Oddelenie služieb pre občana

Železničná 5, Fiľakovo Recepcia: 02/24 42 318
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Fiľakovo: Pe - Ž Balázsová Zuzana 9 047/2442311
vedúca ÚSO/pracoviska Bystrianská Svetlana, Mgr. 104 047/2442310
Nitra n/Ipľom / Šávoľ / Bulhary Csúszová Mária 7 047/2442312
Fiľakovo: F - K-Kn Demecsová Judita 5 047/2442313
Fiľakovo: Bi - E Földiová Judita 13 047/2442553
Belina / Buzitka / V. Dravce Fungáčová Viera 12 047/2442551
Ratka / Šurice / Šiat. Bukovinka Gaálová Ľubica, Ing. 1 047/2442318
Šíd Gabriela Bencsíková 12 047/2442319
recepcia+ žiadosti o pohrebné Halajová Zdena 1 047/2442318
Fiľ. Kováče+Kľačany Hrončeková Branislava, Mgr. 3 047/2442516
Biskupice Hrončeková Branislava, Mgr. 3 047/2442516
Čamovce / Holiša / Prša Libiaková Ivana, Bc. 13 047/2442320
Čakanovce Líra Tomáš 7 047/2442515
Fiľakovo: Ko - Pa Matúška Lukáš, Bc. 9 047/2442513
Fiľakovo: A - B-Be / Kurtáň Oravcová Michaela, Bc. 3 047/2442315
agent VPM + AOTP Pivarčeková Miroslava, Bc. 103 047/2442321
agenda poradenstva a vzdelávania Pocklan Marian, Mgr. 11 047/2442451
agenda správneho konania Rubintová Eva, Bc. 103 047/2442316
Radzovce Šimonová Viola 5 047/2442317
späť