Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSO, pracovisko Námestovo
vedúca oddelenia Kormaňáková Eva, Mgr. 9A 0 043/2445310 eva.kormanakova@upsvr.gov.sk
Námestovo A – O Babinská Janka, Mgr. 3A 0 043/2445312 janka.babinska@upsvr.gov.sk
Klin, Gluštíková Oľga, Mgr. 1A 0 043/2445314 olga.glustikova@upsvr.gov.sk
Mútne, Rabčice, Vasiľov, Zubrohlava Graňáková Marianna, Mgr. 2A 0 043/2445317 marianna.granakova@upsvr.gov.sk
RECEPCIA Jašurová Marta 0 043/2445250 marta.jasurova@upsvr.gov.sk
Sihelné, Rabča K - Ž Klinovská Ivana, Mgr. 5A 0 043/2445315 ivana.klinovska@upsvr.gov.sk
Babín, Ťapešovo, Vavrečka, Oravská Jasenica, Hruštín Kubíková Nina, Ing. 8A 0 043/2445311 nina.kubikova@upsvr.gov.sk
Oravské Veselé, Lokca, Or. Polhora Sládkovič Peter, Mgr. 8A 0 043/2445311 peter.sladkovic@upsvr.gov.sk
Bobrov, Rabča A – J Snováková Zdena, Mgr. 6A 0 043/2445316 zdenka.snovakova@upsvr.gov.sk
Beňadovo, Námestovo P – Ž, Vaterková Oľga, Mgr. 4A 0 043/2445319 olga.vaterkova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Krupa Peter, Mgr. 4B 0 043/2445501 peter.krupa@upsvr.gov.sk
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Poláková Anna, Mgr. 4B 0 043/2445318 anna.polakova2@upsvr.gov.sk
OSO, pracovisko Zákamenné
Oravská Lesná, Krušetnica Balková Marta, Ing. 4 2 043/2448551 marta.balkova@upsvr.gov.sk
Zákamenné S - Ž, Breza Beňušová Janka, Mgr. 3 2 043/2448311 janka.benusova@upsvr.gov.sk
Novoť, Lomná Papánová Valéria, Mgr. 1 2 043/2448310 valeria.papanova@upsvr.gov.sk
Zákamenné A - R Sobčáková Emília, Mgr. 3 2 043/2448311 emilia.sobcakova@upsvr.gov.sk
OSO, pracovisko Tvrdošín
Recepcia 3 043/2447250
Tvrdošín R - Ž, Suchá Hora, O. B. Potok Gasperová Zdena, Mgr. 302 3 043/2447555 zdena.gasperova@upsvr.gov.sk
Zábiedovo, Vitanová, Liesek Hrnčiarová Eva, Mgr. 314 3 043/2447513 eva.hrnciarova@upsvr.gov.sk
Brezovica, Tvrdošín A - J Ješšová Monika, Mgr. 301 3 043/2447402 monika.jessova@upsvr.gov.sk
Zuberec, Čimhová, Trstená - A - L Kovalík Jozef, Ing. 303 3 043/2447303 jozef.kovalik@upsvr.gov.sk
Tvrdošín - K - P, Hladovka, Štefanov nad Oravou Obrtáčová Monika, Mgr. 313 3 043/2447553 monika.obrtacova@upsvr.gov.sk
Trstená M-Ž, Podbieľ Perichtová Gabriela, Mgr. 312 3 043/2447314 gabriela.perichtova@upsvr.gov.sk
Nižná, Habovka Železňáková Helena, Mgr. 315 3 043/2447312 helena.zeleznakova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre zámestnávateľa
Brišáková Ivana, Mgr. 304 3 043/2447313 ivana.brisakova@upsvr.gov.sk
späť