Pracovisko Handlová

Pracovisko Handlová

Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová tel : +421-46-2442 680
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátorka pracoviska Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - pracovisko Handlová
recepcia Biháriová Elena, Ing. 309 2.posch. 046/2442 251 Elena.Bihariova@upsvr.gov.sk
A,B,C,E,F,Me-Ml,N,I Gáborová Viera 301 2.posch. 046/2442 213 Viera.Gaborova@upsvr.gov.sk
Č,D,Ď,G,H,Mo,Ko Slottová Silvia, Ing. 301 2.posch. 046/2442 215 Silvia.Slottova@upsvr.gov.sk
L,Ľ,R,V,W,Mas-Max,Ka-Kn Chrenková Zuzana, Mgr. 309 2.posch. 046/2442 252 Zuzana.Chrenkova@upsvr.gov.sk
Ch,Š,T,Ť,Z,Ž,Mac-Man,O, J Bederková Miriama, Ing. 310A 2.posch. 046/2442 250 Miriama.Bederkova@upsvr.gov.sk
P,S,U, Mar, Kr-Kz Zvaríková Stanislava, Bc. 310A 2.posch. 046/2442 214 Stanislava.Zvarikova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Handlová
koordinátor Vido Ján, Ing. 302 2.posch. 046/2442 373 Jan.Vido@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Handlová
Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk
späť