Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie sprostredkovania práce, pracovisko Trebišov
vedúca oddelenia OSP Trebišov Germanová Jana Bc. 108 prízemie +421562446200 jana.germanova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. L, Ľ, Z, Ž , obce Brezina, Hrčeľ ; Dynisová Jana 133 prízemie +421562446209 jana.dynisova@upsvr.gov.sk
obce Kuzmice , Michaľany ; Dzurová Erika Ing. 133 prízemie +421562446211 erika.dzurova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. T, Ť , obce Malá Tŕňa, Nižný Žipov ; Fečojagerová Janka, Ing. 134 prízemie +421562446213 janka.fecojagerova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. R, S ; Galgóczyová Lenka Ing. 116 prízemie +421562446214 lenka.galgoczyova@upsvr.gov.sk
obce Z.Hradište, Sirnik TV - pism. Q, R, S ; Horváthová Monika, Mgr. 133 prízemie +421562446214 monika.horvathova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. J, U, Ú, V, W , obec Hraň, ; Chovancová Patrícia PhDr. 109 prízemie +421562446303 patricia.chovancova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. M , obce Čerhov, Veľká Tŕňa , Z. Branč ; Ištok Vladimír, Mgr. 134 prízemie +421562446212 vladimir.istok@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. G,CH, I, Í, P, obec Kazimír ; Juhásová Emília, Mgr. 116 prízemie +421562446201 emilia.juhasova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. C,Č,N,Ň, obce Kašov, Kysta, Plechotice, Zemplínska Nová Ves, Z. Klečenov ; Kmeťová Jaroslava Bc. 133 prízemie +421562446207 jaroslava.kmetova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. Ka-Kop, Kor - KZ, O, Ó X, Y, obec Kožuchov ; Kohutová Dajana Mgr. 134 prízemie +421562446216 dajana.kohutova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. A, Á, Balog - Baloghová , obce Cejkov, Slivník, Veľaty ; Popadincová Katarína Ing. 109 prízemie +421562446303 katarina.popadincova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. Baloh - Bž , H, obce Luhyňa, Z. Jastrabie ; Repková Alena Mgr. 134 prízemie +421562446205 alena.repkova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. F, obce Čeľovce, Lastovce ; Šimko Ján 133 prízemie +421562446210 jan.simko@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. D, Ď, Dz, Dž, E, É, obce Brehov, Byšta, Stanča ; Širotníková Jozefína, Mgr. 116 prízemie +421562446201 jozefina.sirotnikova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. Baa -Balof, Š , obce Novosad ; Taboříková Milada 133 prízemie +421562446208 milada.taborikova@upsvr.gov.sk
Referát sprostredkovania práce , pracovisko Sečovce
Bačkov, Dargov, Višňov, Sečovce písm. B, V, W ; Baňasová Magdaléna, Ing. 46 I. +421562447200 magdalena.banasova@upsvr.gov.sk
V. Ozorovce, Zemplínska Teplica, Sečovce písm. A, J, S, Š ; Babičová Anna, Ing, 46 I. +421562447200 anna.babicova@upsvr.gov.sk
Dvorianky, Kravany, Zbehňov, M.Ozorovce, Sečovce písm.C,Č,CH,D,Ď,Dz,Dž,E,F,M,R; Danková Mária 47 I. +421562447204 maria.dankova@upsvr.gov.sk
Hriadky, Parchovany Sečovce písm. G, H, Z, Ž; Kocanová Anna, Mgr. 39 I. +421562447205 anna.kocanova@upsvr.gov.sk
Egreš, Stankovce, Trnávka, Sečovce písm. K, P, O ; Koritková Františka 39 I. +421562447205 frantiska.koritkova@upsvr.gov.sk
Vojčice, Nový Ruskov, Sečovce písm. - I, L, N, T, Ť, U, Ú; Zakuťanská Dana 47 I. +421562447204 dana.zakutanska@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce, pracovisko Kr.Chlmec
poverená - vedením pracoviska OSP Lukácsová Andrea, Mgr. 17 prízemie +421562444200 andrea.lukacsova@upsvr.gov.sk
Dobrá, Solnička, Pribeník, Kr. Chlmec písm.: I,J, Leles písm.: H,J,K ; Abaháziová Magdaléna 3 prízemie +421562444205 magdalena.abahaziova@upsvr.gov.sk
M. Horeš, Kr. Chlmec písm.: D,E,F,G, Leles písm.: B,D,F ; Botosová Beáta 3 prízemie +421562444205 beata.botosova@upsvr.gov.sk
Bačka, Kr. Chlmec písm.: A,Á,B ; Fekeová Viola 9 prízemie +421562444207 viola.fekeova@upsvr.gov.sk
Boľ, Kr. Chlmec písm. C, Č ; Leles písm. A, Á,G, S, Š, T, V, Z, Ž ; Lacková Evelína Mgr. 2 prízemie +421562444211 evelina.lackova@upsvr.gov.sk
V. Horeš, Kr. Chlmec písm.: O,P,R,S,Š,U,V,Z,Ž; Pankovicsová Andrea Bc. 17 prízemie +421562444203 andrea.pankovicsova@upsvr.gov.sk
Svätá Mária, Vojka, Kr. Chlmec písm.: K, Leles písm.: C,Č,L,M ; Sajková Annamária 4 prízemie +421562444212 annamaria.sajkova@upsvr.gov.sk
Rád, Poľany, Svätuše, Kr. Chlmec písm. : N,T ; Švistunová Beáta Mgr. 29 prízemie +421562444203 beata.svistunova@upsvr.gov.sk
Zatín , Kr. Chlmec písm.: H,L,M, Leles písm.: N,O,P,R ; Tamašová Mária 2 prízemie +421562444225 maria.tamasova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce, pracovisko Čierna nad Tisou
M.Trakany, Čierna nad Tisou písm. : D, F ; Boronkaiová Erika Ing. č. 2 I. poschodie +421562443222 erika.boronkaiova@upsvr.gov.sk
V.Trakany , Boťany, Čierna nad Tisou písm.: Š, V, W, Z; Csomová Valéria Mgr. č. 1 I. poschodie +421562443223 valeria.csomova@upsvr.gov.sk
Čierna, Biel, Čierna nad Tisou písm.: A, Á, B, C, Č ; Katrinčáková Kitti č. 2 I. poschodie +421562443222 kitti.katrincakova@upsvr.gov.sk
Čierna nad Tisou písm.: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T ; Lengyelová Margita č. 2 I. poschodie +421562443219 margita.lengyelova@upsvr.gov.sk
Boťany, Čierna nad Tisou písm. S, Š ; Morovič Fehér Sandra Mgr č. 2 I. poschodie +421562443222 sandra.morovicfeher@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce, pracovisko Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom, Klín nad Bodrogom, Borša ; Gažová Jaroslava Bc. 3 1 +421562448213 jaroslava.gazova@upsvr.gov.sk
Zemplín, Ladmovce, Viničky, Černochov, Strážne, V.Kamenec, Bara ; Kovács Tímea Mgr. 2 1 +421562448214 timea.kovacsova@upsvr.gov.sk
Slov. Nové Mesto, M. Kamenec, Somotor ; Mulidránová Henrieta Mgr. 2 1 +421562448216 henrieta.mulidranova@upsvr.gov.sk
späť