Agenda služieb pre občana - pracovisko Zlaté Moravce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Uhrinová Denisa, Mgr. 217 2 037/2443 350 denisa.uhrinova@upsvr.gov.sk
Ko, Ky, J Balková Alexandra 104 1 037/2443 360 alexandra.balkova@upsvr.gov.sk
R Ballay Adrián, Mgr. 108 1 037/2443 530 adrian.ballay@upsvr.gov.sk
B Gábrišová Elena 109 1 037/2440 360 elena.gabrisova@upsvr.gov.sk
N, O, V, W Černáková Anna 104 1 037/2443 353 anna.cernakova@upsvr.gov.sk
S, T, Ť Gromová Pavlina, Ing. 103 1 037/2443 534 pavlina.gromova@upsvr.gov.sk
P Horváthová Zuzana, Mgr. 108 1 037/2440 357 zuzana.horvathova@upsvr.gov.sk
M Kiepešová Helena, Mgr. 103 1 037/2440 536 helena.kiepesova@upsvr.gov.sk
F, G, A, E, CH Klučiarová Viera 109 1 037/2440 356 viera.kluciarova@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď, I Kuklová Martina, Bc. 108 1 037/2440 357 martina.kuklova@upsvr.gov.sk
Ka, Kou, L Mráz Peter 104 1 037/2443 360 peter.mraz@upsvr.gov.sk
H Šprochová Deana, Mgr. 109 1 037/2440 360 deana.sprochova@upsvr.gov.sk
Recepcia Švecová Viera 107 1 037/2443 576 viera.svecova@upsvr.gov.sk
Recepcia Korcová Bernarda, Mgr. 107 1 037/2443 576 bernarda.korcova@upsvr.gov.sk
Recepcia Trubanová Sylvia, Ing. 107 1 037/2443 481 sylvia.trubanova@upsvr.gov.sk
Š, U, Z, Ž Šutková Ľubica, Ing. 103 1 037/2443 534 lubica.sutkova@upsvr.gov.sk
späť