Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Šafárikova 71, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia- poradenstvo ,§46 PhDr. Balogová Janka 25 3 058/2440292 janka.balogova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo, §46, PnP PhDr. Čipková Emília 24 3 058/2440291 emilia.cipkova@upsvr.gov.sk
Projekt cielené vzdelávanie ZoZ Mgr. Martina Demčáková 24 3 058/2440291 martina.demcakova@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Mgr. Buday Patrik 28 3 058/2440295 patrik.buday@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Mgr. PhD. Belánová Jana 26 3 058/2440297 jana.belanova2@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Ing. Puškáš Igor 29 3 058/2440294 igor.puskas@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Ing. Pálová Monika 27 3 058/2440296 monika.palova@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Mgr. Rákaiová Monika 27 3 058/2440296 monika.rakaiova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ-2, §46 Mgr. Nemčková Alica 30 3 058/2440298 alica.nemckova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ -2 Hrenčuk Dalibor 30 2 058/2440296 Dalibor.Hrencuk@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ-2, §46 Ing. Štefániková Iveta 609 2 058/2440293 iveta.stefanikova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ -2 Filiczká Henrieta 609 2 058/2440293 Henrieta.Filiczka@upsvr.gov.sk
späť