Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia (poverená zastupovaním) Katarína Nováková Bc. 2b 2 043/2444 313 katarina.novakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Gaššová Ing. 4 2 043/2444 315 katarina.gassova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zuzana Kozáčiková Mgr. 5 príz. 043/2444 319 zuzana.kozacikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jolana Gočalová PhDr. 5 príz. 043/2444 551 jolana.gocalova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Daniela Radzová Mgr. 6 3 043/2444 311 daniela.radzova@upsvr.gov.sk
Radca Edita Balcová 4 2 043/2444 316 edita.balcova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dana Sopúchová Ing. 4 2 043/2444 452 dana.sopuchova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Málik Miroslav Ing. 1 2 043/2444 310 miroslav.malik@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jana Uhríčíková Mgr. 1 2 043/2444 321 jana.uhricikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jana Surová Bc. 6 2 043/2444 314 jana.surova@upsvr.gov.sk
Odborný radca Roman Markulček Mgr. 7 príz. 043/2444 550 roman.markulcek@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Janotová Daša Bc. 2b 2 043/2444 373 dasa.janotova@upsvr.gov.sk
späť