Referát kontroly

Referát kontroly

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent referátu kontroly Ing. Edita Hlobíková 205 II. 038/2440 130 edita.hlobikova@upsvr.gov.sk
Referent referátu kontroly Ing. Zuzana Budišová 205 II. 038/2440 131 zuzana.budisova@upsvr.gov.sk
späť