Oddelenie HN, NV a ŠSD

Oddelenie HN, NV a ŠSD

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Anna Révaiová Mgr. 2b 4 043/2444 510 anna.revaiova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Anna Brňová Mgr. 10 4 043/2444 514 anna.brnova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Mariňáková Veronika Bc. 4 4 043/2444 515 veronika.marinakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kršková Janka Mgr. 4 4 043/2444 553 janka.krskova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Daniela Harezníková Bc. 7 4 043/2444 554 daniela.hareznikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Šinálová Andrea PhDr. 9 4 043/2444 552 andrea.sinalova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Marta Stuchlá Mgr. 9 4 043/2444 512 marta.stuchla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dančo Monika Ing. 6 4 043/2444 511 monika.danco@upsvr.gov.sk
referent Silvia Kupčuláková PhDr. 8 4 043/2444 519 silvia.kapculakova@upsvr.gov.sk
referent Kubačková Miriam Mgr. 5 4 miriam.kubackova@upsvr.gov.sk
späť