Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Duchnovičovo nám. 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Huľa Radoslav, JUDr. , LL.M, MBA 244 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 600 radoslav.hula@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Andrijková Valéria, Mgr. 247 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 603 valeria.andrijkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bacúšanová Elena, Mgr. 242 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 612 elena.bacusanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kasičová Martina, Mgr 242 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 612 martina.kasicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bujňáková Adriana, Mgr. 244/3 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 613 adriana.bujnakova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Hažírová Otília, Mgr. 247 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 603 otilia.hazirova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Havlíková Mária, Mgr. 240 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 607 maria.havlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Ondičová Martina, Mgr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 615 martina.ondicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Lešková Helena, Mgr. 241 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 604 helena.leskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Liesenerová Anna, Ing. 253 Duchnovičovo nám. 1, Iposch. 051/2440 609 anna.liesnerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Macková Júlia, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 608 julia.mackova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kundrová Kristína, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 606 kristina.kundrova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kollarčíková Patrícia, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 614 patricia.kollarcikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Palenčárová Katarína, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. č. 1, I. posch. 051/2440 614 katarina.palencarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lakatošová Danka, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. danka.lakatosova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Petríková Lucia, Mgr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 615 lucia.petrikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Pergerová Viera, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 608 viera.pergerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bystroňová Mária, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. maria.bystronova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Puchalík Jozef, Mgr. 247/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 602 jozef.puchalik@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Pustá Janka, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 614 janka.pusta@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Onofrejová Dominika, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 606 dominika.gimerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Priščáková Valéria, PhDr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 615 valeria.priscakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kentošová Júlia, Mgr. 241 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 604 julia.kentosova@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí Miženková Júlia, Mgr. 240 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 607 julia.mizenkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hlávková Eva, Mgr. 250/1 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 616 eva.hlavkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Štofanková Renáta, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 601 renata.stofankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Leškaničová Dominika, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 601 dominika.leskanicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ferková Veronika, Mgr. 252 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 610 veronika.ferkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Revayová Martina, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 martina.revayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Urdová Danuše, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 danuse.urdova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Pravdová Lenka, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 611 lenka.pravdova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hančáková Katarína, Mgr. 250/1 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 616 katarina.hancakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Humeňanská Eva, JUDr. 244/3 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 613 eva.humenaska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Čeremšáková Jana, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 jana.ceremsakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Piroh Stanislav, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 0917 929 428 stanislav.piroh@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Gburová Jana, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám č.1, 2. posch. 051/2440611 jana.drabova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Gorcovská Ingrida, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. č. 1, 2. posch. 051/2440 608 ingrida.gorcovska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mročová Ľudmila, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. č. 1, 2. posch. 0918 623 233 ludmila.mrocova@upsvr.gov.sk
späť