Oddelenie služieb pre občana, pracovisko Bardejov

Oddelenie služieb pre občana

Dlhy rad 17 bj@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia Ing. Jana Chomová 201 1 054/2440 250 jana.chomova@upsvr.gov.sk
Recepcia Ing. Juliana Hudáková 201 1 054/2440 250 juliana.hudakova@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia Ing. Marek Vanát 204 1 054/2440 200 marek.vanat@upsvr.gov.sk
Bardejov - Šl-Šz, Hertník, Kurov Mgr. Ivan Fellegi 208 1 054/2440 202 ivan.fellegi@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ka-Kn; Cigeľka O-Ž; Komarov Ing. Milan Gáll 303 2 054/2440 209 milan.gall@upsvr.gov.sk
Bardejov - Z,Ž; Andrejová; Bartošovce; Becherov; Frička Mgr. Silvia Görögová 315 2 054/2440 213 silvia.gorogova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Sj-Sz; Kobyly; Kochanovce; Nižná Voľa, Stebnícka Huta Michal Hadváb 311 2 054/2440 210 michal.hadvab@upsvr.gov.sk
Bardejov - G, Kučín, Sveržov, Tročany Adriána Karaffová 306 2 054/2440 205 adriana.karaffova@upsvr.gov.sk
Bardejov - A,F; Mokroluh; Petrová A-K Ing. Eva Kravcová 304 2 054/2440 207 eva.kravcova@upsvr.gov.sk
Bardejov - T, Bogliarka, Dubie, Kružľov, Mikulášová, Smilno, Varadka Mgr. Mária Krušková 209 1 054/2440 203 maria.kruskova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Pa-Pe; Lukavica; Nemcovce; Vyšná Voľa Mgr. Kyjovská Eva 314 2 054/2440 212 eva.kyjovska@upsvr.gov.sk
Bardejov - Č,E; Hutka; Lukov; Zlaté, Vyšná Polianka Jana Mačejovská 315 2 054/2440 213 jana.macejovska@upsvr.gov.sk
Bardejov -I, R; Poliakovce; Richvald; Stebník, Beloveža Mgr. Marcel Majcher 210 1 054/2440 204 marcel.majcher@upsvr.gov.sk
Bardejov - J,CH; Fričkovce A-L; Petrová L-Ž Mgr. Alena Maňková 304 2 054/2440 207 alena.mankova@upsvr.gov.sk
Bardejov - D, Chmeľová, Nižný Tvarožec, Oľšavce, Vyšný Tvarožec Mgr. Katarína Moravcová 210 1 054/2440 204 katarina.moravcova@upsvr.gov.sk
Zborov - K,M,N,S,Z; Šiba Ing. Jaroslav Packa 302 2 054/2440 208 jaroslav.packa@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ba-Bi, Gaboltov, Lipová, Porúbka Mgr. Alena Paľová 207 1 054/2440 201 alena.palova@upsvr.gov.sk
Bardejov - C, Hažlín, Hrabské,Tarnov Mgr. Jana Petrašková 316 2 054/2440 214 jana.petraskova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ho-Hz; Hrabovec; Lenartov - C-Ž; Livovská Huta Mgr. Miroslava Palšová 313 2 054/2440 211 miroslava.palsova@upsvr.gov.sk
Bardejov Mi-Mz, Hervartov, Janovce, Nižná Polianka, Mokroluh Mgr. Mária Prítoková 305 2 054/2440 206 maria.pritokova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ko-Kz; Cigeľka A-N; Kožany; Križe Ing. Vladimír Puzder 303 2 054/2440 209 vladimir.puzder@upsvr.gov.sk
Bardejov - N, Ph-Pz; Krive; Rokytov Mgr. Vladimír Režník 314 2 054/2440 212 vladimir.reznik@upsvr.gov.sk
Bardejov - Sa-Si; Kurima; Šarišské Čierne Daniela Romanová 311 2 054/2440 210 daniela.romanova@upsvr.gov.sk
Hankovce, Jedlinka, Livov, Vaniškovce, Zborov Valéria Silvašiová 302 2 054/2440 208 valeria.silvasiova@upsvr.gov.sk
Beloveža, Brezovka, Dubinné, Vyšná Polianka, Zborov – F, H, M, P Mgr. Spišák Dominik 302 2 054/2440 215 dominik.spisak@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ha-Hn; Lenartov - A,B; Lopuchov Terézia Stašová 313 2 054/2440 211 terezia.stasova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ša-Šk, Malcov Zuzana Hanková 208 1 054/2440 202 zuzana.hankova2@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ma-Mh, Abrahámovce, Buclovany, Kľušov, Ondavka, Regetovka, Fričkovce M-Z Monika Remetová 305 2 054/2440 206 monika.remetova@upsvr.gov.sk
Raslavice Daniela Švecová 316 2 054/2440 214 daniela.svecova@upsvr.gov.sk
Bardejov - U,V,W; Ortuťová; Osikov; Rešov; Šašová Monika Timcová 209 1 054/2440 203 monika.timcova@upsvr.gov.sk
Bardejov - L,O; Snakov Mária Vavreková 306 2 054/2440 205 maria.vavrekova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Bj-Bz, Gerlachov, Dubinné Mgr. Andrea Želizňaková 207 1 054/2440 201 andrea.zeliznakova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Voľné pracovné miesta Mgr. Renáta Achejevová 421 3 054/2440 272 renata.achejevova@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Hudáková 421 3 054/2440 272 katarina.hudakova@upsvr.gov.sk
Cudzinci Bc. Petra Pavelčíková 420 3 054/2440 303 petra.pavelcikova@upsvr.gov.sk
späť