Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou Recepcia: 057/244 5 250
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Balická Dagmar, Ing. 64B 2 057/244 5 200 dagmar.vargova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Konyová Zuzana R 2 057/244 5 216 zuzana.konyova@upsvr.gov.sk
Recepcia Velčko Michaela, Ing. 55 2 057/244 5 215 michaela.ivancova@upsvr.gov.sk
Recepcia Hlavatá Simona, Mgr. 55 2 057/244 5 215 simona.hlavata@upsvr.gov.sk
obec Čaklov-priezvisko so začiatočným písmenom A-Koš Šulič Peter, Ing. 57 2 057/244 5 201 peter.sulic@upsvr.gov.sk
obec Čaklov- priezvisko so začiatočným písmenom Kot-Ž Verčimáková Adriana, Mgr. 57 2 057/244 5 201 adriana.vercimakova@upsvr.gov.sk
obce Jastrabie, Rudlov, Hlinné - priezvisko so začiatočným písmenom T-Ž Karpáčová Tatiana, Mgr. 56 2 057/244 5 203 tatiana.karpacova@upsvr.gov.sk
obce Girovce, Hlinné - priezvisko so začiatočným písmenom A-Š Vagaská Anna, Mgr. 56 2 057/244 5 202 anna.vagaska@upsvr.gov.sk
obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Mil-Rev, Goro-Gz Kertisová Anna 58 2 057/244 5 219 anna.kertisova@upsvr.gov.sk
obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Ku-Mik, Hreš-Hz Peržeľová Viera, Mgr. 58 2 057/244 5 218 viera.perzelova@upsvr.gov.sk
obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom T-Ž, Gi-Go Krajčiová Simona, Mgr. 58 2 057/244 5 219 simona.krajciova@upsvr.gov.sk
obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Ria-Šva, Ha-Hr Džuková Jana, Ing. 58 2 057/244 5 218 jana.dzukova@upsvr.gov.sk
obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Čo-Ge, Ch Palenčíková Emília, Mgr. 59 2 057/244 5 221 emilia.palencikova@upsvr.gov.sk
obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom A-Či, I, Jam Tomková Terézia, Ing. 59 2 057/244 5 220 terezia.tomkova@upsvr.gov.sk
obec Čičava - priezvisko so začiatočným písmenom A-R Repčínová Viera, Ing. 60 2 057/244 5 204 viera.repcinova@upsvr.gov.sk
obce Kamenná Poruba, obec Čičava - priezvisko so začiatočným písmenom S - Ž Sivičová Viera, Bc. 60 2 057/244 5 204 viera.sivicova@upsvr.gov.sk
obce Sedliská, Slovenská Kajňa, Štefanovce, Kučín - Karch, Karš, R-Ž Galbavá Martina 61 2 057/244 5 206 martina.galbava@upsvr.gov.sk
obce Nižný Hrušov, Poša, Kučín - A-P Jakubová Renáta, bc. 61 2 057/244 5 205 renata.jakubova@upsvr.gov.sk
obec Zámutov - priezvisko so začiatočným písmenom A-Č, L-Ž Vaľková Jaroslava, Ing. 62 2 057/244 5 207 viera.repcinova@upsvr.gov.sk
obec Zámutov - priezvisko so začiatočným písmenom D-F Serafínová Martina 62 2 057/244 5 207 martina.serafinova@upsvr.gov.sk
obec Zámutov - priezvisko so začiatočným písmenom G-K Babenská Dagmar 63 2 057/244 5 208 dagmar.babenska@upsvr.gov.sk
obec Dlhé Klčovo, Hencovce Lazurová Terézia 63 2 057/244 5 208 terezia.lazurova@upsvr.gov.sk
obce Nižný Kručov, obec Banské - priezvisko so začiatočným písmenom A-R Demčáková Jarmila, Mgr. 64 2 057/244 5 209 jarmila.demcakova@upsvr.gov.sk
obce Ondavské Matiašovce, Banské - priezvisko so začiatočným písmenom S-Ž Kolečavová Mária, Ing. 64 2 057/244 5 209 maria.kolecavova@upsvr.gov.sk
obce Ďapalovce, Michalok, Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Jan- Kr Demčáková Mária, Mgr. 69 2 057/244 5 210 maria.demcakova3@upsvr.gov.sk
obce Majerovce, Malá Domaša, Tovarné, Vyšný Kazimír, Merník, Rafajovce Kočišová Mária, mgr. 69 2 057/244 5 211 maria.kocisova@upsvr.gov.sk
obce Giglovce, Holčíkovce, Piskorovce, Žalobín, Tovarnianska Polianka Jenčová Danka, mgr. 70 2 057/244 5 217 danka.jencova@upsvr.gov.sk
obec Sečovská Polianka, Cabov, Juskova Voľa Ondičová Jarmila, mgr. 70 2 057/244 5 212 jarmila.ondicova@upsvr.gov.sk
obec Soľ - priezvisko so začiatočným písmenom A-J, Komárany - A-J Sopková Paulína, PhDr. 71 2 057/244 5 213 paulina.sopkova@upsvr.gov.sk
obce Jasenovce,Kvakovce, Soľ - priezvisko so začiatočným písmenom K-Ž, Komárany - K-Ž Turanská Andrea, Mgr. 71 2 057/244 5 213 andrea.turanska@upsvr.gov.sk
obec Vechec - priezvisko so začiatočným písmenom A, B, N-Ž, Benkovce - I-Ž Dobranská Martina 71B 2 057/244 5 222 martina.dobranska@upsvr.gov.sk
obec Vechec - priezvisko so začiatočným písmenom C-M, Benkovce - A-Ch Labonová Mária 71B 2 057/244 5 222 maria.labonova@upsvr.gov.sk
obec Sačurov, Nová Kelča Bakajsová Kvetoslava, Mgr. 72 2 057/244 5 214 kvetoslava.bakajsova@upsvr.gov.sk
obce Davidov, Nižný Hrabovec Hromuľáková Miroslava, Mgr. 72 2 057/244 5 214 miroslava.hromulakova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Tesák Milan, Ing. 124 5 057/244 5 270 milan.tesak@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Zeleňák Ján, Ing. 124 5 057/244 5 271 jan.zelenak@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa - oblasť EURES Bačová Mária, Bc. 123 5 057/244 5 280 maria.bacova@upsvr.gov.sk
projekt "BAZ" Frenová Mária, Bc. 178 7 057/244 5 230 maria.frenova@upsvr.gov.sk
Výber vhodných UoZ na jednotlivé nástroje AOTP, poskytovanie informačných a poradenských služieb (§42), prijímanie žiadostí UoZ - na § 32,51,52a)poskytovanie pomoci a poučenia pre UoZ Štefaňáková Ľubica, ing. 178 7 057/244 5 230 lubica.stefanakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Hanušovce nad Topľou, Zámocká 153, 094 31
obce Detrik, Durďoš, Petkovce, Remeniny, Skrabské, Vavrinec Šimková Anna, Ing. 9A 1 057/244 4 253 anna.simkova@upsvr.gov.sk
obce Petrovce, Bystré - priezvisko so začiatočným písmenom A - Me Gajdoš Jaroslav, Ing. 9A 1 057/244 4 253 jaroslav.gajdos@upsvr.gov.sk
obce Pavlovce, Hanušovce n. T. - priezvisko so začiatočným písmenom A - Hn Mikita Jozef, Ing. 11 1 057/244 4 250 jozef.mikita@upsvr.gov.sk
obce Babie, Prosačov, Radvanovce, Ruská Voľa, Vyšný Žipov, Zlatník Verbovancová Danka, Bc. 8 1 057/244 4 254 danka.verbovancova@upsvr.gov.sk
obec Hanušovce n. T.- priezvisko so začiatočným písmenom Ho - Pe Molitorisová Mária, Mgr. 1 2 057/244 4 255 maria.molitorisova@upsvr.gov.sk
obce Hermanovce, Matiaška, Medzianky, Bystré - priezvisko so začiatočným písmenom - Mi-Ž Molitorisová Emília, Mgr. 2 2 057/244 4 252 emilia.molitorisova@upsvr.gov.sk
obce Čierne nad Topľou, Vlača, Hanušovce n. T. - priezvisko so začiatočným písmenom - Pi- Ž Končárová Daniela, Mgr. 2 2 057/244 4 251 daniela.koncarova@upsvr.gov.sk
späť