Kontakty

Ústredňa ÚPSVaR Vranov n. T.

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n. T.
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Ústredňa ÚPSVaR Vranov n. T. Ústredňa, podateľňa 128 5 057 / 244 5 999

Oddelenie služieb pre občana

Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou Recepcia: 057/244 5 250
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Balická Dagmar, Ing. 64B 2 057/244 5 200 dagmar.vargova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Konyová Zuzana 55 2 057/244 5 216 zuzana.konyova@upsvr.gov.sk
Recepcia Bajcurová Etela 55 2 057/244 5 215 etela.bajcurova@upsvr.gov.sk
obce Girovce, Hlinné - priezvisko so začiatočným písmenom A-Š Vagaská Anna, Mgr. 56 2 057/244 5 202 anna.vagaska@upsvr.gov.sk
obce Jastrabie, Rudlov, Hlinné - priezvisko so začiatočným písmenom T-Ž Karpáčová Tatiana, Mgr. 56 2 057/244 5 203 tatiana.karpacova@upsvr.gov.sk
obec Čaklov-priezvisko so začiatočným písmenom A-Koš Šulič Peter, Ing. 57 2 057/244 5 201 peter.sulic@upsvr.gov.sk
obec Čaklov- priezvisko so začiatočným písmenom Kot-Ž Verčimáková Adriana, Mgr. 57 2 057/244 5 201 adriana.vercimakova@upsvr.gov.sk
obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Mil-Rev, Goro-Gz Kertisová Anna 58 2 057/244 5 219 anna.kertisova@upsvr.gov.sk
obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Ku-Mik, Hreš-Hz Peržeľová Viera, Mgr. 58 2 057/244 5 218 viera.perzelova@upsvr.gov.sk
obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Čo-Ge, Ch Palenčíková Emília, Mgr. 59 2 057/244 5 221 emilia.palencikova@upsvr.gov.sk
obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom A-Či, I, Jam Tomková Terézia, Ing. 59 2 057/244 5 220 terezia.tomkova@upsvr.gov.sk
obec Čičava - priezvisko so začiatočným písmenom A-R Repčínová Viera, Ing. 61 2 057/244 5 205 viera.repcinova@upsvr.gov.sk
obce Kamenná Poruba, obec Čičava - priezvisko so začiatočným písmenom S - Ž Sivičová Viera, Bc. 60 2 057/244 5 204 viera.sivicova@upsvr.gov.sk
obce Sedliská, Slovenská Kajňa, Štefanovce, Kučín - Karch, Karš, R-Ž Galbavá Martina 61 2 057/244 5 206 martina.galbava@upsvr.gov.sk
obce Nižný Hrušov, Poša, Kučín - A-P Jakubová Renáta, bc. 61 2 057/244 5 205 renata.jakubova@upsvr.gov.sk
obec Zámutov - priezvisko so začiatočným písmenom D-F Serafínová Martina 62 2 057/244 5 207 martina.serafinova@upsvr.gov.sk
obec Zámutov - priezvisko so začiatočným písmenom G-K Babenská Dagmar 63 2 057/244 5 208 dagmar.babenska@upsvr.gov.sk
obec Dlhé Klčovo, Hencovce Lazurová Terézia 63 2 057/244 5 208 terezia.lazurova@upsvr.gov.sk
obce Nižný Kručov, obec Banské - priezvisko so začiatočným písmenom A-R Demčáková Jarmila, Mgr. 64 2 057/244 5 209 jarmila.demcakova@upsvr.gov.sk
obce Ondavské Matiašovce, Banské - priezvisko so začiatočným písmenom S-Ž Kolečavová Mária, Ing. 64 2 057/244 5 209 maria.kolecavova@upsvr.gov.sk
obce Ďapalovce, Michalok, Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Jan- Kr Demčáková Mária, Mgr. 69 2 057/244 5 210 maria.demcakova3@upsvr.gov.sk
obce Majerovce, Malá Domaša, Tovarné, Vyšný Kazimír, Merník, Rafajovce Kočišová Mária, mgr. 69 2 057/244 5 211 maria.kocisova@upsvr.gov.sk
obce Giglovce, Holčíkovce, Piskorovce, Žalobín, Tovarnianska Polianka Jenčová Danka, mgr. 70 2 057/244 5 217 danka.jencova@upsvr.gov.sk
obec Sečovská Polianka, Cabov, Juskova Voľa Ondičová Jarmila, mgr. 70 2 057/244 5 212 jarmila.ondicova@upsvr.gov.sk
obce Jasenovce,Kvakovce, Soľ - priezvisko so začiatočným písmenom K-Ž, Komárany - K-Ž Turanská Andrea, Mgr. 59 2 057/244 5 213 andrea.turanska@upsvr.gov.sk
obec Vechec - priezvisko so začiatočným písmenom A, B, N-Ž, Benkovce - I-Ž Dobranská Martina 71B 2 057/244 5 222 martina.dobranska@upsvr.gov.sk
obec Sačurov, Nová Kelča Bakajsová Kvetoslava, Mgr. 72 2 057/244 5 214 kvetoslava.bakajsova@upsvr.gov.sk
obce Davidov, Nižný Hrabovec Hromuľáková Miroslava, Mgr. 59 2 057/244 5 213 miroslava.hromulakova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Zeleňák Ján, Ing. 113 4 057/244 5 271 jan.zelenak@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa - oblasť EURES Bačová Mária, Bc. 123 5 057/244 5 280 maria.bacova@upsvr.gov.sk
Výber vhodných UoZ na jednotlivé nástroje AOTP, poskytovanie informačných a poradenských služieb (§42), prijímanie žiadostí UoZ - na § 32,51,52a)poskytovanie pomoci a poučenia pre UoZ Štefaňáková Ľubica, ing. 111 4 057/244 5 230 lubica.stefanakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Hanušovce nad Topľou, Zámocká 153, 094 31
obce Pavlovce, Hanušovce n. T. - priezvisko so začiatočným písmenom A - Hn Mikita Jozef, Ing. 11 P 057/244 4 250 jozef.mikita@upsvr.gov.sk
obce Petrovce, Bystré - priezvisko so začiatočným písmenom A - Me Gajdoš Jaroslav, Ing. 9A P 057/244 4 253 jaroslav.gajdos@upsvr.gov.sk
obce Babie, Prosačov, Radvanovce, Ruská Voľa, Vyšný Žipov, Zlatník Balogová Danka, Bc. 8 P 057/244 4 254 danka.verbovancova@upsvr.gov.sk
obec Hanušovce n. T.- priezvisko so začiatočným písmenom Ho - Pe Molitorisová Mária, Mgr. 1 1 057/244 4 255 maria.molitorisova@upsvr.gov.sk
obce Hermanovce, Matiaška, Medzianky, Bystré - priezvisko so začiatočným písmenom - Mi-Ž Molitorisová Emília, Mgr. 2 1 057/244 4 252 emilia.molitorisova@upsvr.gov.sk
obce Čierne nad Topľou, Vlača, Hanušovce n. T. - priezvisko so začiatočným písmenom - Pi- Ž Končárová Daniela, Mgr. 2 1 057/244 4 251 daniela.koncarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľoi
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
1. kontakt Vranov nad Topľou 73 2 057 / 244 5 503
1. kontakt Hanušovce nad Topľou 7 P 057 / 244 4 505
späť