Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Bezáková Martina 12 prízemie 038/2440 640 martina.bezakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mgr. Belohorcová Veronika 12 prízemie 038/2440 674 Veronika.Belohorcova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Cabajová Lucia 34 prízemie 038/2440 671 lucia.cabajova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Čulagová Katarína 34 prízemie 038/2440 673 katarina.culagova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Ing. Hanová Zuzana 407 IV. 038/2440 672 zuzana.hanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Klostermanová Elena 16 prízemie 038/2440 675 Elena.Klostermanova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Marková Soňa 16 prízemie 038/2440 645 sona.markova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Mojžišová Michaela 34 prízemie 038/2440 671 michaela.mojzisova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - podanie žiadosti Mgr. Moringová Zuzana 14 prízemie 038/2440 674 zuzana.moringova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Patáková Zuzana 407 IV. 038/2440 642 Zuzana.Patakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mgr. Sedmáková Alica 12 prízemie 038/2440 674 Alica.Sedmakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Mgr. Stanková Jana 407 IV. 038/2440 644 jana.stankova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mgr. Šípošová Monika 16 prízemie 038/2440 643 monika.siposova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Ing. Štefkeje Zuzana 407 IV. 038/2440 672 zuzana.stefkeje@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť Bc. Vaňová Oľga 407 IV. 038/2440 641 Olga.Vanova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár MUDr. Michaela Móriczová
posudkový lekár MUDr. Zuzana Pospíšilová
posudkový lekár MUDr. Martin Ševčík, MPH
späť