Odbor služieb zamestnanosti

Petőfiho 39, Lučenec Informácie: 047/2441999 lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru SZ Farkašová Renáta, Ing. 107 1 047/2441300 Renata.Farkasova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Galádová Roberta, Mgr. 104 1 047/2441319 Roberta.Galadova@upsvr.gov.sk
späť