Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Matičné námestie 1617, Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bojková Renáta 309 2. 041/2448851 renata.bojkova@upsvr.gov.sk
§55, 56, 60 Barnová Liptáková Martina 308 2. 041/2448831 martina.barnova@upsvr.gov.sk
§ 60, NP Praxou k zamestnaniu Štensová Jana, zástup PN 307 2. 041/2448834 jana.stensova@upsvr.gov.sk
§52, 52a, NP Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie - 2, NP Pomôž svojej obci Ďuranová Eva 310 2. 041/2448850 eva.duranova@upsvr.gov.sk
§ 55, 56, 60 Lašová Veronika 307 2. 041/2448834 veronika.lasova@upsvr.gov.sk
§50j, NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, NP Chceme byť aktívny na trhu práce (50+) Gončárová Michaela 305 2. 041/2448822 michaela.goncarova@upsvr.gov.sk
§50, NP Úspešne na trhu práce akt. 1, § 51a Stopková Lenka 308 2. 041/2448831 lenka.stopkova@upsvr.gov.sk
NP Reštart- Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, Výbor pre otázky zamestnanosti Melišíková Slavka 304 2. 041/2448837 slavka.melisikova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 51, 53, 53a, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, NP Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie Pilková Iveta 303 2. 041/2448813 iveta.pilkova@upsvr.gov.sk
§§52, 52a, NP Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie - 2, NP Pomôž svojej obci Poláková Iveta 310 2. 041/2448850 iveta.polakova3@upsvr.gov.sk
§§ 53, 53a, 53c Šulová Katarína 303 2. 041/2448813 katarina.sulova@upsvr.gov.sk
§§ 49, 57, 59, NP Úspešne na trhu práce akt. 2 Šuriková Oľga 304 2. 041/2448837 olga.surikova@upsvr.gov.sk
ESF Mináč Pavol 306 2. 041/2448828 pavol.minac@upsvr.gov.sk
ESF Kubofová Zuzana, zástup MD 306 2. 041/2448828 zuzana.kubofova@upsvr.gov.sk
ESF Zuzčáková Zuzana, zástup MD 306 2. 041/2448828 zuzana.zuzcakova@upsvr.gov.sk
späť