická, Továrenská, Železničná Antónia Benedikovičová 4 prízemie 034/2440319 antonia.benedikovicova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová, Prievaly, Rovensko Senica - ulice: Astrová, Bažantnica, J.Mudrocha, Jána Náhlika, Ľudovíta Vaníčka, Orgovánová, Potočná, Topoľová, Dušana Ščepková, Mgr. 5 prízemie 034/2440314 dusana.scepkova@upsvr.gov.sk
Obce: Osuské, Plavecký Peter, Podbranč Senica - ulice: Hájska, Hlbocká cesta, Jasmínová, Mesačná, Mlynská, Nám.oslobodenia, SNP, Sv. Cyrila a Metoda, Záhradná Milena Kovaríková, Mgr. 5 prízemie 034/2440312 milena.kovarikova@upsvr.gov.sk
Obce: Dojč Senica - ulice: Hurbanova, Košútovec, Kvetná, Okružná, Priemyselná, Sadová, Smreková, Školská, Alena Zichová 6 prízemie 034/2440551 alena.zichova@upsvr.gov.sk
Obce: Rybky, Hradište p. V. Senica - ulice: Brestové, Jána Bežu, Jána Jonáša, Kolónia, M.Baxatorisa, Muškátová, Štefánikova, Štefana Pilárika Nemčeková Adriana, Ing. 6 prízemie 034/2440311 adriana.nemcekova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaštín-Stráže
Recepcia + obec: Štefanov Zuzana Fialová 112 1. poschodie 034/2442322 zuzana.fialova@upsvr.gov.sk
Šaštín - Stráže - ulice: Čistonek, Do Gazárky, Hliníková, Hviezdoslavova, J. Donovala, J. Bottu, J. Hollého, J. Kollára, Jesenského, Kláštorné námestie, Komenského, M. Nešpora, Metodova, Na kopánke, Na Pažiti, Nádražná, Námestie Slobody, Novoveská, Piesočná, Pri bitúnku, Pri kadúbku, Pri rybníku, Pri štadióne, Slnečná, Školská, U Vulgána, Vŕšky, Záhorácka, Záhumenice, Zákostolie, Železničiarska PhDr. Lenka Michalicová, PhD. 109 1. poschodie 034/2442324 lenka.michalicova@upsvr.gov.sk
Obce: Borský Mikuláš, Bilkové Humence Marta Poláková, Ing. 110 1. poschodie 034/2442327 marta.polakova@upsvr.gov.sk
Obce: Kuklov, Borský Sv. Jur Šaštín-Stráže: Zápotočná, Alej Polláková Katarína 111 1. poschodie 034/2442326 katarina.pollakova2@upsvr.gov.sk
Obec : Kúty Lucia Javoríková, Bc. 114 1. poschodie 034/2442555 lucia.javorikova@upsvr.gov.sk
Obec: Čáry Šaštín-Stráže: ul. M.R. Štefánika Klokočková Elena, Mgr. 115 1. poschodie 034/2442315 elena.klokockova@upsvr.gov.sk
Obec: Sekule, Lakšárska Nová Ves, Smolinské Erika Suchovská, Bc. 119 1. poschodie 034/2442325 erika.suchovska@upsvr.gov.sk
Obce: Moravský Sv. Ján Helena Tomašovičová, Mgr. 118 1. poschodie 034/2442317 helena.tomasovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Recepcia Veronika Tiripová, Mgr. 110 prízemie 034/2443563 veronika.tiripova@upsvr.gov.sk
Obce: Unín, Petrova Ves, Kátov, Letničie Viera Bäumlová, Mgr. 109 prízemie 034/2443333 viera.baumlova@upsvr.gov.sk
Holíč-ulice: Bernolákova, Fučíkova, Gagarinova, Hododnínska, J.J.Boora, Jednoradová, Jesenského, Kátovská, Kollárova, Kpt. Nálepku, Lidická, Mlynská, M.R. Štefánika, Námestie sv. Martina, Palárikova, Ružová, Staničná, Veterná, Vrádištská, Vysoká Kocáková Elena , Mgr. 106 prízemie 034/2443335 elena.kocakova@upsvr.gov.sk
Obce: Popudinské Močidlany, Radimov, Holíč - ulice: Dr. Rapanta, Hurbanova, M. Nešpora, Pri kaštieli, Sibírska Beata Galambová, Mgr. 105 prízemie 034/2443338 beata.galambova@upsvr.gov.sk
Obce: Trnovec, Kopčany Holíč-ulice: A. Dubčeka, Hviezdoslavova, J. Čabelku, Lúčky, Rodinné domky, Potočná, Pod hrebeňom, Schiffelova, Pri štadióne, ul. 29.augusta Jana Tkáčová, Mgr. 105 prízemie 034/2443338 jana.tkacova@upsvr.gov.sk
Gbely-ulice: Adamov, Byt ŠM, Čsľ.armády, Družstevná, Farské, Gbely, Halaštava, Hudecova, Hurbanova, Hviezdoslavova, Jilemnického, Kollárova, Kolónia, Kpt. Nálepku, Krátka, Lesná, Majerky, Medlenova, M. Nešpora, Mládeže, Prof. Čárskeho. Brodské ulice: Dráhy, Dukelská, Hviezdoslavova, Kradlov, Kukučínova, Letná, Mierová, Nová, Športová, Štefánikova, Záhumenská Eva Zálešáková, Bc. 122 prízemie 034/2443336 eva.zalesakova@upsvr.gov.sk
Gbely-ulice: Naftárska, Nám.Slobody, Obrancov mieru, Petroveská, Petrovská, Pionierska, Potočná, Priehrada, Ružová, Sasinkova, Slnečná, SNP, Štefánikova, Štúrova, Švermova, Učňovská, Záhumenice. Brodské-ulice: Hámre, Komenského, M.Čulena, Nábrežná, Nádražná, 1.mája, Nálepkova, Nám. SNP Brodské-ulice: Krátka, Štúrova, Vajanského. Holíč-ulice: Bažantnica, Betlehém, Bottova, Bratislavská, Budovateľská, Duklianská, Hollého, Kopčianská, Kukučínova, Lesná, Moyzesova, Partizánska, Pod sýpkou, Priateľstva, Priečna, Sasinkova, SNP, Sv. Anny, Svätojánska, Športová, Štúrova, ul. Márie Terézie, Zámocká Božena Kubicová, Mgr. 122 prízemie 034/2443336 bozena.kubicova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
RECEPCIA Obec: Dubovce Skalica - ulice: D. Jurkoviča, Dr. Nováka, Dr. Valacha, Hurbanova, K baťáku, Kolárova, Mierová, Mýtna, Premestie, Ružová, Široká, Trieda dr. Clementisa Obec: Dubovce Skalica - ulice: D.Jurkoviča, Dr. Nováka, Dr. Valacha, Hurbanova, K baťáku, Kolárova, Mierová, Mýtna, Premestie, Ružová, Široká, Ttieda dr. Clementisa Ľudmila Drúžková 4 prízemie 034/2441331 ludmila.druzkova@upsvr.gov.sk
Obce: Chropov, Oreské, Radošovce Skalica-ulice: Agátová, Bernolákova, Boorova, Hollého, Karmelitská, Lúčky, Na skale, Nad predmestím, Nám.slobody, Nešporova, Partizánska, Pivovarská, Pod hájkom, Pod záhradami, Pplk. Pľjušťa, Pribinova, Podhradie, Pribinova, Skalica, Strážnická, Šebestova, Štefánikova, Vajanského, Veľké Trávniky, Veľkomoravská, Vinohradnícka, Vrchovského, Zlatnícka dolina, Zlatnícka ul. Petra Hasáková, Mgr. 5 prízemie 034/2441330 petra.hasakova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválovec, Vrádište, Skalica-ulice: Blahova, Bulharská, Čulenova, Dr.J.Ďuroviča, Dr. Buchtu, Dr.Schafflera, F.K.Veselého, Gorkého, Hviezdoslavova, Jabloňová, Komenského, Koreszkova, Kráľovská,, Madvova, Malé Trávniky, Mallého, Mazúrova, Petrovská, Pod kalváriou, Potočná, Priečna, Rohatecká, Salajka, Slnečná, Suchý riadok, Svätoplukova, Škarniclovská, Tehelňa, Valy Alena Nečasová, Mgr. 5 prízemie 034/2441330 alena.necasova@upsvr.gov.sk
Obce: Lopašov, Mokrý Háj, Prietržka Skalica-ulice: Bajanova, Doležalova, Dr.Bunčáka, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ.Okánika, Družstevná, Duklianska, Hodonínska, Horská cesta, Jednoradová, Lichardova, Meňhartka, Nádražná, Obrancov mieru, Pelíškova, Pri potoku, Psíky, Sasinkova, Sídl. L. Svobodu, Sídl.SNP, Starohorská, Starorolská, Sudoměřická, Športová, Štúrova,Veterná, Záhradná, Zápotočná Emília Senková, Bc. 6 prízemie 034/2441332 emilia.senkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konania, hromadné prepúšťanie Mgr. Adrián Mikula 63 1. poschodie, prístavba 034/2440110 adrian.mikula@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konania, hromadné prepúšťanie. Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP Mgr. Miroslav Vereš 14 prízemie, hlavná budova 034/2440303 miroslav.veres@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konania, pracovisko Skalica Ing. Sergej Londarev 7 prízemie 034/2441157 sergej.londarev@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Mgr. Stanislava Kerecmanová 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 stanislava.kerecmanova@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP, súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP Ing. Miroslava Filípková 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 miroslava.filipkova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti, Referát správneho konania

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Mgr. Sabolová Henrieta 034/2440 115 henrieta.sabolova@upsvr.gov.sk
Mgr. Khírová Kristína 034/2440 115 kristina.khirova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Martina Vachulová 69 1 034/2440 400 martina.vachulova@upsvr.gov.sk
odborný radca, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 55,56,56a, 59 a príspevky pre integračné podniky Ing. Ľubica Mikulová 70 1 034/2440 402 lubica.mikulova@upsvr.gov.sk
odborný radca, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 55,56,56a, 59 a príspevky pre integračné podniky Mgr. Eva Volková 70 1 034/2440 402 eva.volkova@upsvr.gov.sk
odborný radca, aktivačná činnosť §§52,52a, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamesnanosti - § 50j, Projekt "Pracuj v kuchyni" Ing. Elena Harnúšková 71 1 034/2440 405 elena.harnuskova@upsvr.gov.sk
odborný radca , aktivačná činnosť §§52,52a, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamesnanosti - § 50j, Projekt "Pracuj v kuchyni" Bc. Tatiana Petrlová 71 1 034/2440 405 tatiana.petrlova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ §50, NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života" , podpora zamestnávania mladých UoZ - NP "Úspešne na trhu práce" , NP "Praxou k zamestnaniu2" Ing. Alena Škodáčková 72 1 034/2440 403 alena.skodackova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ §50, NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života" , podpora zamestnávania mladých UoZ - NP "Úspešne na trhu práce" , NP "Praxou k zamestnaniu2" Ing. Viera Kadlečíková 72 1 034/2440 403 viera.kadlecikova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť § 49, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 57,60 Ing. Jana Koniariková 67 1 034/2440 401 jana.koniariková@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevky pre mladých UoZ - absolventská prax, Reštart pre mladých UoZ- 2, Bc. Monika Brušková 67 1 034/2440 401 monika.bruskova@upsvr.gov.sk
odborný radca - príspevok pre mladých uOZ - Reštart pre mladých UoZ-2 Ing. Šárka Podešvová 68 1 034/2440 318 sarka.podesvova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevky pre občanov - dochádzka za prácou, podpora mobility za prácou, presťahovanie za prácou Mgr. Zuzana Koprivová 68 1 034/2440 318 zuzana.koprivova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevky pre občanov - dochádzka za prácou, podpora mobility za prácou, presťahovanie za prácou Mgr. Zuzana Fajnorová 68 1 034/2440 318 zuzana.fajnorova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP Ing. Dana Marková 76 2 034/2440 221 dana.markova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP Mgr. Kamila Sládečková 76 2 034/2440 221 kamila.sladeckova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP Mgr. Olívia Zelenková 77 2 034/2440 220 olivia.zelenkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Marián Marko 62 1 034/2440450 marian.marko@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Monika Jankovýchová 66 1 034/2440454 monika.jankovychova@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Lucia Savarová 66 1 034/2440454 lucia.savarova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Mgr. Monika Mindžáková 64 1. 034/2440452 monika.mindzakova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Ing. Jana Štefková 15 prízemie 034/2440455 jana.stefkova2@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie mladých UoZ Tomanová Petra Mgr. 8 prízemie 034/2440457 petra.tomanova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Ing. Svetlana Spiegelová Holíč 207 1 034/2443337 svetlana.spiegelova@upsvr.gov.sk
projektový zamestnanec NP PIP Mgr. Marcela Režnáková Holíč 303 2 034/2443453 marcela.reznakova@upsvr.gov.sk
projektový zamestnanec NP PIP Marta Poláková, Ing. Šaštín 113 1 034/2440456 marta.polakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca AC Mgr. Zdenka Bakičová 35 1. 034 2440 350, 0905 827 394 zdenka.bakicova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Senica Klásková Emília, Ing. 35 1. 905918679, 0342440350 emilia.klaskova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Holíč Mgr. Monika Surová 208 1. 905918677 monika.surova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Šaštín- Stráže Bc. Pavlína Toráčová 5 prízemie 905827531 pavlina.toracova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Skalica Ivan Kubányi 3 prízemie 905918676 ivan.kubanyi@ upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Senica
psychológ referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Magdaléna Miškovičová Virágová, PhD. 34 1. 034/2440622 magdalena.miskovicova@upsvr.gov.sk
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 34 1. 034/2440621 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III (Senica) Mgr. Maroš Satin 85 1. posch. budova CO 034/2440623 0915828589 maros.satin@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
psychológ referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Magdaléna Miškovičová Virágová, PhD. 22 1. 034/2440622 magdalena.miskovicova@upsvr.gov.sk
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 22 1. 034/2440621 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III (Skalica) Mgr. Tamara Manyur Arbetová 21 1. 034/2441624 0915828856 tamara.arbetova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nemcová Elena, Mgr. 57 prízemie 034/2440 640, 0905827454 Elena.Nemcova2@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: A,B,C,Č,D,Ď,H Markovičová Baranová Ingrid, Mgr. 58 prízemie 034/2440 670, 0905 805 216 Ingrid.MarkovicovaBaranova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: E,F,G,CH,I,J,K,L,M,N,O Čmardová Adriana, Mgr. 59 prízemie 034/2440 672, 0905 805 216 Adriana.Cmaradova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z Jankovýchová Zuzana, Mgr. 59 prízemie 034/2440 672, 0905 805 216 Zuzana.Jankovychova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Senica, Senica časť - Čáčov, Kunov, Košútovec, Brestové, Dolné Suroviny, Horné Suroviny Slezáková Vlasta, Mgr. 60 prízemie 034/2440 641, 0918 530 014 Vlasta.Slezakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bendželová Silvia, Bc. 60 prízemie 034/2440 641, 0915 834 287 Silvia.Bendzelova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Bilkové Humence, Borský Mikuláš, Cerová, Čáry, Dojč, Hlboké, Jablonica, Koválov, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Plavecký Peter, Podbranč, Prievaly, Rohov, Rybky, Smrdáky, Smolinské, Sobotište, Šajdíkové Humence Ondrovičová Zlatica, Mgr. 61 prízemie 034/2440 643, 0918 530 014 Zlatica.Ondrovicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Borský Svätý Jur, Častkov, Hradište pod Vrátnom, Kúty, Moravský Svätý Ján, Osuské, Pietrž,Rovensko, Sekule, Šaštín-Stráže, Štefanov Mikičová Katarína, Mgr. 61 prízemie 034/2440 643, 0918 530 014 katarina.mikicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč, Hviezdoslavova 17, 908 51 Holíč
posudkové činnosti: Brodské, Gbely, Holíč, Kopčany,Kátov, Letničie, Petrova Ves, Radimov,Trnovec, Unín, Popudinské Močidľany Horňáčková Jana, Mgr. 124 prízemie 034/2443 648, 0918 794 016 Jana.Hornackova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Brodské, Gbely, Holíč, Kopčany,Kátov, Letničie, Petrova Ves, Radimov,Trnovec, Unín, Popudinské Močidľany Bolebruchová Ľubica, Mgr. 119 prízemie 034/2443 647, 0918 794 016 Lubica.Bolebruchova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bučková Katarína, Bc. 119 prízemie 034/2443 647, 0915 833 591 Katarina.Buckova@upsvr.gov.sk
pracovisko Skalica, Gorkého 2, 909 01 Skalica
peňažné príspevky: Dubovce, Chropov, Koválovec, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Prietržka, Radošovce, Skalica, Vrádište Filová Alica, Mgr. 9 prízemie 034/2441 645, 0918 794 104 Alica.Filova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: Dubovce, Chropov, Koválovec, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Prietržka, Radošovce, Skalica, Vrádište Bronislava Majerníková, Mgr. 10 prízemie 034/2441 647, 0918 794 104 Bronislava.Majernikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PhDr. Zita Kubalaková 54 príz. 034/2440600 Kubalakova.Zita@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Lenka Fedorová 55 príz. 034/2440604 Fedorova.Lenka@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Natália Horňáková 53 príz. 034/2440607 Hornakova. Natalia@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Simona Poncová 53 príz. 034/2440607 Poncova.Simona@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Erika Vašíčková 51 príz. 034/2440606 erika.vasickova@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Bc. Jarmila Fabiánová 52 príz. 034/2440601 Fabianova.Jarmila@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Katarína Gembešová 55 príz. 034/2440604 Gembesova.Katarina@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Marta Tóthová 52 príz. 034/2440601 Tothova.Marta@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb PhDr. Gabriela Nejeschlebová 56 príz. 034/2440602 Nejeschlebova.Gabriela@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Monika Zburinová 56 príz. 034/2440602 Zburinova.Monika@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Zdenka Trávniková 53 príz. 034/2440607 Travnikova.Zdenka@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Eva Vernerová 51 príz. 034/2440602 Vernerova.Eva@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Monika Blatnická 56 príz. 034/2440602 monika.blatnicka@upsvr.gov.sk
NP - terénny sociálny pracovník Mgr. Maroš Satin 51 príz. 034/2440606 maros.satin@upsvr.gov.sk
pracovisko: Skalica
ohrozené rodiny Bc. Kutálková Mária 20 1 034/2441609 Kutalkova.Maria@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Nováková Elena 14 1 034/2441612 elena.novakova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Polláková Dominika 20 1 034/2441609 Krutekova.Dominika@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Smoleňáková Jana 25 1 034/2441611 Smolenakova.Jana@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Alica Chovancová 24 1 034/2441608 alica.chovancova@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Pavlína Kosová 22 1 034/2441613 pavlina.kosova@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Žilínková Lucia 24 1 034/2441608 Zilinkova.Lucia@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Bíliková Lucia 19 1 034/2441610 Bilikova.Lucia@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Kamenistá Jitka 18 1 034/2441614 Kamenista.Jitka@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Hanáková Tereza 14 1 034/2441612 Hanakova.Tereza@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Mariola Janíková 18 1. 034/2441614 mariola.janikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kutálková Silvia, Ing. 10 príz. 034/2440 510, 0918 530 015 silvia.kutalkova@upsvr.gov.sk
Obce: Častkov, Koválov, Kunov, Osuské, Prietrž, Rybky, Senica - ulice: J.Bežu, J.Fándlyho, J.Jonáša, J.Mudrocha, J.Náhlika, J.Závodského, Jabloňová, J. Kráľa, Jasmínová, Kalinčiakova, Kalinová, Kaplinská, Kolónia, Komenského, Košútovec, Krátka, Kvetná, L. Novomeského Jašková Zdenka, Bc. 16 príz. 034/2440 511, 0918 530 015 zdenka.jaskova@upsvr.gov.sk
Obce: Dojč, Hlboké, Podbranč, Rohov, Šajdíkove Humence, Senica - ulice: Smreková, SNP, Sotinská, Stromová, Sv. Gorazda, Sv.Cyrila a Metoda, Š.Pilárika, Školská, Štefánikova, Štúrova, Tehelná, Teplická, Topoľová, Továrenská, V.P.Tótha, Vajanského, Veterná, Záhradná, Želežničná Polakovič Branislav, Mgr. 16 príz. 034/2440 511, 0918 530 015 branislav.polakovic@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Ivácková Lenka, Mgr. 17 príz. 034/2440 550, 0915 834 964 lenka.ivackova@upsvr.gov.sk
správca dotácií, teamleader štátnych sociálnych dávok Ochránek Viktor, Mgr. 17 príz. 034/2440 550, 0918 530 015 viktor.ochranek@upsvr.gov.sk
Obce: Čáčov, Hradište pod Vrátnom, Plavecký Peter, Rovensko, Smrdáky, Sobotište, Senica - ulice: Agátova, Astrová, Bernoláková, Bottova, Brestové, Brezová, Čerešňová, Dlhá, Dolné Suroviny, Dr.I.Horvátha, Fajnorova, Gen.L.Svobodu, Hlbocká cesta, Hollého, Horné Suroviny, Hurbanova, Hviezdoslavova, Mlynská, Poľná, Potačná, Slnečná Bukajová Lenka, Mgr. 18 príz. 034/2440 512, 0918 530 015 lenka.bukajova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová, Jablonica, Prievaly, Senica - ulice: Ľ. Vaníčka, Lipová, Lúčna, M.Braxatorisa, M.Nešpora, Mesačná, Moyzesova, Muškátova, Nám.Oslobodenia, Okružná, Olivová, Orgovánova, P.R.Senica, Palárikova, Priemyselná, Robotnícka, Rovenská, Ružová, S.Jurkoviča, Sadová, Sládkovičova Skýpalová Anežka, Bc. 18 príz. 034/2440 512, 0918 530 015 anezka.skypalova@upsvr.gov.sk
pracovisko: Šaštín -Stráže
Obce: Borský Mikuláš, Čáry, Kúty Ovečková Jana, Mgr. 2 príz. 034/2442 556, 0918 530 017 jana.oveckova@upsvr.gov.sk
Obce: Bílkove Humence, Moravský Sv. Ján, Šaštín-Stráže Jurová Erika, Mgr. 3 príz. 034/2442 516, 0918 530 017 erika.jurova@upsvr.gov.sk
Obce: Borský Sv. Jur, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Sekule, Smolinské, Štefanov Nováková Vlasta, Mgr. 3 príz. 034/2442 516, 0918 530 017 vlasta.novakova@upsvr.gov.sk
pracovisko: Skalica
Obce: Koválovec, Radošovce, Skalica - ulice: Agátová, Bajanova, Bernolákova, Blahova, Boorova, Bulharská, Čulenova, D.Jurkoviča, Dr.Buchtu, Dr. Bunčáka, Dr.J.Ďuroviča, Dr.J.Šátka, Dr.Ľ.Okánika, Dr.Nováka, Dr.Schafflera, Dr.Valacha, Doležalová, Družstevná, Duklianska, F.K.Veselého, Gorkého, Hodonínska, Hollého, Horská, Horská cesta, Hviezdoslavova, Hurbanova, Jabloňová, Jednoradova, Karmelitská, Karvašova, K baťáku, Kolárova, Komenského, Koreszkova, Kráľovská, Lichardova, Lúčky, Madvova, Malé trávniky, Mallého, Mazúrova, Sídl. SNP Formánková Hana, Bc. 15 1. posch. 034/2441 559 hana.formankova@upsvr.gov.sk
Obce: Dubovce, Chropov, Lopašov, Oreské, Prietržka, Vrádište, Skalica - ulice: Psíky, Rastislavova, Rohatecká, Ružová, Salajka, Sasinkova, Sídl.L.Svobodu, Slnečná, Starohorská, Strážnická, Sudoměřická, Suchý riadok, Stračianska, Svätoplukova, Šebestová, Široká, Škarniclovská, Školská, Športová, Šrobárova, Štefánikova, Štúrova, Tehelňa, Vajanského, Valy, Veľké Trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Vinohradnícka, Vrchovského, Záhradná, Zápotočná, Zlatnícka dolina, Zlatnícka ul., Železničná Kudláčová Ľubica, Bc. 17 1. posch. 034/2441 560 lubica.kudlacova2@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Kvasničková Petra, Mgr. 17 1. posch. 034/2441 521, 0915 836 160 petra.kvasnickova@upsvr.gov.sk
Obce: Mokrý Háj, Skalica - ulice: Meňhartka, Mierová, Mýtna, Nádražná, Na skale, Nad predmestím, Nám.Slobody, Nešporova, Obrancov mieru, Partizánska, Pelíškova, Pivovarská, Pod Hájkom, Pod Kalváriou, Pod záhradkami, Podhradie, Potočná, Pplk.Pľjušťa, Predmestie, Pribinova, Priečna, Pri potoku, P.R.Skalica, Trieda Dr.Clementisa, Dr.Clementisa Filová Lucia, Mgr. 17 1. posch. 034/2441 521 lucia.filova2@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Obce: Holíč - ulice: M. Nešpora, M.R.Štefánika, Mlynská, Moyzesova, Nám.Sv.Martina, Nám.Mieru, Palárikova, Partizánska, Pod hrebeňom, Pod sýpkou, Potočná, Pri kaštieli, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, P.R.Holíč, Rodinné domky, Ružová, Sasinkova, Sibírska, Schiffelova, SNP, Staničná, Sv.Anny, Svätojánska, Školská, Športová, Štúrova, Ul.A.Dubčeka, Ul.Márie Terézie, Veterná, Vrádištská, Vysoká, Zámocká Srogončíková Eva, PhDr. 216 1. posch. 034/2443 523, 0905 827 520 eva.srogoncikova@upsvr.gov.sk
Obce: Unín, Holíč - ulice: 29. Augusta, Bažantnica, Bernolákova, Betlehém, Bottova, Bratislavská, Budovateľská, D.Rapanta, Duklianska, Fučíkova, Gagarinova, Hodonínska, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, J.Čabelku, J.J.Boora, Jednoradová, Jesenského, Kátovská, Kollárova, Kopčanská, Kpt.Nálepku, Kukučínova, Lesná, Lidická, Lúčky Gazdová Elena, Bc. 217 1. posch. 034/2443 562, 0905 827 520 elena.gazdova@upsvr.gov.sk
Obce: Brodské, Kopčany, Petrova Ves, Radimov, Trnovec Rampáčková Michaela, Mgr. 220 1. posch. 034/2443 561, 0905 827 520 michaela.rampackova@upsvr.gov.sk
Obce: Gbely, Kátov, Letničie, Popudinské Močidlany Triebelová Vlasta, Bc. 221 1. posch. 034/2443 525, 0905 827 520 vlasta.triebelova@upsvr.gov.sk
späť