Oddelenie AOTP a ESF

Oddelenie AOTP a ESF

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia AOTP a ESF Ing. Ivana Božiková 211 II. 038/2440 400 ivana.bozikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Zuzana Belisová 206 II. 038/2440 454 zuzana.belisova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Katarína Hajnalová 108 I. 038/2440 457 katarina.hajnalova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Veronika Hatalová 108 I. 038/2440 451 veronika.hatalova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Renáta Chrkavá 206 II. 038/2440 452 renata.chrkava@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Silvia Jakubíková 212 II. 038/2440 403 silvia.jakubikova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ivana Keméňová 108 I. 038/2440 457 ivana.kemenova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Ľubomíra Kobelová 207 II. 038/2440 402 lubomira.kobelova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Alena Kollárová 206 II. 038/2440 452 alena.kollarova2@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Katarína Manduchová 207 II. 038/2440 401 katarina.manduchova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Andrea Mazáňová 306 III. 038/2440 235 andrea.mazanova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Mgr. Anna Mokošová 212 II. 038/2440 403 anna.mokosova@upsvr.gov.sk
Referent AOTP a ESF Ing. Jana Šuriaková 306 III. 038/2440 233 jana.suriakova@upsvr.gov.sk
späť