Kontakty

vedenie ÚPSVaR Trebišov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Trebišov Dzielavský Martin Mgr. 224 II. +421 56 2446 100 martin.dzielavsky@upsvr.gov.sk
asistentka riaditeľa Kulinová Jana Ing. 223 II. +421 56 2446 101 jana.kulinova@upsvr.gov.sk
vedúca ekonomického oddelenia - J.Záborského 8, 075 01 Trebišov Kocáková Marta Mgr. 221 II. +421 56 2445 700 marta.kocakova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia OSO Maďarová Jana Mgr. 108 prízemie +421 56 2446 200 jana.madarova@upsvr.gov.sk
vedúca pracoviska Kráľovský Chlmec Macková Darina Ing. 17 prízemie +421 56 2444 200 darina.mackova@upsvr.gov.sk
Odbor služieb zamestnanosti
riaditeľka odboru Tkáčová Anna Mgr. 219 II. +421 56 2446 300 anna.tkacova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia AOTP a ESF Horovská Beáta Ing. 220 II. +421 56 2446 400 beata.horovska@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Poradenstva a vzdelávania Lukácsová Andrea Mgr. 212 I. +421 56 2446 310 andrea.lukacsova@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia Aktivačné centrum Poľacký Rastislav Mgr. prízemie +421 905 833 553 rastislav.polacky@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí a rodiny
riaditeľka odboru Juhásová Mária Mgr. 201 I. +421 56 2446 500 maria.juhasova4@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia RHNNVAŠSD Kučáková Alena Ing. 200 I. +421 56 2446 550 alena.kucakova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia PPKŤZP a PČ Demeterová Kvetoslava JUDr. 206 I. +421 56 2446 670 kvetoslava.demeterova@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia SPOD a SK - J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Suchoža Oskár Mgr. 128 I. +421 56 2445 600 oskar.suchoza@upsvr.gov.sk
Osobný úrad
personálne - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Tóthová Beáta JUDr. 7 prízemie +421 56 2446 120 beata.tothova@upsvr.gov.sk
personálne - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Hrivňáková Martina Mgr. 4 prízemie +421 56 2446 122 martina.hrivnakova@upsvr.gov.sk
mzdové - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Ždijová Mária Mgr. 7 prízemie +421 56 2446 123 maria.zdijova@upsvr.gov.sk

referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca - pracovisko J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Polovková Alžbeta JUDr. 225 II. +421 56 2445 301 alzbeta.polovkova@upsvr.gov.sk
referent - pracovisko M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov Illeš Slavomír Ing. 110 prízemie +421 56 2446 303 slavomir.illes@upsvr.gov.sk
referent - pracovisko M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov Kusová Ingrid MVDr, 110 prízemie +421 56 2446 302 ingrid.kusova@upsvr.gov.sk
referent - detašované pracovisko Hlavná 778/105, 077 01 Kráľovský Chlmec Baloghová Júlia Ing. 17 prízemie +421 56 2444 201 julia.baloghova@upsvr.gov.sk
referent - detašované pracovisko Hlavná 778/105, 077 01 Kráľovský Chlmec Weiser Tibor Ing. 17 prízemie +421 56 2444 204 tibor.weiser@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb občana, pracovisko Trebišov
vedúca oddelenia OSO Trebišov Maďarová Jana, Mgr. 108 prízemie +421562446200 jana.madarova@upsvr.gov.sk
M.Tŕňa, Sirník , Plechotice , TV písm. Balog - Balogová ; Binková Iveta, Mgr. 118 prízemie +421562446204 iveta.binkova@upsvr.gov.sk
Kuzmice, TV pism. Baloh- Bž, X , Y ; Čičik Matúš, Ing. 134 prízemie +421562446212 matus.cicik@upsvr.gov.sk
Hrčeľ, Luhyňa, TV pism. J, Z, Ž ; Dynisová Jana 133 prízemie +421562446209 jana.dynisova@upsvr.gov.sk
recepcia Dzurová Erika Ing. 117 prízemie +421562446203 erika.dzurova@upsvr.gov.sk
N.Žipov, TV pism. I, Í, T, Ť ; Fečojagerová Janka, Ing. 134 prízemie +421562446213 janka.fecojagerova@upsvr.gov.sk
Cejkov, Z. Branč , TV pism. C, Č, F ,CH ; Horňáková Monika, Mgr. 133 prízemie +421562446207 monika.hornakova@upsvr.gov.sk
Hraň, TV pism. V, W ; Chovancová Patrícia Mgr. 111 prízemie +421562446206 patricia.chovancova@upsvr.gov.sk
Kašov, Z.Jastrabie, V. Tŕňa , TV psm. M, Ištok Vladimír, Mgr. 118 prízemie +421562446204 vladimir.istok@upsvr.gov.sk
Kysta, Stanča, TV pism. P, Q ; Juhásová Emília, Mgr. 116 prízemie +421562446201 emilia.juhasova@upsvr.gov.sk
Byšta, Novosad, TV pism. R , S , N , Ň ; Jurašková Beáta 133 prízemie +421562446208 beata.juraskova@upsvr.gov.sk
recepcia Kmeťová Jaroslava Bc. 119 prízemie +421562446202 jaroslava.kmetova@upsvr.gov.sk
Čerhov, Veľaty, TV pism. Kor - Kž ; Meško Rudolf, Ing. 134 prízemie +421562446214 rudolf.mesko@upsvr.gov.sk
Brezina, Úpor, Z, Klečenov, Z.N.Ves, TV pism. E, É, G ; Patakyová Mária 111 prízemie +421562446206 maria.patakyova@upsvr.gov.sk
Michaľany, TV písm. U, Ú, Š ; Repková Alena Mgr. 134 prízemie +421562446205 alena.repkova@upsvr.gov.sk
Z.Hradište, Slivník , TV - pism. Ka-Kop ; Slejzáková Gabriela Ing. 134 prízemie +421562446216 gabriela.slejzakova@upsvr.gov.sk
Lastovce, TV písm. A, Á , L , Ľ ; Šimko Ján 133 prízemie +421562446210 jan.simko@upsvr.gov.sk
Brehov , Kužuchov , TV pism. D, Ď, Dz, Dž ; Širotníková Jozefína, Mgr. 116 prízemie +421562446201 jozefina.sirotnikova@upsvr.gov.sk
recepcia Šlezáková Kristína 134 prízemie +421562446203 kristina.slezakova@upsvr.gov.sk
recepcia Taboříková Milada 119 prízemie +421562446202 milada.taborikova@upsvr.gov.sk
Čeľovce , Kazimír, TV pism. Bab-Balof, H , O , Ó ; Zbojovský Pavol, Mgr. 133 prízemie +421562446211 pavol.zbojovsky@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb občana , pracovisko Sečovce
Bačkov Baňasová Magdaléna, Ing. 46 I. +421562447200 magdalena.banasova@upsvr.gov.sk
Veľké Ozorovce, Sečovce - S, Š; Babičová Anna, Ing, 46 I. +421562447200 anna.babicova@upsvr.gov.sk
Z.Teplica , SE pism. A,Á,O,Ó,P,R,Ŕ,V,W; Bialoňová Matilda Mgr. 39 I. +421562447205 matilda.bialonova@upsvr.gov.sk
Dargov, Dvorianky, Kravany, Zbehňov SE pism. C,Č,D,Ď, Dz, Dž, E,F,L, M; Danková Mária 47 I. +421562447204 maria.dankova@upsvr.gov.sk
Hriadky, M.Ozorovce, N.Ruskov, Višňov, SE pism. G,H,I,J,L; Kocanová Anna, Mgr. 37 I. +421562447201 anna.kocanova@upsvr.gov.sk
Egreš, Stankovce, Trnávka, SE pism. K; Koritková Františka 39 I. +421562447205 frantiska.koritkova@upsvr.gov.sk
Parchovany, SE pism. B, Z, Ž ; Serbinová Katarína, Mgr. 37 I. +421562447201 katarina.serbinova@upsvr.gov.sk
Vojčice, Sečovce - N, T, Ť, U, Ú; Zakuťanská Dana 47 I. +421562447204 dana.zakutanska@upsvr.gov.sk
* Služby pre občana, pracovisko Kr.Chlmec
vedúca pracoviska Macková Darina Ing. 17 prízemie +421562444200 darina.mackova@upsvr.gov.sk
recepcia Abaháziová Magdaléna 3 +421562444205 magdalena.abahaziova@upsvr.gov.sk
recepcia Botosová Beáta 3 prízemie +421562444205 beata.botosova@upsvr.gov.sk
Bačka, KCH písm. A, Á , C , Č ; Fekeová Viola 9 prízemie +421562444202 viola.fekeova@upsvr.gov.sk
Vojka, Kr.Chlmec pism. H, Leles písm,. G ; Hornyáková Judita Mgr. 4 prízemie +421562444208 judita.hornyakova@upsvr.gov.sk
Kr.Chlmec písm. B; Leles písm. A, Á ; Kótková Andrea Bc. 9 prízemie +421562444202 andrea.kotkova@upsvr.gov.sk
Svätuše, Kr. Chlmec písm. P, R, Š , U, Z, Ž ; Leles písm. V, Z ; Molnár Mikuláš Ing. 29 prízemie +421562444203 mikulas.molnar@upsvr.gov.sk
M.Horeš, Kr. Chlmec písm. G, Leles písm. C, Č, D, F ; Palková Anita 8 prízemie +421562444210 anita.palkova@upsvr.gov.sk
Boľ, Svinice, Kr. CHlmec písm. N, O, Leles písm. S, Š, T ; Petríková Nikoletta Mgr. 2 prízemie +421562444211 andrea.pankovicsova@upsvr.gov.sk
V. Horeš, Kr, Chlmec písm. S , V ; Pankovicsová Andrea Bc. 17 prízemie +421562444212 andrea.pankovicsova@upsvr.gov.sk
Svätá Mária, Kr. Chlmec písm. K, Leles písm. L, M ; Sajková Annamária 4 prízemie +421562444207 annamaria.sajkova@upsvr.gov.sk
Pribeník, Soľnička, Kr. Chlmec písm. I, J, Leles písm, H, J, K ; Szaxonová Edina Mgr. 4 prízemie +421562444206 edina.szaxonova@upsvr.gov.sk
Rád, Poľany, KCH písm. T ; Švistunová Beáta Mgr. 29 prízemie +421562444203 beata.svistunova@upsvr.gov.sk
Zatín , Kr. Chlmec písm. L, M , Leles písm. P , R ; Tamašová Mária 2 prízemie +421562444225 maria.tamasova@upsvr.gov.sk
Dobrá, Kr.Chlmec písm. D, E, F, Leles písm. B ; Ujháziová Andrea 8 prízemie +421562444210 andrea.ujhaziova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb občana, pracovisko Čierna nad Tisou
M.Trakany ; Boronkaiová Erika Ing. +421562443222 erika.boronkaiova@upsvr.gov.sk
V.Trakany ; Csomová Valéria Mgr. +421562443223 valeria.csomova@upsvr.gov.sk
Čierna, Čierna nad Tisou písm, A, B, C, Č, D, E, F, G ; Katrinčáková Kitti +421562443222 kitti.katrincakova@upsvr.gov.sk
Čierna nad Tisou písm. H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š ; Lengyelová Margita +421562443219 margita.lengyelova@upsvr.gov.sk
Biel, Čierna nad Tisou písm. Š, T, V, W, Z ; Šalamonová Lívia Ing. +421562443223 livia.salamonova@upsvr.gov.sk
Boťany ; Šottová Mária +421562443221 maria.sottova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb občana, pracovisko Streda nad Bodrogom
M. Kamenec, V. Kamenec, Strážne , Čerhochov Streda n B. pism. L, M, N, O, P, R, S ; ; Kovács Tímea Mgr. 2 1 +421562448214 timea.kovacsova@upsvr.gov.sk
recepcia, Borša, Bara, Klín nad B. , Streda nad B. pism. T, U, V Z ; Lejková Eleonóra Mgr. 4 1 +421562448215 eleonora.lejkova@upsvr.gov.sk
Zemplín, Sl.Nové Mesto , Viničky, Streda nad B. pism. E, F, G, H, I ,J, K ; Mulidránová Henrieta Mgr. 2 1 +421562448216 henrieta.mulidranova@upsvr.gov.sk
Somotor, Černochov ; Streda nad B. písm. A, B,C, D ; Sitkárová Martina Ing. 3 1 +421562448217 martina.sitkarova@upsvr.gov.sk

referát služieb pre zamestnávateľov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
cudzinci a povolenia na prácu Franerová Iveta Ing. 231 I. +421562446271 iveta.franerova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Kántorová Eva MVDr. 231 I. +421562446270 eva.kantorova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Dvorožňáková Lenka Mgr. 231 I. +421562446273 lenka.dvoroznakova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Madzin Ľubomír Ing. 231 I. +421562446272 lubomir.madzin@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest - obvod KCH, ČNT, SNB Karnay Bodnárová Alexandra Mgr. budova DP Kr.Chlmec +421562444274 mobil. tel. číslo +421 915 912 177 alexandra.bodnarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lukácsová Andrea, Mgr. 212 I. +421 56 2446 310 andrea.lukacsova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Berešová Stela Mgr. 232 I. +421 56 2446 313 stela.beresova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Dušička Dominik Mgr. 232 I. +421 56 2446 311 dominik.dusicka@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Popadincová Katarína Ing. 232 I. +421 56 2446 313 katarina.popadincova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Sotáková Miriam, Mgr. 213 I. +421 56 2446 315 miriam.sotakova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Váchalová Tatiana Mgr. 213 I. +421 56 2446 315 tatiana.vachalova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Grünwaldová Jana, Mgr. 232 I. +421 56 2446 312 jana.grunwaldovaKadukova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Mazarová Lenka Ing. 233 I. +421 56 2446 314 lenka.mazarova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Štefaňáková Lucia Mgr. 233 I. +421 56 2446 314 lucia.pilisiova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Oleňák Michal Ing. 233 I. +421 56 2446 314 michal.olenak@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania Trebišov Vargová Evelína 233 I. +421 56 2445 314 evelina.vargova@upsvr.gov.sk
poradca Sečovce Hrušovská Viera, Ing. I. +421 56 2447 315 viera.hrusovska@upsvr.gov.sk
poradca Sečovce Kačuráková Lenka Ing. I. +421 56 2447 200 lenka.kacurakova@upsvr.gov.sk
poradca Sečovce Vaľovčin Jozef Mgr. I. +421 56 2447 315 jozef.valovcin@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Erdélyi Lívia, Mgr. I. +421 56 2444 317 livia.erdelyi@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Kulcsár Bartolomej, Mgr. I. +421 56 2444 317 bartolomej.kulcsar@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Boháčiková Terézia Mgr. I. +421 56 2444 320 terezia.bohacikova@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Korfantová Otília Ing. I. +421 56 2444 320 otilia.korfantova@upsvr.gov.sk
poradca Streda nad Bodrogom Szabó Zsolt, Mgr. I. +421 56 2448 316 zsolt.szabo@upsvr.gov.sk
poradca Streda nad Bodrogom Ballová Regína Mgr. I. +421 56 2448 316 regina.ballova@upsvr.gov.sk
poradca Čierna nad Tisou Brázdová Katarína Mgr. I. +421 56 2443 318 katarina.brazdova@upsvr.gov.sk
poradca Čierna nad Tisou Gdovinová Petra Ing. I. +421 56 2443 319 petra.gdovinova@upsvr.gov.sk
poradca Čierna nad Tisou Cziferiová Aneta Mgr. I. +421 56 2443 319 aneta.cziferiova@upsvr.gov.sk

oddelenie hmotnej núdze a ŠSD

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kučáková Alena Ing. 200 II. +421562446550 alena.kucakova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Bicáková Erika Mgr. 217 II. +421562446552 erika.bicakova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Černáková Simona Mgr. 208 II. +421562446559 simova.cernakova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Hricová Anna Ing. 208 II. +421562446557 anna.hricova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Jíleková Monika Ing. 211 II. +421562446551 monika.jilekova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Liba Patrik PhDr. 214 II. +421562446556 patrik.liba@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Lešková Beáta Mgr. 207 II. +421562446558 beata.leskova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Maťašová Jana PhDr. 205 II. +421562446554 jana.matasova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Mihucová Kvetoslava Mgr. 211 II. +421562446555 kvetoslava.mihucova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Pačová Viera Ing. 205 II. +421562446554 viera.pacova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Peti Martin Mgr. 211 II. +421562446551 martin.peti@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Süčová Daniela Mgr. 217 II. +421562446552 daniela.sucova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Šlachtičová Eva Ing. 207 II. +421562446558 eva.slachticova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Vaňková Ivana Ing. 208 II. +421562446559 ivana.vankova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Čižmáriková Monika Mgr. 50 I. +421562447570 monika.cizmarikova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Bajusová Mária Bc. 51 I. +421562447572 maria.bajusova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Mergešová Martina Mgr. 52 I. +421562447573 martina.mergesova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Tomková Mária Bc. 53 I. +421562447568 maria.tomkova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Hurčíková Ingrid Mgr. 54 I. +421562447571 ingrid.hurcikova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Marcinová Stela Mgr. 55 I. +421562447569 stela.marcinova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Demeterová Kvetoslava, JUDr. 206 I. +421 56 2446 670 Kvetoslava.Demeterova@upsvr.gov.sk
Bočžice, Čeľovce, Dobrá, Kožuchov, Leles, M. Tŕňa, Sečovce pism. A,B,C,Č, D,Ď, Dz, Dž, E, Trebišov písm. C,Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G,H, Úpor, V. Tŕňa, Vojka, Zbehňov ; Diladiová Jana, Mgr. 218 I. +421 56 2446 674 Jana.Diladiova@upsvr.gov.sk
Boťany, Dvorianky, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kravany, Luhyňa, Milhostov, Novosad, Poľany, Rad, Soľnička, Stanča, Stankovce, Strážne, Svinice, Trebišov pism B, Trnávka, Veľaty ; Faiks Tomáš Mgr. 204 I. +421 556 2446 675 Tomas.Faiks@upsvr.gov.sk
Byšta, Kr. Chlmec pism.: S, Ś, T, Ť, U,V, Z, Ž, Kuzmice, M. Horeš, Plechotice, Somotor, Trebišov písm. A, R,S,Š, Več, V. Horeš Mináriková Dagmar, Ing. 204 I. +421 56 2446 672 Dagmar.Minarikova@upsvr.gov.sk
Albinov, Bačkov, Brehov, Čierna, Čierna n/Tisou, Egreš, M.Kamenec, Ruskov, Slivník, Trebišov písm. I,J,L,M,N,O,P, V.Kamenec, Z.Branč, Z. Klečenov ; Stašová Alena, Mgr. 219 I. +421 56 2446 673 Alena.Stasova@upsvr.gov.sk
Biel, Kr.Chlmec písm. K,J,M, Michaľany, Pribeník, Sečovce písm. N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm. K, Vojčice ; Vašková Mária Ing. 219 I. +421 56 2446 673 Maria.Vaskova4@upsvr.gov.sk
Cejkov, Kr. Chlmec písm. A,B,C,Č,D,E,F,G,H.CH,I.J,N.O.P,R, Lastovce, Parchovany, Sečovce písm. F,G,H,I,J, V.Trakany, Z. Jastrabie ; Vidová Viktória Ing. 218 I. +421 56 2446 674 Viktoria.Vidova@upsvr.gov.sk
Mokrišová Jana, Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Jana.Mokrisova@upsvr.gov.sk
Perháčová Simona Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Simona.Perhacova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Bojtiová Erika, Mgr. 104 prizemie +421 56 2446 664 Erika.Bojtiova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Lajčáková Slavomíra, Mgr. 107 prizemie +421 56 2446 663 Slavomira.Lajcakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Kušnírová Antónia, PhDr. 103 prizemie +421 56 2446 661 Antonia.Kusnirova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Tamášová Alžbeta, Mgr. 107 I. +421 56 2446 662 Alzbeta.Tamasova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Németová Antónia Mgr. 107 I. +421 56 2446 671 Antonia.Nemetova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Velebová Erika, Mgr. 103 prizemie +421 56 2446 660 Erika.Velebova@upsvr.gov.sk
DP Kráľ. Chlmec informácie, nové žiadostí 4 +421 56 2444 207

Pracovisko Kráľovský Chlmec - Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, vedúca RHNNVAŠSD Kuncová Ivana Mgr. 11 0 056/2444560 ivana.kuncova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Pankovicsová Erika 10 0 056/2444562 erika.pankovicsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Suszterová Denisa Mgr. 0 0562443561 denisa.suszterova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Murinová Veronika Ing. 16 0 056/2444559 veronika.murinova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Košarová Ľubica Ing. 16 0 056/2444559 lubica.kosarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Kyčáková Judita Bc. 16 0 056/2444567 judita.kycakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Kovács Janíková Tímea Bc. 15 0 056/2444565 timea.kovacsjanikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Ondová Alexandra Mgr. 15 0 056/2444565 alexandra.ondova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Bálintová Zuzana Bc. 15 0 056/2444566 zuzana.balintova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Terebešiová Tímea Bc. 18 0 056/2444564 timea.terebesiova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Lehocká Monika Ing. 18 0 056/2444561 monika.lehocka@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Puškárová Diana Mgr. pracovisko ČnT +421 56 2443560 diana.puskarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Illésová Csilla Ing. pracovisko ČnT -421 562443 561 csilla.illesova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Szabóová Diana Mgr. pracovisko ČnT +421 562446 561 diana.szaboova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Suchoža Oskár, Mgr. 128 I. +421 56 2445 600 oskar.suchoza@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana Ballová Jana, Mgr. 127 I. +421 56 2445 601 jana.ballova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre dospelých Bérešová Eva, Mgr. 118 I. +421 56 2445 604 eva.beresova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela Bukatová Marta, Mgr. 130 I. +421 56 2445 606 marta.bukatova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana Dimunová Gabriela, Mgr. 120 I. +421 56 2445 608 gabriela.dimunova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana Dvorovčíková Katarína Mgr. 119 I. +421 56 2445 610 katarina.dvorovcikova@upsvr.gov.sk
socíálno-pravná ochrana detí a sociálna kuratela Krištof Matúš, Mgr. 130 I. +421 56 2445 607 matus.kristof@upsvr.gov.sk
sociálna - pravná ochrana Malackaničová Stanislava, Mgr. 122 I. +421 56 2445 603 stanislava.malackanicova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Neckarová Viktória, Mgr. 127 I. +421 56 2445 601 viktoria.neckarova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Sačuriová Kristína Bc. +421 56 2444 612 kristina.sacuriova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Sirovcová Ivana , Mgr. 125 I. +421 56 2445 609 ivana.sirovcova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Sučová Lýdia, Mgr. 121 I. +421 56 2445 605 lydia.sucova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Šandorová Bibiana, PhDr. 125 I. +421 56 2445 602 bibiana.sandorova@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Michalková Dana, Mgr. 1 prízemie +421 56 2445 640 dana.michalkova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Kráľ. Chlmec Bányácskiová Alžbeta Mgr. 13 I. +421 56 2444 610 alzbeta.banyackiova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Kráľ. Chlmec Szücsová Barbara, Mgr. 13 I. +421 56 2444 563 barbara.szucsova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Čierna nad Tisou Kášová Judita Mgr. I. +421 56 2444 611 judita.kasova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Čierna nad Tisou Gerenyiová Kinga dr.jur. I. +421 56 2443 611 kinga.makkaiova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych optatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Horovská Beáta, Ing. 220 II. +421 56 2446 400 Beata.Horovska@upsvr.gov.sk
§51 - Absol . prax., Belej Milan 106 I. +421 56 2446 410 Milan.Belej@upsvr.gov.sk
NP CnTP II. A3 Borščová Adriana, Ing. 226 II. +421 56 2446 413 Adriana.Borscova@upsvr.gov.sk
§32, NP CnTP I. A5 Ďurová Anna, Mgr. 102 I. +421 56 2446 412 Anna.Durova@upsvr.gov.sk
§52, §52a , NP Reštart Ferenčíková Agáta, Ing. 205 II. +421 56 2446 418 Agata.Ferencikova@upsvr.gov.sk
ESF Grodzová Ingrid, Ing. 101 I. +421 56 2446 405 Ingrid.Grodzova@upsvr.gov.sk
NP 54 Haninová Denisa Ing. 123 I. +421 56 2446 403 denisa.haninova@upsvr.gov.sk
§52, §52a, §50j , NP Reštart Horňáková Helena, Mgr. 205 II. +421 56 2446 416 Helena.Hornakova@upsvr.gov.sk
§54 -Praxou ..., §50 Jurková Antónia, Mgr. 226 II. +421 56 2446 415 Antonia.Jurkova@upsvr.gov.sk
ESF Jakubová Anna Ing. 101 I. +421 56 2446 406 Anna.Jakubova@upsvr.gov.sk
§60 Kolesárová Dana, Mgr. 206 II. +421 56 2446 408 Dana.Kolesarova@upsvr.gov.sk
§49 Minďarová Klaudia, Mgr. 227 II. +421 56 2446 402 Klaudia.Mindarova@upsvr.gov.sk
ESF Neupauerová Andrea, Mgr. 101 I. +421 56 2446 404 Andrea.Neupauerova@upsvr.gov.sk
§51a ; NP CnTP I. A5 Novotná Erika, Mgr. 102 I. +421 56 2446 414 Erika.Novotna@upsvr.gov.sk
NP Zosuládenie Pásztorová Veronika, Mgr. 226 II. +421 56 2446 401 Veronika.Pasztorova@upsvr.gov.sk
ESF Poľacká Slavomíra, Mgr. 101 I. +421 56 2446 406 Slavomira.Polacka@upsvr.gov.sk
NP CnTP III. Slivková Viera, Bc. 206 II. +421 56 2446 409 Viera.Slivkova@upsvr.gov.sk
§60 Szalaiová Valéria, Ing. 206 II. +421 56 2446 407 Valeria.Szalaiova2@upsvr.gov.sk
NP CnTP III. Šoltészová Dagmar, Mgr. 227 II. +421 56 2446 417 Dagmar.Solteszova@upsvr.gov.sk
§53 Takáč Viktor Ing. 106 I. +421 56 2446 411 Viktor.Takac@upsvr.gov.sk
ESF Vassova Mária Mgr. 101 I. +421 562446 404 Maria.Vassova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúcí oddelenia Poľacký Rastislav Mgr. č.2 Allianz-prízemie +421 905 833 553 rastislav.polacky@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Bodnár Miroslav Ing. č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 708 miroslav.bodnar@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Eštuová Viera Bc. č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 471 viera.estuova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Fedoršová Andrea Mgr. č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 353 andrea.fedorsova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Iván Ladislav č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 361 ladislav.ivan@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Chromišin Juraj č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 173 juraj.chromisin@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kollárová Nikola č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 467 nikola.kollarova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kročáková Klaudia Mgr. č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 357 klaudia.krocakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kučák Marcel č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 358 marcel.kucak@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Lajoš Štefán Mgr. č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 174 stefan.lajos@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Laškotyová Gabriela č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 707 gabriela.laskotyova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Majerová Terézia Ing. č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 175 terezia.majerova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Megelová Monika č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 705 monika.megelova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Michalčíková Anna č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 356 anna.michalcikova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Poláková Andrea Bc. č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 469 andrea.polakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Poláková Ivana č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 703 ivana.polakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor, Aktivačné centrum Pustaiová Jana č.6 Allianz-prízemie +421 915 781 362 jana.pustaiova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Szegediová Monika č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 710 monika.szegediova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Šoltésová Beáta č1. Allianz-prízemie +421 918 368 709 beata.soltesova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Veľková Júlia Ing. č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 470 julia.velkova.@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Zbojovský Miroslav č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 179 miroslav.zbojovsky@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Bajuszová Katarína č.6 UPSVaR Str.nad Bodrogom +421 915 831 473 katarina.bajuszova@upsvr.govsk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Baloghová Zuzana č.6 UPSVaR Str.nad Bodrogom +421 918 368 704 zuzana.baloghova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Pásztor Dionýz č.6 UPSVaR Str.nad Bodrogom +421 915 912 176 dionyz.pasztor@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kuliňáková Alexandra č.6 UPSVaR Str.nad Bodrogom +421 918 368 706 alexandra.kulinakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Palágyiová Edina č.1 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 915 781 360 edina.palagyiova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Vargová Silvia UPSVaR Str.nad Bodrogom +421 915 831 468 silvia.vargova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
poverená vedením oddelenia Snížiková Jana Ing. 221 2 posch. +421 56 2445700 jana.snizikova@upsvr.gov.sk
Bajusová Veronika Ing. 202 2 posch. +421 56 2445702 veronika.bajusova@upsvr.gov.sk
Kocáková Marta Mgr. 203 2 posch. 2445701 marta.kocakova@upsvr.gov.sk
Majovská Mária 203 2 posch. +421 56 2445707 maria.majovska@upsvr.gov.sk
Kiš-Petyová Viola 204 2 posch. 2445706 viola.kis-petyova@upsvr.gov.sk
Raganová Marta JUDr. 204 2 posch. +421 56 2445708 marta.raganova@upsvr.gov.sk
Lovasová Iveta Mgr. 202 2 posch. +421 56 2445705 iveta.lovasova@upsvr.gov.sk
Romančák Roman 202 2 posch. +421 56 2445704 roman.romancak@upsvr.gov.sk
Čiljaková Libuša Ing. 218 2 posch. +421 56 2445703 libusa.ciljakova@upsvr.gov.sk
Grecula Mikuláš Ing. 8 prízemie +421 56 2445709 mikulas.grecula@upsvr.gov.sk
Polák Michal Ing. 3 prízemie +421 56 2445711 michal.polak@upsvr.gov.sk
pracovník podateľne Hvozdíková Silvia Bc. 101 prízemie +421 56 2446713 silvia.hvozdikova@upsvr.gov.sk
pracovník podateľne Pallérová Ildikó Mgr. 101 prízemie +421 56 2446714 ildiko.pallerova@upsvr.gov.sk
späť