Oddelenie služieb občana

Oddelenie služieb občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb občana, pracovisko Trebišov
vedúca oddelenia OSO Trebišov Maďarová Jana, Mgr. 108 prízemie +421562446200 jana.madarova@upsvr.gov.sk
M.Tŕňa, Sirník , Plechotice , TV písm. Balog - Balogová ; Binková Iveta, Mgr. 118 prízemie +421562446204 iveta.binkova@upsvr.gov.sk
Kuzmice, TV pism. Baloh- Bž, X , Y ; Čičik Matúš, Ing. 134 prízemie +421562446212 matus.cicik@upsvr.gov.sk
Hrčeľ, Luhyňa, TV pism. J, Z, Ž ; Dynisová Jana 133 prízemie +421562446209 jana.dynisova@upsvr.gov.sk
recepcia Dzurová Erika Ing. 117 prízemie +421562446203 erika.dzurova@upsvr.gov.sk
N.Žipov, TV pism. I, Í, T, Ť ; Fečojagerová Janka, Ing. 134 prízemie +421562446213 janka.fecojagerova@upsvr.gov.sk
Cejkov, Z. Branč , TV pism. C, Č, F ,CH ; Horňáková Monika, Mgr. 133 prízemie +421562446207 monika.hornakova@upsvr.gov.sk
Hraň, TV pism. V, W ; Chovancová Patrícia Mgr. 111 prízemie +421562446206 patricia.chovancova@upsvr.gov.sk
Kašov, Z.Jastrabie, V. Tŕňa , TV psm. M, Ištok Vladimír, Mgr. 118 prízemie +421562446204 vladimir.istok@upsvr.gov.sk
Kysta, Stanča, TV pism. P, Q ; Juhásová Emília, Mgr. 116 prízemie +421562446201 emilia.juhasova@upsvr.gov.sk
Byšta, Novosad, TV pism. R , S , N , Ň ; Jurašková Beáta 133 prízemie +421562446208 beata.juraskova@upsvr.gov.sk
recepcia Kmeťová Jaroslava Bc. 119 prízemie +421562446202 jaroslava.kmetova@upsvr.gov.sk
Čerhov, Veľaty, TV pism. Kor - Kž ; Meško Rudolf, Ing. 134 prízemie +421562446214 rudolf.mesko@upsvr.gov.sk
Brezina, Úpor, Z, Klečenov, Z.N.Ves, TV pism. E, É, G ; Patakyová Mária 111 prízemie +421562446206 maria.patakyova@upsvr.gov.sk
Michaľany, TV písm. U, Ú, Š ; Repková Alena Mgr. 134 prízemie +421562446205 alena.repkova@upsvr.gov.sk
Z.Hradište, Slivník , TV - pism. Ka-Kop ; Slejzáková Gabriela Ing. 134 prízemie +421562446216 gabriela.slejzakova@upsvr.gov.sk
Lastovce, TV písm. A, Á , L , Ľ ; Šimko Ján 133 prízemie +421562446210 jan.simko@upsvr.gov.sk
Brehov , Kužuchov , TV pism. D, Ď, Dz, Dž ; Širotníková Jozefína, Mgr. 116 prízemie +421562446201 jozefina.sirotnikova@upsvr.gov.sk
recepcia Šlezáková Kristína 134 prízemie +421562446203 kristina.slezakova@upsvr.gov.sk
recepcia Taboříková Milada 119 prízemie +421562446202 milada.taborikova@upsvr.gov.sk
Čeľovce , Kazimír, TV pism. Bab-Balof, H , O , Ó ; Zbojovský Pavol, Mgr. 133 prízemie +421562446211 pavol.zbojovsky@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb občana , pracovisko Sečovce
Bačkov Baňasová Magdaléna, Ing. 46 I. +421562447200 magdalena.banasova@upsvr.gov.sk
Veľké Ozorovce, Sečovce - S, Š; Babičová Anna, Ing, 46 I. +421562447200 anna.babicova@upsvr.gov.sk
Z.Teplica , SE pism. A,Á,O,Ó,P,R,Ŕ,V,W; Bialoňová Matilda Mgr. 39 I. +421562447205 matilda.bialonova@upsvr.gov.sk
Dargov, Dvorianky, Kravany, Zbehňov SE pism. C,Č,D,Ď, Dz, Dž, E,F,L, M; Danková Mária 47 I. +421562447204 maria.dankova@upsvr.gov.sk
Hriadky, M.Ozorovce, N.Ruskov, Višňov, SE pism. G,H,I,J,L; Kocanová Anna, Mgr. 37 I. +421562447201 anna.kocanova@upsvr.gov.sk
Egreš, Stankovce, Trnávka, SE pism. K; Koritková Františka 39 I. +421562447205 frantiska.koritkova@upsvr.gov.sk
Parchovany, SE pism. B, Z, Ž ; Serbinová Katarína, Mgr. 37 I. +421562447201 katarina.serbinova@upsvr.gov.sk
Vojčice, Sečovce - N, T, Ť, U, Ú; Zakuťanská Dana 47 I. +421562447204 dana.zakutanska@upsvr.gov.sk
* Služby pre občana, pracovisko Kr.Chlmec
vedúca pracoviska Macková Darina Ing. 17 prízemie +421562444200 darina.mackova@upsvr.gov.sk
recepcia Abaháziová Magdaléna 3 +421562444205 magdalena.abahaziova@upsvr.gov.sk
recepcia Botosová Beáta 3 prízemie +421562444205 beata.botosova@upsvr.gov.sk
Bačka, KCH písm. A, Á , C , Č ; Fekeová Viola 9 prízemie +421562444202 viola.fekeova@upsvr.gov.sk
Vojka, Kr.Chlmec pism. H, Leles písm,. G ; Hornyáková Judita Mgr. 4 prízemie +421562444208 judita.hornyakova@upsvr.gov.sk
Kr.Chlmec písm. B; Leles písm. A, Á ; Kótková Andrea Bc. 9 prízemie +421562444202 andrea.kotkova@upsvr.gov.sk
Svätuše, Kr. Chlmec písm. P, R, Š , U, Z, Ž ; Leles písm. V, Z ; Molnár Mikuláš Ing. 29 prízemie +421562444203 mikulas.molnar@upsvr.gov.sk
M.Horeš, Kr. Chlmec písm. G, Leles písm. C, Č, D, F ; Palková Anita 8 prízemie +421562444210 anita.palkova@upsvr.gov.sk
Boľ, Svinice, Kr. CHlmec písm. N, O, Leles písm. S, Š, T ; Petríková Nikoletta Mgr. 2 prízemie +421562444211 andrea.pankovicsova@upsvr.gov.sk
V. Horeš, Kr, Chlmec písm. S , V ; Pankovicsová Andrea Bc. 17 prízemie +421562444212 andrea.pankovicsova@upsvr.gov.sk
Svätá Mária, Kr. Chlmec písm. K, Leles písm. L, M ; Sajková Annamária 4 prízemie +421562444207 annamaria.sajkova@upsvr.gov.sk
Pribeník, Soľnička, Kr. Chlmec písm. I, J, Leles písm, H, J, K ; Szaxonová Edina Mgr. 4 prízemie +421562444206 edina.szaxonova@upsvr.gov.sk
Rád, Poľany, KCH písm. T ; Švistunová Beáta Mgr. 29 prízemie +421562444203 beata.svistunova@upsvr.gov.sk
Zatín , Kr. Chlmec písm. L, M , Leles písm. P , R ; Tamašová Mária 2 prízemie +421562444225 maria.tamasova@upsvr.gov.sk
Dobrá, Kr.Chlmec písm. D, E, F, Leles písm. B ; Ujháziová Andrea 8 prízemie +421562444210 andrea.ujhaziova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb občana, pracovisko Čierna nad Tisou
M.Trakany ; Boronkaiová Erika Ing. +421562443222 erika.boronkaiova@upsvr.gov.sk
V.Trakany ; Csomová Valéria Mgr. +421562443223 valeria.csomova@upsvr.gov.sk
Čierna, Čierna nad Tisou písm, A, B, C, Č, D, E, F, G ; Katrinčáková Kitti +421562443222 kitti.katrincakova@upsvr.gov.sk
Čierna nad Tisou písm. H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š ; Lengyelová Margita +421562443219 margita.lengyelova@upsvr.gov.sk
Biel, Čierna nad Tisou písm. Š, T, V, W, Z ; Šalamonová Lívia Ing. +421562443223 livia.salamonova@upsvr.gov.sk
Boťany ; Šottová Mária +421562443221 maria.sottova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb občana, pracovisko Streda nad Bodrogom
M. Kamenec, V. Kamenec, Strážne , Čerhochov Streda n B. pism. L, M, N, O, P, R, S ; ; Kovács Tímea Mgr. 2 1 +421562448214 timea.kovacsova@upsvr.gov.sk
recepcia, Borša, Bara, Klín nad B. , Streda nad B. pism. T, U, V Z ; Lejková Eleonóra Mgr. 4 1 +421562448215 eleonora.lejkova@upsvr.gov.sk
Zemplín, Sl.Nové Mesto , Viničky, Streda nad B. pism. E, F, G, H, I ,J, K ; Mulidránová Henrieta Mgr. 2 1 +421562448216 henrieta.mulidranova@upsvr.gov.sk
Somotor, Černochov ; Streda nad B. písm. A, B,C, D ; Sitkárová Martina Ing. 3 1 +421562448217 martina.sitkarova@upsvr.gov.sk
späť