Oddelenie služieb pre občana pracovisko Prievidza

Oddelenie služieb pre občana pracovisko Prievidza

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Sobotová Alžbeta, Mgr. 37 príz. 046/2440 200 Alzbeta.Sobotova@upsvr.gov.sk
recepcia Drozdová Anna 26 príz. 046/2440 218 Anna.Drozdova@upsvr.gov.sk
recepcia Garlíková Katarína, Ing. 26 príz. 046/2440 210 Katarina.Garlikova@upsvr.gov.sk
A,N,R Žiaková Ľudmila, Ing. 4 príz. 046/2440 234 Ludmila.Ziakova@upsvr.gov.sk
G,Bri-Bz Schniererová Amália, Bc. 5 príz. 046/2440 226 Amalia.Schniererova@upsvr.gov.sk
Pe-Pz, W Barboríková Renáta, Bc. 6 príz. 046/2440 211 Renata.Barborikova@upsvr.gov.sk
C, Č, Pa-Paž Maďarová Poláková Slávka, Bc. 6 príz. 046/2440 211 Slavka.Polakova@upsvr.gov.sk
Kot - Kup Hvolková Drahomíra, Bc. 7 príz. 046/2440 212 Drahomira.Hvolkova@upsvr.gov.sk
Mel - Mz Gregorová Jana Bc. 8 príz. 046/2440 221 Jana.Gregorova@upsvr.gov.sk
Ma - Mek Zimániová Magdaléna 8 príz. 046/2440 213 Magdalena.Zimaniova@upsvr.gov.sk
D,Ď,Dz,Dž,I,U, Vi, Vy Ivaničová Gabriela 34 príz. 046/2440 203 Gabriela.Ivanicova@upsvr.gov.sk
Va,Vá Vážanová Simona. Mgr. 36 príz. 046/2440 214 Simona.Vazanova@upsvr.gov.sk
Bem-Bre,E,Kur-Kz Obžerová Viera, Bc. 47 príz. 046/2440 201 Viera.Obzerova@upsvr.gov.sk
Ba-Bel,O Martinkovičová Eva, Ing. 47 príz. 046/2440 262 Eva.Martinkovicova@upsvr.gov.sk
Sa - Sý, Ve, Vu Michalcová Alena 48 príz. 046/2440 230 Alena.Michalcova@upsvr.gov.sk
F,J,Sza-Szz,Šťa-Štu Vlčeková Janette, PhDr. 49 príz. 046/2440 231 Janette.Vlcekova@upsvr.gov.sk
Ha - Hrd, Vl, Vo Jurenková Jana, Mgr. 50 príz. 046/2440 233 Jana.Jurenkova@upsvr.gov.sk
Ša - Šta Uríčková Lucia, Ing. 51 príz. 046/2440 217 Lucia.Urickova@upsvr.gov.sk
Ka - Koš Siváková Andrea, Ing. 51 príz. 046/2440 224 Andrea.Sivakova@upsvr.gov.sk
CH,L,Ľ,Šu-Šz, Vra - Vrz Mankovecká Ivana, Bc. 52 príz. 046/2440 219 Ivana.Mankovecka@upsvr.gov.sk
Hre-Hz,T,Ť,Z,Ž,Y Huličiaková Ľubica 53 príz. 046/2440 216 Lubica.Huliciakova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Škrípová Zuzana, Ing. 38 príz. 046/2440 270 Zuzana.Skripova@upsvr.gov.sk
Kráľová Marcela, Mgr. 39 príz. 046/2440 271 Marcela.Kralova@upsvr.gov.sk
Rácová Mária 38 príz. 046/2440 272 Maria.Racova@upsvr.gov.sk
Kršková Monika, Bc. 35 príz. 046/2440 273 Monika.Krskova@upsvr.gov.sk
späť