Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Hraničná 667/ 13 Poprad Recepcia: +421 52 2440 330
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - NP Efektivita Benková Janka, Mgr. +421 52 2440 560 janka.benkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bombarová Janka Mgr. +421 52 2440 557 Janka.Bombarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bušovská Adriana Mgr. +421 52 2440 523 Adriana.Busovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - NP Efektivita Čarnogurská Ľudmila, Bc. +421 52 2440 560 ludmila.carnogurska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Čižmárová Anna Mgr. +421 52 2440 553 Anna.Cizmarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Dražilová Soňa Ing. +421 52 2440 552 Sona.Drazilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Házyová Marta Mgr. +421 52 2440 521 Marta.Hazyova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Janočková Stanislava, Mgr. Ing. +421 52 2440 550 stanislava.janockova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Kmetoniová Ivana Mgr. +421 52 2440 554 Ivana.Kmetoniova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Kupčíková Marta Bc. +421 52 2440 552 Marta.Kupcikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Migačová Miroslava Mgr. +421 52 2440 556 Miroslava.Migacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Pavlíková Iveta Mgr. +421 52 2440 522 Iveta.Pavlikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Peštová Zuzana Mgr. +421 52 2440 557 Zuzana.Pestova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Poliačiková Viera Ing. +421 52 2440 551 Viera.Poliacikova@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia, Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Rigová Mária Ing. +421 52 2440 510 Maria.Rigova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Slavkovská Monika Mgr. +421 52 2440 518 Monika.Slavkovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Špíková Miriam Mgr. +421 52 2440 520 Miriam.Spikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Zelinová Margita, Bc. +421 52 2440 551 margita.zelinova@upsvr.gov.sk
späť