Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Alušicová Silvia, PhDr. 114 1.posch. 046/2440 500 Silvia.Alusicova@upsvr.gov.sk
NP Podpora ochrany detí pred násilím Štrbáková Mária, Ing. 14 príz. 046/2440 510 Maria.Strbakova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychologička Loziňáková Mária, Mgr. 16 príz. 046/2440 613 Maria.Lozinakova@upsvr.gov.sk
soc.pracovníčka Melichová Zuzana, Mgr. 15 príz. 046/2440 612 Zuzana.Melichova2@upsvr.gov.sk
psychologička Štrbáková Dominika, Mgr. 17 príz. 046/2440 621 Dominika.Strbakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ
vedúca oddelenia Červená Lívia, PhDr., PhD. 131 1.posch. 046/2440 670 Livia.Cervena@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Fábryová Marie, Bc. 160 1.posch. 046/2440 671 Fabryova.Maria@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Žilová Michaela, Mgr. 126 1.posch. 046/2440 672 Michaela.Zilova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Púčiková Renáta, Mgr. 126 1.posch. 046/2440 672 Renata.Pucikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Hejtmánková Andrea, Bc. 158 1.posch. 046/2440 674 Andrea.Hejtmankova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Ďurinová Janka, Mgr. 158 1.posch. 046/2440 674 Janka.Durinova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Habalová Jana, Mgr. 157 1.posch. 046/2440 676 Jana.Habalova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Kulichová Alexandra, PhDr. 102 1.posch. 046/2440 680 Alexandra.Kulichova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Schenkmayerová Eva 103 1.posch. 046/2440 684 Eva.Schenkmayerova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Siváková Ivana, Ing. 104 1.posch. 046/2440 681 Ivana.Sivakova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Ottinger Eduard, Mgr. 105 1.posch. 046/2440 682 Eduard.Ottinger@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Krčmárová Andrea, Mgr. 106 1.posch. 046/2440 683 Andrea.Krcmarova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Blaho Ivana, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
posudková lekárka Homolová Ľudmila, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
posudková lekárka Valovičová Helena, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
terénna práca Mešinová Margita, Mgr. 130 príz. 046/2440 678 Margita.Mesinova@upsvr.gov.sk
terénna práca Zaťková Mária, Bc. 130 príz. 046/2440 678 Maria.Zatkova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Handlová
Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Nováky
Urbáneková Jana 3 príz. 046/2441 673 Jana.Urbanekova@upsvr.gov.sk
Pelagičová Anna, Bc. 3 príz. 046/2441 673 Anna.Pelagicova@upsvr.gov.sk
Guľková Zuzana, Mgr. 8C príz. 046/2441 674 Zuzana.Gulkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Titková Katarína, PhDr. 115 1.posch. 046/2440 600 Katarina.Titkova@upsvr.gov.sk
Bošková Marcela, Mgr. 109 1.posch. 046/2440 614 Marcela.Boskova@upsvr.gov.sk
Grušpierová Mária, Mgr. 117 1.posch. 046/2440 601 Maria.Gruspierova@upsvr.gov.sk
Hrčková Jana, Mgr. 111 príz. 046/2440 602 Jana.Hrckova@upsvr.gov.sk
Líšková Timea, Mgr. 117 1.posch. 046/2440 601 Timea.Liskova@upsvr.gov.sk
Kissová Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Kissova@upsvr.gov.sk
Kotianová Zuzana, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Zuzana.Kotianova@upsvr.gov.sk
Kršiaková Radoslava, Mgr. 119 1.posch. 046/2440 610 Radoslava.Krsiakova@upsvr.gov.sk
Máleková Mariana, PhDr. 112 1.posch. 046/2440 611 Marianna.Malekova@upsvr.gov.sk
Mašlonková Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Maslonkova@upsvr.gov.sk
Mihálková Katarína, Mgr. 123 1.posch. 046/2440 606 Katarina.Mihalkova@upsvr.gov.sk
Miškovičová Lenka, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Lenka.Nevelosova@upsvr.gov.sk
terénna práca Láslop Rudolf, Mgr. 19 príz. 046/2440 606 Rudolf.Laslop@upsvr.gov.sk
Mištinová Gabriela, Mgr. 112 1.posch. 046/2440 608 Gabriela.Mistinova@upsvr.gov.sk
Moždženová Helena. Mgr. 111 1.posch. 046/2440 602 Helena.Mozdzenova@upsvr.gov.sk
Palkovičová Patrícia, Bc. 112 1.posch. 046/2440 608 Patricia.Palkovicova@upsvr.gov.sk
Pažická Monika, Mgr. 116 1.posch. 046/2440 607 Monika.Pazicka@upsvr.gov.sk
Schlosserová Soňa, Mgr. 110 1.posch. 046/2440 603 Sona.Schlosserova@upsvr.gov.sk
Šimková Mária, Mgr. 107 1.posch. 046/2440 615 Maria.Simkova@upsvr.gov.sk
Čičmanec Peter, Bc. 119 1.posch. 046/2440 610 Peter.Cicmanec@upsvr.gov.sk
Žilková Martina, PhDr. 107 1.posch. 046/2440 615 Martina.Zilkova@upvr.gov.sk
terénna práca Špaňová Patrícia, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Patricia.Spanova@upsvr.gov.sk
Kováčová Eva, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Eva.Kovacova3@upsvr.gov.sk
Mádrová Lucia, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Lucia.Madrova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Belancová Elena, Ing. 150 1.posch. 046/2440 550 Elena.Belancova@upsvr.gov.sk
Frőhlichová Jana 41 príz. 046/2440 556 Jana.Frohlichova@upsvr.gov.sk
Müllerová Mária 41 príz. 046/2440 556 Maria.Mullerova@upsvr.gov.sk
Gazdíková Tatiana, Bc. 42 príz. 046/2440 562 Tatiana.Gazdikova@upsvr.gov.sk
Toráč Tatiana, Mgr. 42 príz. 046/2440 562 Tatiana.Torac@upsvr.gov.sk
Mittašová Alena, Ing. 127 1.posch. 046/2440 566 Alena.Mittasova@upsvr.gov.sk
Matuškovičová Andrea 133 1.posch. 046/2440 559 Andrea.Matuskovicova@upsvr.gov.sk
Jakubisová Martina, Ing. 133 1.posch. 046/2440 559 Martina.Jakubisova@upsvr.gov.sk
Jurčenková Janka, Ing. 134 1.posch. 046/2440 553 Janka.Jurcenkova@upsvr.gov.sk
Boháčová Eva, Ing. 147 1.posch. 046/2440 552 Eva.Bohacova@upsvr.gov.sk
Lettrichová Gizela, Ing. 147a 1.posch. 046/2440 565 Gizela.Lettrichova@upsvr.gov.sk
Grolmusová Renáta, Ing. 154 1.posch. 046/2440 561 Renata.Grolmusova@upsvr.gov.sk
Kanianska Tatiana, Bc. 148 1.posch. 046/2440 555 Tatiana.Sivakova@upsvr.gov.sk
Žáčiková Veronika, Bc. 148 1.posch. 046/2440 555 Veronika.Zacikova@upsvr.gov.sk
Grossová Ivana, JUDr. 149 1.posch. 046/2440 563 Ivana.Grossova@upsvr.gov.sk
Líšková Monika, Bc. 151 1.posch. 046/2440 557 Monika.Liskova@upsvr.gov.sk
Rendeková Júlia, Mgr. 151 1.posch. 046/2440 557 Julia.Rendekova@upsvr.gov.sk
Cachovanová Marta, Bc. 152 1.posch. 046/2440 558 Marta.Cachovanova@upsvr.gov.sk
Mokrá Iveta, Bc. 153 1.posch. 046/2440 554 Iveta.Mokra@upsvr.gov.sk
Krajčíková Miriam, Ing. 154 1.posch. 046/2440 561 Miriam.Krajcikova@upsvr.gov.sk
Budáčová Eva, Bc. 229 2.posch. 046/2440 551 Eva.Budacova@upsvr.gov.sk
Kozárová Janette, Ing. 159 1.posch. 046/2440 560 Janette.Kozarova@upsvr.gov.sk
terénna práca Kohútová Andrea, Mgr. 113 1.posch. 046/2440 564 Andrea.Kohutova@upsvr.gov.sk
terénna práca Príbelská Mária, Bc. 113 1.posch. 046/2440 564 Maria.Pribelska@upsvr.gov.sk
terénna práca Bočkayová Lucia, Mgr. 113 1.posch. 046/2440 564 Lucia.Bockayova@upsvr.gov.sk
späť