Kontakty

riaditeľ ÚPSVaR Trebišov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretariát Kulinová Jana Ing. 223 II. 056/244 6 101 jana.kulinova@upsvr.gov.sk
riaditeľ ÚPSVaR Trebišov Rico Peter Ing., MBA, LL.M 224 II. 056/244 6 100 peter.rico@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb občana, pracovisko Trebišov
vedúca oddelenia OSO Trebišov Maďarová Jana, Mgr. 108 prízemie +421562446200 jana.madarova@upsvr.gov.sk
recepcia ÚPSVaR Trebišov recepcia 100 prízemie +421562446222
Kašov, M.Tŕňa,Sirník, TV Balog-Balogová ; Binková Iveta, Mgr. 118 prízemie +421562446204 iveta.binkova@upsvr.gov.sk
Kuzmice, Slivník TV pism. Baloh- Bž, I , Í , X , Y ; Čičik Matúš, Ing. 134 prízemie +421562446212 matus.cicik@upsvr.gov.sk
Z.Hradište, Plechotice, TV - pism. Ka-Kop ; Csorbová Andrea Mgr. 134 prízemie +421562446216 andrea.csorbova@upsvr.gov.sk
Hrčeľ, Luhyňa, TV pism. Z, Ž ; Dynisová Jana 133 prízemie +421562446209 jana.dynisova@upsvr.gov.sk
recepcia Dzurová Erika Ing. 117 prízemie +421562446203 erika.dzurova@upsvr.gov.sk
N.Žipov, TV pism. T, Ť ; Fečojagerová Janka, Ing. 134 prízemie +421562446213 janka.fecojagerova@upsvr.gov.sk
Cejkov, Z. Branč , TV pism. C, Č, F ,CH ; Horňáková Monika, Mgr. 133 prízemie +421562446207 monika.hornakova@upsvr.gov.sk
Z.Jastrabie, V. Tŕňa , TV psm. M, Ištok Vladimír, Mgr. 118 prízemie +421562446204 vladimir.istok@upsvr.gov.sk
Kysta, Stanča, TV pism. P, Q ; Juhásová Emília, Mgr. 116 prízemie +421562446201 emilia.juhasova@upsvr.gov.sk
Byšta, Novosad, TV pism. R , S, N, Ň ; Jurašková Beáta 133 prízemie +421562446208 beata.juraskova@upsvr.gov.sk
Hraň, TV pism. V, W ; Chovancová Patrícia Mgr. 111 prízemie +421562446206 patricia.chovancova@upsvr.gov.sk
Čerhov, Veľaty, Kožuchov, TV pism. Kor - Kž , O, Ó ; Meško Rudolf, Ing. 134 prízemie +421562446214 rudolf.mesko@upsvr.gov.sk
Brezina, Úpor, Z, Klečenov, Z.N.Ves, TV pism. E, É, G , J ; Patakyová Mária 111 prízemie +421562446206 maria.patakyova@upsvr.gov.sk
Michaľany, TV písm. Š ; Repková Alena Mgr. 134 prízemie +421562446205 alena.repkova@upsvr.gov.sk
Lastovce, TV písm. L , Ľ ; Šimko Ján 133 prízemie +421562446210 jan.simko@upsvr.gov.sk
Brehov , TV pism. D, Ď, Dz, Dž ; Širotníková Jozefína, Mgr. 116 prízemie +421562446201 jozefina.sirotnikova@upsvr.gov.sk
Michaľany, TV pism. A, Á, Š ; Šlezáková Kristína 134 prízemie +421562446205 kristina.slezakova@upsvr.gov.sk
recepcia Taboříková Milada 119 prízemie +421562446202 milada.taborikova@upsvr.gov.sk
Čeľovce , Kazimír, TV pism. Bab-Balof, H ; Zbojovský Pavol, Mgr. 133 prízemie +421562446211 pavol.zbojovsky@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb občana , pracovisko Sečovce
Bačkov Baňásová Magdaléna, Ing. 49 I. +421562447200 magdalena.banasova@upsvr.gov.sk
recepcia Babičová Anna, Ing, 39 I. +421562447202 anna.babicova@upsvr.gov.sk
Z.Teplica , SE pism. A,Á,O,Ó,P,R,Ŕ Bialoňová Matilda Mgr. 46 I. +421562447205 matilda.bialonova@upsvr.gov.sk
Dargov, Dvorianky, Kravany, Zbehňov SE pism. C,Č,D,Ď, Dz, Dž, E,F,L, M; Danková Mária 47 I. +421562447204 maria.dankova@upsvr.gov.sk
Hriadky, Stankovce, M.Ozorovce, V.Ozorovce, SE pism. G,H,I,J,Z, Ž; Kocanová Anna, Mgr. 37 I. +421562447201 anna.kocanova@upsvr.gov.sk
Trnávka, Višňov, Egreš, N.Ruskov, SE pism. B,N,Ň,S,Š, V,W, X, Y; Koritková Františka 46 I. +421562447205 frantiska.koritkova@upsvr.gov.sk
recepcia Kovalčíková Jolana 39 I. +421562447203 jolana.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Parchovany, SE pism. K ; Serbinová Katarína, Mgr. 37 I. +421562447201 katarina.serbinova@upsvr.gov.sk
Vojčice, Sečovce - T,Ť, U, Ú ; Zakuťanská Dana 47 I. +421562447204 dana.zakutanska@upsvr.gov.sk
* Služby pre občana, pracovisko Kr.Chlmec
vedúca pracoviska Macková Darina Ing. 17 prízemie +421562444200 darina.mackova@upsvr.gov.sk
recepcia Abaháziová Magdaléna 3 +421562444212 magdalena.abahaziova@upsvr.gov.sk
správne konanie Baloghová Júlia Ing. 17 prízemie +421562444201 julia.baloghova@upsvr.gov.sk
recepcia Botosová Beáta 3 prízemie +421562444205 beata.botosova@upsvr.gov.sk
Bačka, KCH písm. A, Á , Fekeová Viola 9 prízemie +421562444211 viola.fekeova@upsvr.gov.sk
Vojka, Kr.Chlmec pism. H, Leles písm,. D, F ; Hornyáková Judita Mgr. 4 prízemie +421562444208 judita.hornyakova@upsvr.gov.sk
DP Kraľ. Chlmec - informácia , nové žiadosti ; Chomová Gabriela Ing. 4 prízemie +421562444207 gabriela.chomova@upsvr.gov.sk
Kr.Chlmec písm. B; Leles písm. A, Á ; Kótková Andrea Bc. 9 prízemie +421562444202 andrea.kotkova@upsvr.gov.sk
Svätuše, Kr. Chlmec písm. P, R, S ; Leles písm. C, Č; Molnár Mikuláš Ing. 29 prízemie +421562444203 mikulas.molnar@upsvr.gov.sk
M.Horeš, Kr. Chlmec písm. F, G, Leles písm. C, Č ; Palková Anita 8 prízemie +421562444210 anita.palkova@upsvr.gov.sk
Poľany, Svinice, Kr. CHlmec písm. M, O, Leles písm. R, S, Š, T; Pándyová Monika Bc. 2 prízemie +421562444211 monika.pandyova@upsvr.gov.sk
V. Horeš, Kr, Chlemc písm. Š, T, U, V, Z, Ž ; Pankovicsová Andrea 17 prízemie +421562444212 andrea.pankovicsova@upsvr.gov.sk
Svätá Mária, Kr. Chlmec písm. K, Leles písm. K ; Sajková Annamária 4 prízemie +421562444207 annamaria.sajkova@upsvr.gov.sk
Pribeník, Soľnička, Kr. Chlmec písm. I, J, Leles písm, G, H, J; Szaxonová Edina Mgr. 4 prízemie +421562444206 edina.szaxonova@upsvr.gov.sk
Rád, Boľ, KCH písm. N, ; Švistunová Beáta Mgr. 29 prízemie +421562444203 beata.svistunova@upsvr.gov.sk
Zatín , Kr. Chlmec písm. L, Leles písm. L, M, P ; Tamašová Mária 2 prízemie +421562444225 maria.tamasova@upsvr.gov.sk
Dobrá, Kr.Chlmec písm. C, Č, D, E, Leles písm. B ; Ujháziová Andrea 8 prízemie +421562444210 andrea.ujhaziova@upsvr.gov.sk
správne konanie Weiser Tibor Ing. 17 prízemie +421562444204 tibor.weiser@upsvr.gov.sk
Agenda služieb občana, pracovisko Čierna nad Tisou
M.Trakany ; Boronkaiová Erika Ing. +421562443222 erika.boronkaiova@upsvr.gov.sk
V.Trakany ; Csomová Valéria Mgr. +421562443223 valeria.csomova@upsvr.gov.sk
Čierna, Čierna nad Tisou písm, A, B, C, Č, D, E, F; Katrinčáková Kitti +421562443222 kitti.katrincakova@upsvr.gov.sk
Čierna nad Tisou písm. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S ; Lengyelová Margita +421562443219 margita.lengyelova@upsvr.gov.sk
Biel, Čierna nad Tisou písm. Š, T, V, W, Z ; Šalamonová Lívia Ing. +421562443223 livia.salamonova@upsvr.gov.sk
Boťany ; Šottová Mária +421562443221 maria.sottova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb občana, pracovisko Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom, Klín nad Bodrogom ; Gažová Jaroslava Bc. 3 1 +421562448213 jaroslava.gazova@upsvr.gov.sk
M. Kamenec, V. Kamenec, Strážne , Bara ; Kovács Tímea Mgr. 2 1 +421562448214 timea.kovacsova@upsvr.gov.sk
recepcia, Borša, Ladmovce ; Lejková Eleonóra Mgr. 4 1 +421562448215 eleonora.lejkova@upsvr.gov.sk
Zemplín, Sl.Nové Mesto , Viničky ; Mulidránová Henrieta Mgr. 2 1 +421562448216 henrieta.mulidranova@upsvr.gov.sk
Somotor, Černochov ; Sitkárová Martina Ing. 3 1 +421562448217 martina.sitkarova@upsvr.gov.sk

referát služieb pre zamestnávateľov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
cudzinci a povolenia na prácu Franerová Iveta Ing. 231 I. +421562446271 iveta.franerova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Kántorová Eva MVDr. 231 I. +421562446270 eva.kantorova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Dvorožňáková Lenka Mgr. 231 I. +421562446273 lenka.dvoroznakova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Madzin Ľubomír Ing. 231 I. +421562446272 lubomir.madzin@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest - obvod KCH, ČNT, SNB Bodnárová Alexandra Mgr. I. +421562443274 mobil. tel. číslo +421 915 912 177 alexandra.bodnarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lukácsová Andrea, Mgr. 212 I. +421 56 2446 310 andrea.lukacsova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Berešová Stela Mgr. 232 I. +421 56 2446 313 stela.beresova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Princíková Kvetoslava, Mgr. 232 I. +421 56 2446 313 kvetoslava.princikova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Sotáková Miriam, Mgr. 213 I. +421 56 2446 315 miriam.sotakova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Váchalová Tatiana Mgr. 213 I. +421 56 2446 315 tatiana.vachalova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Grünwaldová Jana, Mgr. 232 I. +421 56 2446 312 jana.grunwaldovaKadukova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Mazarová Lenka Ing. 233 I. +421 56 2446 314 lenka.mazarova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Pilišiová Lucia Mgr. 233 I. +421 56 2446 314 lucia.pilisiova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Šipoš Alexander Mgr. 233 I. +421 56 2446 314 alexander.sipos@upsvr.gov.sk
poradca Sečovce Hrušovská Viera, Ing. I. +421 56 2447 315 viera.hrusovska@upsvr.gov.sk
poradca Sečovce Kačuráková Lenka Ing. I. +421 56 2447 200 lenka.kacurakova@upsvr.gov.sk
poradca Sečovce Vaľovčin Jozef Mgr. I. +421 56 2447 315 jozef.valovcin@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Erdélyi Lívia, Mgr. I. +421 56 2444 317 livia.erdelyi@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Kulcsár Bartolomej, Mgr. I. +421 56 2444 317 bartolomej.kulcsar@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Boháčiková Terézia Mgr. I. +421 56 2444 317 terezia.bohacikova@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Lacková Evelína Mgr. I. +421 56 2444 317 evelina.lackova@upsvr.gov.sk
poradca Streda nad Bodrogom Szabó Zsolt, Mgr. I. +421 56 2448 316 zsolt.szabo@upsvr.gov.sk
poradca Streda nad Bodrogom Fráterová Michaela Ing. I. +421 56 2448 316 michaela.lukacsova@upsvr.gov.sk
poradca Čierna nad Tisou Brázdová Katarína Mgr. I. +421 56 2443 318 katarina.brazdova@upsvr.gov.sk
poradca Čierna nad Tisou Gdovinová Petra Ing. I. +421 56 2443 319 petra.gdovinova@upsvr.gov.sk
poradca Čierna nad Tisou Cziferiová Aneta Mgr. I. +421 56 2443 319 aneta.cziferiova@upsvr.gov.sk

oddelenie hmotnej núdze a ŠSD

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kučáková Alena Ing. 200 II. 421562446550 alena.kucakova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Bicáková Erika Mgr. 217 II. 421562446552 erika.bicakova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Dragulová Štefánia Bc. 207 II. 421562446558 stefania.dragulova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Hricová Anna Ing. 208 II. 421562446557 anna.hricova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Jíleková Monika Ing. 211 II. 421562446551 monika.jilekova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Liba Patrik PhDr. 214 II. 421562446556 patrik.liba@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Maťašová Jana PhDr. 205 II. 421562446554 jana.matasova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Mihucová Kvetoslava Mgr. 211 II. 421562446555 kvetoslava.mihucova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Pačová Viera Ing. 208 II. 421562446557 viera.pacova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Peti Martin Mgr. 211 II. 421562446551 martin.peti@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Süčová Daniela Mgr. 217 II. 421562446552 daniela.sucova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Šlachtičová Eva Ing. 207 II. 421562446558 eva.slachticova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Vaňková Ivana Ing. 205 II. 421562446554 ivana.vankova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Čižmáriková Monika Mgr. 50 I. 421562447570 monika.cizmarikova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Bajusová Mária Bc. 51 I. 421562447572 maria.bajusova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Mergešová Martina Mgr. 52 I. 421562447573 martina.mergesova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Tomková Mária Bc. 53 I. 421562447568 maria.tomkova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Hurčíková Ingrid Mgr. 54 I. 421562447571 ingrid.hurcikova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Marcinová Stela Mgr. 55 I. 421562447569 stela.marcinova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Demeterová Kvetoslava, JUDr. 206 I. +421 56 2446 670 Kvetoslava.Demeterova@upsvr.gov.sk
Diladiová Jana, Mgr. 204 I. +421 56 2446 674 Jana.Diladiova@upsvr.gov.sk
Popadincová Katarína Ing. 219 I. +421 56 2446 671 Katarina.Popadincova@upsvr.gov.sk
Mináriková Dagmar, Ing. 218 I. +421 56 2446 672 Dagmar.Minarikova@upsvr.gov.sk
Pavková Viera, Ing. 218 I. +421 56 2446 676 Viera.Pavkova@upsvr.gov.sk
Stašová Alena, Mgr. 219 I. +421 56 2446 673 Alena.Stasova@upsvr.gov.sk
Vašková Mária Ing. 219 I. +421 56 2446 673 Maria.Vaskova@upsvr.gov.sk
Vidová Viktória Ing. 204 I. +421 56 2446 674 Viktoria.Vidova@upsvr.gov.sk
Tamášová Alžbeta, Mgr. 107 I. +421 56 2446 675 Alzbeta.Tamasova@upsvr.gov.sk
Gajdošová Jana, Mgr. 216 I. +421 56 2446 677 Jana.Gajdosova@upsvr.gov.sk
Mokrišová Jana, Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Jana.Mokrisova@upsvr.gov.sk
Velebová Erika, Mgr. 103 prizemie +421 56 2446 660 Erika.Velebova@upsvr.gov.sk
Bojtiová Erika, Mgr. 104 prizemie +421 56 2446 664 Erika.Bojtiova@upsvr.gov.sk
Lajčáková Slavomíra, Mgr. 107 prizemie +421 56 2446 663 Slavomira.Lajcakova@upsvr.gov.sk
Kušnírová Antónia, PhDr. 103 prizemie +421 56 2446 661 Antonia.Kusnirova@upsvr.gov.sk
DP Kráľ. Chlmec Chomová Gabriela Ing. informácie, nové žiadostí 4 +421 56 2444 203 Gabriela.Chomova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Suchoža Oskár, Mgr. 128 I. +421 56 2445 600 oskar.suchoza@upsvr.gov.sk
Bérešová Eva, Mgr. 118 I. +421 56 2445 604 eva.beresova@upsvr.gov.sk
Bukatová Marta, Mgr. 130 I. +421 56 2445 606 marta.bukatova@upsvr.gov.sk
Dimunová Gabriela, Mgr. 120 I. +421 56 2445 608 gabriela.dimunova@upsvr.gov.sk
Krištof Matúš, Mgr. 130 I. +421 56 2445 607 matus.kristof@upsvr.gov.sk
Malackaničová Stanislava, Mgr. 122 I. +421 56 2445 603 stanislava.malackanicova@upsvr.gov.sk
Mervová Žaneta, Mgr. 119 I. +421 56 2445 610 zaneta.mervova@upsvr.gov.sk
Neckarová Viktória, Mgr. 127 I. +421 56 2445 601 viktoria.neckarova@upsvr.gov.sk
Nováková Mária, Mgr. 125 I. +421 56 2445 609 maria.novakova@upsvr.gov.sk
Sačuriová Kristína Bc. 127 I. +421 56 2445 601 kristina.sacuriova@upsvr.gov.sk
Sirovcová Ivana , Mgr. 125 I. +421 56 2445 609 ivana.sirovcova@upsvr.gov.sk
Sučová Lýdia, Mgr. 121 I. +421 56 2445 605 lydia.sucova@upsvr.gov.sk
Šandorová Bibiana, PhDr. 125 I. +421 56 2445 602 bibiana.sandorova@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Michalková Dana, Mgr. 1 prízemie +421 56 2445 640 dana.michalkova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Kráľ. Chlmec Bányácskiová Alžbeta Mgr. 13 I. +421 56 2444 610 alzbeta.banyackiova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Kráľ. Chlmec Szücsová Barbara, Mgr. 13 I. +421 56 2444 563 barbara.szucsova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Čierna nad Tisou Kášová Judita Mgr. I. +421 56 2443 612 judita.kasova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Čierna nad Tisou Makkaiová Kinga dr.jur. I. +421 56 2443 612 kinga.makkaiova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych optatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Horovská Beáta, Ing. 220 II. +421 56 2446 400 Beata.Horovska@upsvr.gov.sk
§51 - Absol . prax., Belej Milan 106 I. +421 56 2446 410 Milan.Belej@upsvr.gov.sk
NP CnTP II. A3 Borščová Adriana, Ing. 226 II. +421 56 2446 413 Adriana.Borscova@upsvr.gov.sk
§32, NP CnTP I. A5 Ďurová Anna, Mgr. 102 I. +421 56 2446 412 Anna.Durova@upsvr.gov.sk
§52, §52a Ferenčíková Agáta, Ing. 205 II. +421 56 2446 418 Agata.Ferencikova@upsvr.gov.sk
ESF Grodzová Ingrid, Ing. 101 I. +421 56 2446 405 Ingrid.Grodzova@upsvr.gov.sk
§52, §52a, §50j Horňáková Helena, Mgr. 205 II. +421 56 2446 416 Helena.Hornakova@upsvr.gov.sk
§54 -Praxou ..., §50 Jurková Antónia, Mgr. 226 II. +421 56 2446 415 Antonia.Jurkova@upsvr.gov.sk
ESF Jakubová Anna Ing. 101 I. +421 56 2446 403 Anna.Jakubova@upsvr.gov.sk
§60 Kolesárová Dana, Mgr. 206 II. +421 56 2446 408 Dana.Kolesarova@upsvr.gov.sk
§49 Minďarová Klaudia, Mgr. 227 II. +421 56 2446 402 Klaudia.Mindarova@upsvr.gov.sk
ESF Neupauerová Andrea, Mgr. 101 I. +421 56 2446 404 Andrea.Neupauerova@upsvr.gov.sk
§51a ; NP CnTP I. A5 Novotná Erika, Mgr. 102 I. +421 56 2446 414 Erika.Novotna@upsvr.gov.sk
ESF Pásztorová Veronika, Mgr. 226 II. +421 56 2446 415 Veronika.Pasztorova@upsvr.gov.sk
ESF Poľacká Slavomíra, Mgr. 101 I. +421 56 2446 406 Slavomira.Polacka@upsvr.gov.sk
NP CnTP I.+ II. Slivková Viera, Bc. 206 II. +421 56 2446 409 Viera.Slivkova@upsvr.gov.sk
ESF Snížiková Jana, Ing. 101 I. +421 56 2446 406 Jana.Snizikova@upsvr.gov.sk
§60 Szalaiová Valéria, Ing. 206 II. +421 56 2446 407 Valeria.Szalaiova2@upsvr.gov.sk
NP CnTP I.+ II. Šoltészová Dagmar, Mgr. 227 II. +421 56 2446 417 Dagmar.Solteszova@upsvr.gov.sk
§53 Takáč Viktor Ing. 106 I. +421 56 2446 411 Viktor.Takac@upsvr.gov.sk
ESF Vassova Mária Mgr. 101 I. +421 562446 404 Maria.Vassova@upsvr.gov.sk
späť