Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Aktivačného centra Ing. Ondrej Černek 313/B III. 038/2440 350 ondrej.cernek@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Mgr. Mária Gregušová 309/B III. 038/2440 351 maria.gregusova@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Igor Goga 309/B III. 038/2440 351 igor.goga@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Mgr. Mária Králová 308/B III. 038/2440 352 maria.kralova@upsvr.gov.sk
Referent Aktivačného centra Ing. Jozef Smatana 312/B III. 038/2440 350 jozef.smatana@upsvr.gov.sk
späť