Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia ekonomiky Ing. Agáta Ostranská 112 1 +421 48 2442 170 agata.ostranska@upsvr.gov.sk
Podateľňa Anna Šimkovičová 101 1 +421 48 2442 195 anna.simkovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Šimon Lepko 111 1 +421 48 2442 191 simon.lepko@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Marián Kurek 111 1 +421 48 2442 191 marian.kurek@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Bc. Janka Kosturiková 111 1 +421 48 2442 172 janka.kosturikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ľubica Auxtová 112 1 +421 48 2442 174 lubica.auxtova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ing. Erika Kuviková 112 1 +421 48 2442 174 erika.kuvikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Mgr. Mária Kapajčíková 306 3 +421 48 2442 181 maria.kapajcikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ing. Miroslava Bobáková 306 3 +421 48 2442 181 miroslava.bobakova@upsvr.gov.sk
späť