Oddelenie služieb pre občana Poprad

Oddelenie služieb pre občana Poprad

Hraničná 667/13, Poprad Recepcia: +421 52 2440 330
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana - recepcia Bednárová Anna Mgr. +421 52 2440 330 Anna.Bednarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana - recepcia Šablová Zlatica Bc. +421 52 2440 330 Zlatica.Bednarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Biesová Terézia Mgr. +421 52 2440 233 Terezia.Biesova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Bonková Zuzana Mgr. +421 52 2440 221 Zuzana.Bonkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Boratková Emília Mgr. +421 52 2440 219 Emilia.Boratkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Čopjanová Ľudmila PhDr. +421 52 2440 219 Ludmila.Copjanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Dobisová Anetta Mgr. +421 52 2440 235 Anetta.Dobisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ďurišová Iveta Mgr. +421 52 2440 201 Iveta.Durisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Garčárová Beáta Mgr. +421 52 2440 218 Beata.Garcarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Gánovská Irena Bc. +421 52 2440 216 Irena.Michelova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Gonšorová Janka Bc. +421 52 2440 232 Jana.Gonsorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Greňa Ján +421 52 2440 212 Jan.Grena@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Gurníková Eva Mgr. +421 52 2440 214 Eva.Gurnikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Jašková Mária Mgr. +421 52 2440 210 Maria.Jaskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Jurčová Ivana Ing. +421 52 2440 232 Ivana.Giackova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Kompišová Mária Ing. +421 52 2440 227 Maria.Kompisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Kubičarová Mária Mgr. +421 52 2440 226 Maria.Kubicarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Kubíková Helena +421 52 2440 217 Helena.Kubikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Liptáková Anna Bc. +421 52 2440 215 Maria.Zoldakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Nikerlová Monika Mgr. +421 52 2440 228 Monika.Nikerlova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Olexová Anna Mgr. +421 52 2440 206 Anna.Olexova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Orolínová Anna Mgr. +421 52 2440 202 anna.orolinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Pavličková Emília Mgr. +421 52 2440 224 Emilia.Pavlickova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Rothová Michaela Ing. +421 52 2440 214 michaela.rothova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ručková Andrea +421 52 2440 233 Andrea.Ruckova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Šelepová Zuzana, Ing. +421 52 2440 202 katarina.balazova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Šimonovičová Simona Mgr. +421 52 2440 230 Simona.Simonovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Šulíková Monika Bc. +421 52 2440 206 Monika.Sulikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Zemančíková Jana Mgr. +421 52 2440 204 Jana.Zemancikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Zluková Katarína +421 52 2440 204 Katarina.Zlukova@upsvr.gov.sk
späť