Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - Zvolen
Féderová Silvia 207 1 045/2441 511 silvia.federova@upsvr.gov.sk
Gálusová Lucia, Mgr. 404 3 045/2441 517 lucia.galusova2@upsvr.gov.sk
Igriniová Ľubica, Ing. 402 3 045/2441 512 lubica.igriniova@upsvr.gov.sk
Janák Tomáš, Bc. 312 2 045/2441 553 tomas.janak@upsvr.gov.sk
Kanková Ľudmila, Bc. 404 3 045/2441 514 ludmila.kankova@upsvr.gov.sk
Krieková Zuzana, Ing. 403 3 045/2441 515 zuzana.kriekova@upsvr.gov.sk
Mazúchová Mária 207 1 045/2441 518 maria.mazuchova@upsvr.gov.sk
Miartuš Richard, Bc. 404 3 045/2441 519 richard.miartus@upsvr.gov.sk
Moravčíková Andrea, Mgr. 403 3 045/2441 552 andrea.moravcikova@upsvr.gov.sk
Pramuková Martina, Mgr. 312 2 045/2441 514 martina.pramukova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Sieglová Beáta, Bc. 401 3 045/2441 510 beata.sieglova@upsvr.gov.sk
Sitárová Diana, Mgr. 402 3 045/2441 559 diana.sitarova@upsvr.gov.sk
Stadtherr Igor, Mgr., PhD. 312 2 045/2441 521 igor.stadtherr@upsvr.gov.sk
Sujová Lucia, Mgr. 404 2 045/2441 517 lucia.sujova@upsvr.gov.sk
Šiagiová Tatiana, Mgr. 312 2 045/2441 516 tatiana.siagiova@upsvr.gov.sk
Vančová Alexandra, Mgr. 312 2 045/2441 513 alexandra.vancova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - pracovisko Krupina
Dobrocká Miriam, Ing. 356 2 045/2442 704 miriam.dobrocka@upsvr.gov.sk
Gdovinová Veronika, Mgr. 357 2 045/2442 705 veronika.gdovinova@upsvr.gov.sk
Kohútová Erika, Mgr. 353 2 045/2442 701 erika.kohutova@upsvr.gov.sk
Kulichová Mária, Bc. 352 2 045/2442 725 maria.kulichova@upsvr.gov.sk
Šimková Lucia 358 2 045/2442 703 lucia.simkova@upsvr.gov.sk
Valášiková Ľubica 335 2 045/2442 707 lubica.valasikova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - pracovisko Detva
Benzlová Eva, Mgr. 35 2 045/2443 773 eva.benzlova@upsvr.gov.sk
Čavojová Elena 34 2 045/2443 753 elena.cavojova@upsvr.gov.sk
Fekiačová Alena, Mgr. 35 2 045/2443 775 alena.fekiacova@upsvr.gov.sk
Fekiačová Anna, Mgr. 34 2 045/2443 755 anna.fekiacova@upsvr.gov.sk
Jamrichová Branislava, JUDr. 35 2 045/2443 776 branislava.jamrichova@upsvr.gov.sk
Komárová Jana, Mgr. 35 2 045/2443 754 jana.komarova@upsvr.gov.sk
Luptáková Emília, Mgr. 36 2 045/2443 759 emilia.luptakova@upsvr.gov.sk
Soláriková Božena, Mgr. 36 2 045/2443 758 bozena.solarikova@upsvr.gov.sk
Urbanová Adriana, Ing. 33 2 045/2443 757 adriana.urbanova@upsvr.gov.sk
späť