Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Masláková Terézia 405 3. 041/2448823 terezia.maslakova@upsvr.gov.sk
autodoprava, vodič Gavenčiak Anton 406 3. 041/2448833 anton.gavenciak@upsvr.gov.sk
Kristek Tomáš 406 3. 041/2448833 tomas.kristek@upsvr.gov.sk
Králiková Marcela 403 3. 041/2448842 marcela.kralikova@upsvr.gov.sk
pokladňa Kornet Miroslav 407 3. 041/2448841 miroslav.kornet@upsvr.gov.sk
Majáková Viera 407 3. 041/2448805 viera.majakova@upsvr.gov.sk
Stročková Renáta 403 3. 041/2448842 renata.strockova@upsvr.gov.sk
Podoláková Andrea 407 3. 041/2448805 andrea.podolakova@upsvr.gov.sk
Poláková Veronika 407 3. 041/2448805 veronika.polakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Kováčová Alena, zástup PN prízemie 041/2448801 alena.kovacova@upsvr.gov.sk
podateľňa Sventeková Marcela prízemie 041/2448801 marcela.sventekova@upsvr.gov.sk
späť