Ústredie, pracovisko Námestovo

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP - EURES Bolibruch Ferdinand, Mgr. 1B 0 043/2445303 ferdinand.bolibruch@upsvr.gov.sk
metodik Gráciková Jozefína, Ing. 11A 1 043/2445150 jozefina.gracikova@upsvr.gov.sk
metodik Grzybová Jana, Ing. 15A 1 043/2445151 jana.grzybova@upsvr.gov.sk
mzdové oddelenie Matisova Ľudmila, Mgr. 22B 2 043/2445179 ludmila.matisova@upsvr.gov.sk
Koordinátor ochrany detí pred násilím Murínová Eva, Mgr. 31A 3 043/2445502 eva.murinova@upsvr.gov.sk
personálne oddelenie Jagelková Jana, Ing. 22B 2 043/2445120 jana.jagelkova@upsvr.gov.sk
informatik Panek Miloš, Ing. 15A 1 043/2445153 milos.panek@upsvr.gov.sk
späť